fbpx Hyppää sisältöön

Näytteilleasettajat foorumissa

Ateneumin taidemuseo / Mun Ateneum -hanke

Mun Ateneum on Ateneumin taidemuseon etäkohtaamisten kehittämishanke alakoulun viides–kuudesluokkalaisille. Vuosina 2021–2022 toteutettavaa hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtakunnallisessa hankkeessa tarjotaan 400 koululuokalle etäkohtaamisia taustamateriaaleineen. Mun Ateneum -ohjelmassa keskiössä ovat vuorovaikutus ja oppilaiden osallisuus sekä monialainen oppiminen.

Mun Ateneum

Arja Tiili Dance Company / Break the Fight!

Break the Fight® (lyh. BTF) on Arja Tiili Dance Companyn vuonna 2014 käynnistämä taidetoimintamalli, jossa koulukiusaamista ja syrjäytymistä ehkäistään katukulttuurin ja näyttämötaiteen keinoin.

Kolmevuotisessa Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan rahoittamassa hankkeessa kehitetty toimintamalli ammentaa inspiraatiota hiphop-kulttuurista, jossa breaking, deejaying, beatboxing, raplyriikka ja graffititaide tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden luoda, onnistua ja liikkua yhdessä. Konseptiin kuuluu koulutuspalveluja, harrastus- ja tapahtumatoimintaa sekä ammattinäyttämötoimintaa ja yleisötyötä nuorille ja yhdessä nuorten kanssa.

Break the Fight® -toiminnan tavoitteena on ehkäistä koulukiusaamista ja edistää yhteisöllistä tekemistä sekä kouluissa, että niiden ulkopuolella. Toiminnassa lapsille ja nuorille tarjoutuu mahdollisuus yhdessä tekemiseen, liikkumiseen, itseilmaisuun ja onnistumiseen. Samalla toiminta työllistää ammattitaiteilijoita ja katukulttuurin ammattilaisia sekä luo uusia poikkisektorisia toimintamalleja taiteen, kulttuurin, nuorisotyön ja koulujen välille.

breakthefight.com

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma / Opetushallitus

Näyttelypisteellä esitellään EU:n Luova Eurooppa -ohjelman mahdollisuuksia ja rahoitusta eurooppalaiseen yhteistyöhön mm. eurooppalaisten lastenkulttuuritoimijoiden kesken. Saavutettavuus ja osallisuus ovat vahvoja teemoja ohjelmassa.

Kansallinen lapsistrategia

Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. Sen toimenpanoa toteutetaan tällä hetkellä hallituksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Lastenkulttuurifoorumissa kerrotaan kansallisen lapsistrategian valmistelusta, sisällöstä ja toimeenpanosta.

www.lapsistrategia.fi

Järvenpään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut / Järvenpään taidemuseo

Järvenpään kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut tuottaa monipuolisia tapahtumia ja kulttuurielämyksiä muun muassa Järvenpää-talolle, kaupungin muihin tiloihin sekä osaksi kaupunkitapahtumia. Lasten ja nuorten kulttuuria viedään erityisesti päiväkotien ja koulujen arjen keskelle koulujen Kulttuuripolku KUPOn kautta. Kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut koordinoivat myös gallerianäyttely- ja elokuvatoimintaa.

Järvenpään museopalvelut koostuu Järvenpään taidemuseosta, joka sijaitsee Järvenpään kaupunginkirjaston alakerrassa ja on avoinna ympäri vuoden sekä kolmesta ainutlaatuisesta taiteilijakodista Tuusulanjärven rannalla: Aholasta, Suvirannasta ja Villa Kokkosesta. Järvenpään taidemuseolla on Suomen merkittävin kokoelma Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä asuneiden Eero Järnefeltin ja Venny Soldan-Brofeldtin taidetta. Kokoelmien lisäksi museolla esitellään vaihtuvia teemanäyttelyitä. Museo toteuttaa kulttuuriperintökasvatusta toteuttamalla koulujen kulttuuripolkuvierailuja neljälle eri luokka-asteelle sekä julkisten taideprojektien yhteydessä. Jokaiseen vaihtuvaan näyttelyyn rakentuu lapsille suunnattu pedagoginen tila, joissa teemaan pääsee tutustumaan omakohtaisen kokemuksen välityksellä. Kohteisiin on aina vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.

www.jarvenpaa.fi
www.jarvenpaantaidemuseo.fi

Konserttikeskus ry

Konserttikeskus ry on Suomen merkittävin koulu- ja päiväkotikonserttien järjestäjä. Marraskuussa 1963 perustettu yhdistys toteuttaa vuosittain 1200–1500 konserttia ja musiikkityöpajaa eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Kuluneina vuosikymmeninä yhdistys on tavoittanut jo lähes 7 miljoonaa nuorta kuulijaa. Toiminnan tarkoituksena on tuoda korkeatasoista elävää musiikkia mahdollisimman monen lapsen ja nuoren kuultavaksi täydentäen samalla koulujen musiikinopetusta.

konserttikeskus.fi

Koulukino

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka tukee elokuvanlukutaidon kehittymistä kannustamalla kouluja elokuvan pariin ja tarjoamalla niin opettajille kuin perheillekin elokuvakasvatuksen välineitä. Tavoitteena on tuoda koululaiset yhteisen elokuvateatterielämyksen äärelle sekä auttaa opettajia vahvistamaan oppilaiden elokuvanlukutaitoa ja innostaa käyttämään elokuvaa opetuksessa monipuolisesti.

koulukino.fi

Kulttuuria Yhteistuumin -valtakunnallinen kehittämistehtävä / Espoon kaupunki

Kulttuuria yhteistuumin on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä, jonka kehittämisalueena on koko Suomi. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki kunnissa kulttuuritoiminnan parissa työskentelevät. Yhteistuumin tukee kuntia kulttuuritoiminnan kehittämisessä ja kuntien kulttuurilain toteuttamisessa.

verkkosivut

Kuninkaallinen Nukketeatteri

Kuninkaallinen Nukketeatteri tarjoaa monipuolista ja korkeatasoista teatteria kaiken ikäisille ja erilaisille kohderyhmille.

kuninkaallinennukketeatteri.fi

Museovirasto ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

Museovirasto ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura esittelevät foorumissa lapsille ja nuorille suunnattuja elävään kulttuuriperintöön liittyviä materiaaleja. Uutuutena Perintöhyrrä -työkalu kulttuuriperinnöstä keskusteluun lasten kanssa.

museovirasto.fi
kulttuuriperintokasvatus.fi

Parkour Akatemia

Laadukasta parkour- ja sirkusopetusta jo vuodesta 2008! Näytteilleasettajana Parkour Akatemia esittelee yhteistyömahdollisuuksia Parkour Akatemian kanssa.

Puistopolun peruskoulu

Puistopolun peruskoulussa on ainutlaatuinen taideilmaisun painotus, joka yhdistää ilmaisutaitoa, kuvataidetta, käsityötä ja musiikkia. Taideilmaisuluokkia on vuosiluokilla 3-9, ja suosio on kasvanut tasaisesti. Toiminta on poikkitaiteellista ja oppilaslähtöistä. Taideilmaisu auttaa oppilasta löytämään omia taiteellisia vahvuuksiaan ja vahvistaa hänen taiteellista itseilmaisuaan ja siten myös itsetuntoa.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat, Kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Harrastamisen Suomen malli

Yhteisellä näyttelypisteellä tietoa niin Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta, Taidetestaajista, Kulttuurikasvatussuunnitelmista kuin Harrastamisen Suomen mallista.

Lastenkulttuuri.fi

Taidetestaajat.fi

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Harrastamisensuomenmalli.fi


Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.