fbpx Hoppa till innehåll

Historia

Från Aladdins lampa till ett förbund

En viktig åtgärd i undervisnings- och kulturministeriets Barnkulturpolitiska program (2003–2007) var att grunda Nätverket för barnkulturcenter Aladdins lampa. Ministeriet hade målsättningen att utveckla konst- och kulturtjänster för barn och unga i hela landet genom att stöda verksamheten i de existerande barnkulturcentren och främja möjligheterna att utvidga dessa tjänster till orter där de saknades. Utgångspunkten för verksamheten var likabehandling och tillgänglighet samt en strävan efter en kvalitativ verksamhet inom sektorer och regioner som har brist på aktörer och yrkesfolk. De barnkulturcenter som valdes in i nätverket fick statens specialstöd för barnkulturcenter.

Till den första verksamhetsperioden (2003–2005) valde undervisnings- och kulturministeriet sju barnkulturcenter som fick vara med i Aladdins lampa och de två följande perioderna (2006–2008 och 2009–2013) utvidgades nätverket till elva medlemmar. Ministeriet gav medlemmarna i nätverket särskilda utvecklingsuppgifter gällande olika verksamhetsformer och konstarter inom barnkulturen.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland grundades år 2015 och arrangerar nätverksdagar för barnkulturcenter och erbjuder alla aktörer inom barnkulturområdet möjligheter att nätverka. Ansökan om medlemskap i förbundet kan lämnas in elektroniskt. Beviljningen av statens allmänna understöd för barnkultur är inte kopplat till förbundets medlemskriterier, understödet är inget urvalskriterium.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.