Hyppää sisältöön

Oppaat ja julkaisut eskareille

Menetelmäoppaat ja julkaisut esikouluille

Taidetta eskareihin on kesällä 2020 käynnistynyt hanke, jossa tuodaan esikouluihin kulttuuria ja taidetta ammattitaitoisten taidekasvattajien toteuttamana.

Suomen lastenkulttuurikeskuksen liiton sivuilta löytyy paljon varhaiskasvatukselle sopivia kulttuurikasvatusmateriaaleja. Tälle sivulle on koottu menetelmäoppaita ja julkaisuja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Taidetta ja kulttuuria etänä -sivulta löydät sekä vinkkejä että materiaaleja esikouluikäisten etäopetukseen.


Lastenkulttuurin julkaisuja eskareille

Lastenkulttuurin parissa julkaisutoiminta on monipuolista ja se linkittyy moniin taiteen ja tutkimuksen aloihin. Tekijöinä on niin tutkijoita, kirjailijoita, taiteilijoita, organisaatioita kuin lapsiakin. Monet julkaisuista ovat saatavilla suoraan verkosta. Tähän on koottu eskareille sopivia julkaisuja ja tutkimuksia.

Toimintamallit ja -menetelmät

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien lukutaitoa, lapset ja nuoret edellä. Lukuliike pyrkii laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin monilukutaitoa sekä monikielisyyttä. 

Lukuliike Lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suuntaviivat | Opetus- ja kulttuuriministeriö | Lukutaitofoorumi | 2018 |
Suuntaviivat (pdf)

Myrsky hatusta – matka taiteilijan maailmaan
| Toim. Outi Korhonen, Kust. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry | 2016 | ISBN: 978-952-68437-2-8

Lastenkulttuurikeskusten tutkimukset

Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa | Setälä Päivi | 2013 | ISBN 978-952-5818-24-6
Väitöskirjatutkimus lasten valokuvailmaisusta.

Leikkipaikka | toim. Setälä Päivi | 2006 | ISBN 952-5648-02-8 | Tiedustelut lastenkulttuuriverkosto@pori.fi

Polku – Porin kulttuuripoliittinen ohjelma 2002 – 2008 / Lapset ja nuoret | toim. Nummelin Esko ja Setälä Päivi | 2002 | ISBN 951-9355-77-4 | Tiedustelut lastenkulttuuriverkosto@pori.fi
Hankkeissa tuotetut tutkimustulokset ja raportit

Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa – Huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä | Mari Martin | 2018 |
Tutkimus (pdf)

SATA – saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus | Elina Helén | 2016 |
SATA-hanke, esiselvitysraportti 2016 (pdf)

Tillgänglig barnkultur | Sanna Huldén ja Luckan r.f | 2016 |
Strömmande kultur (pdf)
Tillgänglig barnkultur -rapport (pdf)
Kansainväliset tutkimukset

Opinnäytetyöt

Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille : Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5×2-taideopetus | Mirka Nokka 2017 Humak |
Opinnäytetyö (pdf)

Lastenkulttuurin tutkimuksia ja julkaisuja tuottavia organisaatioita

Lapsuudentutkimuksen seura ry.
http://www.lapsuudentutkimus.fi/
Lapsuudentutkimuksen seura kerää lapsuudentutkimuksen tutkijoita ympäri Suomea.

Taidepedagogit lastenkulttuurin kehittäjinä varhaiskasvatuksen arjessa
https://taikava.wordpress.com/
Vantaan Taikava -hanke on ajankohtainen seurantatutkimus taidekasvatustoiminnan vaikuttavuudesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos
https://www.thl.fi/fi/julkaisut
THL tuottaa vuosittain huomattavan määrän hyvinvointiin liittyviä julkaisuja. THL:n Lastenkulttuurijulkaisuja:
Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa (2009)
Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Taiteen edistämiskeskus
http://www.taike.fi
Taiteen edistämiskeskus tuottaa julkaisuja ja tilastotietoa taiteesta ja kulttuurista.

Lastenkirjainstituutti
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/julkaisut/
Lastenkirjainstituutin julkaisusarjan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta, opetusta ja tutkimusta.

BIN Norden- pohjoismainen lastenkulttuurintutkijaverkosto
http://bin-norden.org/
BIN Norden on lastenkultturintutkijaverkosto, joka tekee laaja-alaista lastenkulttuuritutkimusta mm. lapsuuden kulttuurihistoriasta,

Lapset kertovat ja toimivat ry
http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat
LKT:n tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten tuottama tieto, kulttuuri ja toimintatavat sekä lasten ja aikuisten yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.