Hoppa till innehåll

Barnkulturpolitik

Barnkulturpolitik

Barnkulturpolitiken är ett fokusområde i synnerhet för undervisnings- och kulturministeriet. Barnkulturpolitiska program finns också i vissa kommuner och regioner.

Barnkulturpolitiken fokuserar på barnens rättigheter, som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är en internationell konvention om mänskliga rättigheter, som förpliktar de länder som antagit konventionen att följa den och respektera de rättigheter som konventionen garanterar barnen samt att integrera dessa rättigheter i den nationella lagstiftningen. Enligt konventionen är varje människa under 18 år ett barn.

I Finland främjas förverkligandet av barnens rättigheter bl.a. av barnombudsmannen i samarbete med olika myndigheter.

Barnkulturfrågor vid undervisnings- och kulturministeriet

Främjande av barnkulturen är ett av fokusområdena i undervisnings- och kulturministeriets verksamhet. Flera enheter vid undervisnings- och kulturministeriet har hand om frågor som gäller barn och ungdomar och konst och kultur.

Förslag till ett barnkulturpolitiskt program

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i augusti 2012 en styrgrupp som har utarbetat ett förslag till Barnkulturpolitiskt program för åren 2014–2018. Programförslaget främjar regeringsprogrammets mål att stöda alla barns rätt till konst och kultur genom att stärka barnkulturens ställning och verksamhetsförutsättningar.

Riktlinjer för genomförande av det barnkulturpolitiska programförslaget (2014–2018)

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.