fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin hankkeet

Hankkeita lastenkulttuurin kentältä

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on mukana monissa hankkeissa asiantuntijana, yhteistyökumppanina tai päätoteuttajana. Monipuoliset hankkeet edistävät lastenkulttuurin saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia.


Harrasta kotona (2020 )

Harrasta kotona

Harrasta kotona -sivusto kokoaa lapsille ja nuorille suunnattuja taiteen harrastamisen ja kokemisen verkkosisältöjä. Sivujen sisältöjen tuottajina ovat mm. suomalaiset lastenkulttuurikeskukset ja taiteen perusopetuksen toimijat, taidekasvattajat, taidelaitokset ja taiteilijat.

Sivuston ovat tuottaneet Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kulttuurikeskus PiiPoo ja Lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä useiden eri lastenkulttuurikeskusten kanssa.


ITU-projekti (ITUjen näyttämö)
ITU-projekti on Espoon, Helsingin, Lahden, Turun ja Vantaan yhteinen lastenteatterin kehittämishanke.

ITUjen näyttämön järjestävät vuosittain Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efekti, Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurora.

Lastenteatterikatselmukseen voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta.

Seuraava ITU-katselmus järjestetään syksyllä 2022 Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessissä. Esityshaku avautuu keväällä 2022.

Piste Kollektiivi ry:n teos Viima sai lastenteatterin ITU-palkinnon vuodelle 2022
Ilona Jäntin teos Sarana on lastenteatterin ITU-esitys 2021


Arts Equal (2015– )
Taideyliopiston koordinoima monitieteinen hanke tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on hankkeen kumppanina erityisesti koulujen kanssa tehtävän taidekasvatuksen osalta.
Tutkimusryhmät:
Visions – Systems Analysis and Policy Recommendations
Arts@School
Basic Arts Education for All
Arts in Health, Welfare and Care
Socially Responsible Arts Institutions and Artists
Impacts of the arts on equality and well-being
Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality


Dihtosis-oppimateriaalit saamelaisuuden käsittelyyn (2020- )
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke on välittänyt saamelaistietoa ja tarjonnut toiminnallisia työpajoja yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille jo kahden vuoden ajan. Nyt hanke laajenee myös alakouluihin!  


Koulujen elokuvaviikko (2015–)
Hankkeen aikana rakennetaan ja pilotoidaan elokuvaviikon malli, joka pyritään valtakunnallistamaan kaikkiin Suomen ala- ja yläkouluihin. Elokuvaviikon vastuuorganisaatio on Valveen elokuvakoulu (Oulun kaupunki) ja yhteistyökumppaneina ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Vantaan kaupunki, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Koulukino ry ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.


Big Muuv (2015– )
Big Muuv on Suomen Kansallisoopperan luotsaama nuorille suunnattu uusi liikuntakonsepti, joka kannustaa nuoria lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan ja tuo liikettä, luovuutta ja iloa nuorten koulupäivään sekä vapaa-aikaan.


Lastenkulttuurin saavutettavuuden kehittäminen –
Lempäälän koulujen TAIDEVALKKU-hanke
(2016-2021)
Lempäälän kunta ja Kulttuurikeskus PiiPoo


Floating Peripheries – Mediating the Sense of Place / Liikkuvat Periferiat – Paikan Tuntu (2017–2021)
Aalto University School of Arts, Design and Architecture: Department of Film, Tv and Scenography ELO
Department of Art, ViCCA Visual Cultures, Curating and Contemporary Art
University of Lapland: Faculty of Art and Design


How to Do Things with Performance? (2016–2021)
Taideyliopisto


Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa (2018– )
Tampereen yliopisto


Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita (TOSI) 2020–2023
Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry


%TAIDETTA – kulttuurin kärkihanke
Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry


Taikusydän – taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste (2015– )
Turun AMK ja yhteistyökumppanit


TAKUULLA-hankkeet (2012– )
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (Voimala)


Transforming Musicianship: Developing Musicians’ Learner Identity through Multidisciplinary Pedagogy (2018-2021)
Taideyliopisto


TuMaTa – Tutkiva ja mahdollistava taide (2016– )
Itä-Suomen yliopisto


Yhdenvertaisesti säveltäen (2019–)
CERADA/Taideyliopisto


2018 – 2020 päättyneet hankkeet

SATA 2 – Saavutettava taideharrastus 2 (2018–2019)
SATA2 eli saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Suomi 100 – Suuri lukuseikkailu (2017)
Suuri Lukuseikkailu tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen lukutaidon ja lastenkirjallisuuden tulevaisuudesta sekä merkityksestä tämän päivän Suomessa. Hanke nostaa esiin lastenkirjallisuutta ja lukemisen iloa koko Suomen satavuotisjuhlavuoden ajan. Kohderyhmänä ovat 0–16-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen sekä heidän parissaan työskentelevät aikuiset ja lasten vanhemmat. Ydinteemoja ovat saavutettavuus, vuorovaikutus ja kulttuurienvälisyys. Lastenkulttuurikeskukset ovat mukana valtakunnallisessa tapahtumakiertueessa.

Global Visions (2015–12/2020)
Taideyliopisto

ArkTOP (09/2017 – 05/2020)
Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus: Kehittymissuunnitelma
Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Lapin aluehallintovirasto

Hallituksen kärkihanke: Utelias luokka (2018–2019)
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä (The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday) (2015–2019)
Jyväskylän yliopisto

Mun tarina -hanke (2018–2020)
Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto, Helsinki Poetry Connection ry

Participatory development with the Youth (PARTY) -hanke (2015–2019)
Participatory Tools for Human Development with the Youth
The Flying Ants and Northern Beauty
Lapin Yliopisto

Sirkuksesta siivet elämään – oma polku maahanmuuttajataustaisille nuorille (2017–2020)
Lasten ja nuorten säätiö, Suomen nuorisotutkimusseura ja Suomen Nuorisosirkusliitto

Tämä elämä -hanke (2017–2020)
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

A cellist’s autoethnography: The psychology, musicology, and performance of approaching Beethoven and Mendelssohn holistically (2016–2018)
López-Íñiguez, Guadalupe
Taideyliopisto

Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty – Ludification and the Emergence of Playful Culture (LUDIC) (2014–2018)
Jyväskylän yliopisto

NXT Making a Living from the Arts (2015–2018)
CERADA/Taideyliopisto, kansainvälinen yhteistyö

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat (2015–2018)
Turun AMK

Preschool teachers and student teachers metaphors (2016–2018)
Itä-Suomen Yliopisto

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena (2016–2018)
The Art Gear – Two-Way Integration of Young People
Lapin yliopisto

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)
Nuorisotutkimusseura

2016 päättyneet hankkeet

Kulttuurivoltti (2014–2016)
Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston Kultsu-työkalun avulla suunnitelma syntyy näppärästi. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke on lisännyt merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää.
Tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista
Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto

Arki, taide ja tunteet – Affect from art (2015–2016)
Jyväskylän yliopisto

Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi – Music-related Emotional Competence and Mental health in Adolescence (2010–2016)
Jyväskylän yliopisto

Learning in and through the Arts in higher education: Developing shared leadership (2014–2016)
Taideyliopisto

TaiTe-hanke (2015–2016)
Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä (TaiTe)
Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan kampus

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.