Hyppää sisältöön

Youth learning through Arts

Youth learning through Arts (2021 )

Keväällä 2021 käynnistyneessä, kaksivuotisessa Youth learning through Arts -hankkeessa on Suomesta mukana myös Luonto-Liitto sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö. Sloveniasta hankekumppaneina ovat nuorisokulttuurikeskus Pionirski Dom ja kulttuuriyhdistys Impro sekä Puolasta Malopolski-instituutti ja taidekeskus Cricoteka.

Hanke yhdistää taidelähtöiset menetelmät nuorisotyöhön ja tuo luovan sektorin työkaluksi nuorisotyöntekijöille, jotka käsittelevät erilaisia nuorille tärkeitä aiheita ja kysymyksiä yhdessä nuorten kanssaan. Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät oppivat taidekasvattajilta ja toisinpäin. Kuten aina, Erasmus+ -hankkeessa keskiössä on oppiminen. Nuorisojärjestöjen ja nuorten kanssa oppimisen lisäksi hankkeessa opitaan eri taidemuodoista. Suomessa fokuksessa on ympäristötaide, Sloveniassa improvisaatio ja Puolassa syvennytään saavutettavuuteen.

Hanke tuottaa kuusi taidemenetelmillä toteutettua työpajaa nuorille kolmessa maassa, kaksi kussakin maassa. Suomessa nuorille suunnatut työpajat tullaan toteuttamaan elokuussa sekä syyskuussa. Reaktiivisissa ekokriisitaidepajoissa toteutetaan ajankohtaiseen ilmastokriisin teemaan tai polttaviin kestoaiheisiin liittyviä nopeita taiteellisia reagointeja ja kannanottoja, jotka esitellään julkitiloissa ja/tai somessa. Taiteella on mahdollista vaikuttaa, aiheuttaa tunnereaktioita ja jopa muuttaa ajattelua ilmastokysymyksissä. Taidetekojen kriittinen näkökulma kohdistuu erityisesti päättäjiin ja vallankäyttäjiin. Työpajoissa nuoret pääsevät muuttamaan ilmastoon ja ympäristöön liittyvät ajatuksensa toiminnaksi ja konkreettisiksi taideteoiksi.

Hankkeessa myös järjestetään koulutusjaksot taidekasvattajille ja nuorisotyönohjaajille kaikissa kolmessa hankkeeseen osallistuvassa maassa. Koulutuksissa käsitellään kunkin maan teemoja taidekasvattajien ja nuorisotoimijoiden kanssa, uusia näkökulmia omaan työhön löytäen.

Suomessa nuorten työpajat sekä taidekasvattajien koulutukset toteuttaa Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö ja ohjaajina toimivat ilmastoaiheita taideaktivismin keinoin käsitellyt ja tieteellisesti tutkinut taiteilija-tutkija Sonja Salomäki sekä kulttuurisen nuorisotyön valtakunnallinen tuottaja Anni Rupponen.

Hankkeessa tuotetaan jokaisessa osallistujamaassa menetelmäopastyyppinen e-kirja työpajojen ja koulutusten sisällöistä. Hankkeen lopuksi e-kirjat yhdistetään ja julkaistaan kaikkien nuorten kanssa työskentelevien hyödynnettäväksi. Hankkeessa tuotetaan myös runsaasti videomateriaalia taidekasvattajien ja nuorisotyöntekijöiden käyttöön.

Voit seurata Youth learning through Arts -hanketta muun muassa sosiaalisen median kanavissa. Käytämme viestinnässä hästägiä #ylta.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.