fbpx Hoppa till innehåll

Förbundets projekt

Förbundets projekt

Mångsidiga projekt gör barnkulturen mer tillgänglig och främjar barns och ungas kulturella rättigheter. Förbundet för barnkulturcenter i Finland är med i projekten som sakkunnig, samarbetspart och huvudsaklig genomförare.

Konsttestarna (2016–)

Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden ger tre årskullar åttondeklassister, alltså cirka 200 000 ungdomar med handledare, chansen att besöka två på förhand överenskomna kulturevenemang, som till exempel opera, teater, konserter, konstutställningar och så vidare. Projektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Ett av kulturbesöken görs i det egna landskapet eller närområdet, vid det andra besöket reser man till Helsingfors eller någon annan del av Finland. Fonderna betalar konsttestarnas resor och inträdesbiljetter.

Mer om Konsttestarna

Forskningsprojektet ArtsEqual (2015–)

ArtsEqual är ett tvärvetenskapligt projekt som koordineras av Konstuniversitetet. Projektet ser konst och konstfostran som en basservice som alla har likvärdig rätt till. Förbundet för barnkulturcenter i Finland är med som partner i projektet, speciellt i fråga om konstfostran i skolorna.
Mer information: Pilvi Kuitu, pilvi.kuitu (at) kulttuuripiipoo.fi

Mer om ArtsEqual

Skolornas filmvecka (2015–)

Under projektets gång utarbetas genom pilotförsök en modell för filmveckan, som sedan ska kunna tas i bruk i alla grundskolor i Finland. Ansvarsorganisationen för filmveckan är filmskolan Valve (Uleåborgs stad) och samarbetsparter är Barn- och ungdomskulturcentret ARX, Vanda stad, Nationella audiovisuella institutet (KAVI), Skolbio rf och Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Mer om skolornas filmvecka

Avslutade projekt

Kulturvolten (2014–2016)

Kommunens plan för kulturfostran (kulturläroplan) ger ramar för ett systematiskt samarbete mellan skolan och kulturaktörerna samt beaktar barnets kulturella identitet. På webbplatsen kulttuurikasvatussuunnitelma.fi finns verktyget Kultsu, som är till god hjälp i planeringsarbetet. Detta samarbetsprojekt mellan Förbundet för barnkulturcenter i Finland och Föreningen för kulturarvsfostran har lett till att det nu finns avsevärt fler planer för kulturfostran i kommunerna.

Information om planer för kulturfostran
Planforkulturfostran

Barns och ungas jubileumskalender 2017 (2016–)

I det här projektet ligger fokus på videofilmer som görs av barn och unga. Filmerna visar deras tolkningar av betydande händelser i Finlands historia och våra officiella och rekommenderade flaggdagar. Videorna kommer att sammanställas till en jubileumskalender på nätet.

Big Muuv (2015–)

Big Muuv är ett nytt motionskoncept för unga som leds av Finlands nationalopera. Projektet uppmuntrar unga att öka sin fysiska aktivitet och för in rörelse, kreativitet och glädje i ungdomarnas skoldag och fritid.

Mer om Big Muuv

SATA – Saavutettava taideharrastus / Tillgänglig konsthobby (2015–)

Projektet ökar möjligheterna för barn och unga som är i behov av särskilt stöd att utöva konst i barnkulturcentren och i den grundläggande konstundervisningen. Tammerfors kulturtjänster leder projektet och samarbetar med Förbundet för grundläggande konstundervisning.
Mer information: Marianna Lehtinen, marianna.lehtinen (at) tampere.fi

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.