fbpx Hyppää sisältöön

Youth learning through Arts

Youth learning through Arts (2021 )

Keväällä 2021 käynnistyneessä, kaksivuotisessa Youth learning through Arts -hankkeessa on Suomesta mukana myös Luonto-Liitto sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö. Sloveniasta hankekumppaneina ovat nuorisokulttuurikeskus Pionirski Dom ja kulttuuriyhdistys Impro sekä Puolasta Malopolski-instituutti ja taidekeskus Cricoteka.

Hanke yhdistää taidelähtöiset menetelmät nuorisotyöhön ja tuo luovan sektorin työkaluksi nuorisotyöntekijöille, jotka käsittelevät erilaisia nuorille tärkeitä aiheita ja kysymyksiä yhdessä nuorten kanssaan. Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät oppivat taidekasvattajilta ja toisinpäin. Kuten aina, Erasmus+ -hankkeessa keskiössä on oppiminen. Nuorisojärjestöjen ja nuorten kanssa oppimisen lisäksi hankkeessa opitaan eri taidemuodoista. Suomessa fokuksessa on ympäristötaide, Sloveniassa improvisaatio ja Puolassa syvennytään saavutettavuuteen.

Kuusi taidemenetelmillä toteutettua työpajaa kolmessa maassa

Hanke tuottaa kuusi taidemenetelmillä toteutettua työpajaa nuorille kolmessa maassa, kaksi kussakin maassa.

Hankkeessa myös järjestetetään koulutusjaksot taidekasvattajille ja nuorisotyönohjaajille kaikissa kolmessa hankkeeseen osallistuvassa maassa. Koulutuksissa käsitellään kunkin maan teemoja taidekasvattajien ja nuorisotoimijoiden kanssa, uusia näkökulmia omaan työhön löytäen.

Hankkeessa tuotetaan jokaisessa osallistujamaassa menetelmäopastyyppinen e-kirja työpajojen ja koulutusten sisällöistä. Hankkeen lopuksi e-kirjat julkaistaan kaikkien nuorten kanssa työskentelevien hyödynnettäväksi. Hankkeessa tuotetaan myös videomateriaalia.

Youth learning through Arts -hanke Suomessa

Suomessa nuorille suunnatut työpajat järjestettiin elokuun ja syyskuun 2021 aikana. Reaktiivisissa ekokriisitaidepajoissa toteutettiin ajankohtaiseen ilmastokriisin teemaan tai polttaviin kestoaiheisiin liittyviä nopeita taiteellisia sosiaalisessa mediassa ja/tai julkisissa tiloissa esiteltäviä reagointeja ja kannanottoja. Nuoret oppivat, että taiteella on mahdollista vaikuttaa, aiheuttaa tunnereaktioita ja jopa muuttaa ajattelua ilmastokysymyksissä. Työpajojen taidetekojen kriittinen näkökulma kohdistui erityisesti päättäjiin ja vallankäyttäjiin. Työpajoissa nuoret pääsivät muuttamaan ilmastoon ja ympäristöön liittyvät ajatuksensa toiminnaksi ja konkreettisiksi taideteoiksi.

Syyskuussa 2021 joukko suomalaisia, puolalaisia ja slovenialaisia taidekasvatuksen ja nuorisotyönammattilaisia kokoontui Youth learning through Arts -hankkeen tiimoilta Raaseporiin Kisakeskuksen inspiroiviin maisemiin. He tutustuivat reaktiiviseen ekokriisityöskentelyyn ja kehittivät työpajaa eteenpäin. He kävivät läpi taideaktivismin eri muotoja, tarkastelivat ympäristötaidetta useasta eri näkökulmasta, pohtivat millainen maailma lapsille ja nuorille jää ja kävivät kiihkeitä keskusteluja siitä, keneen he haluavat taiteella sekä lasten ja nuorten työpajoilla vaikuttaa. Polveilevien keskustelujen, vastamainosvideoiden ja tulevaisuuden ympäristötaideideoiden keskellä osallistujat innostuivat improilemaankin. Kaikesta tästä syntyi lopulta Opas reaktiiviseen ekokriistitaidetyöskentelyyn kaikkien nuorten kanssa työskentelevien vapaasti käytettäväksi. 

Suomessa nuorten työpajat sekä taidekasvattajien koulutukset toteutti Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö ja ohjaajina toimivat ilmastoaiheita taideaktivismin keinoin käsitellyt ja tieteellisesti tutkinut taiteilija-tutkija Sonja Salomäki sekä kulttuurisen nuorisotyön valtakunnallinen tuottaja Anni Rupponen.

Hankkeen Suomen osuudessa on valmistunut OPAS REAKTIIVISEEN EKOKRIISITAIDETYÖSKENTELYYN. Sisältö on tuotettu osana Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön Nuori Taide -toimintaa. Menetelmäoppaan tekemiseen osallistuivat Anni Rupponen, Sonja Salomäki, Päivi Venäläinen ja Elina Katara.

Ekokriisin pysäyttämisessä tarvitaan kaikkia tekijöitä ja keinoja! Voidaanko turhautuminen ja huoli ekokriisistä muuttaa toiminnaksi ja vaikuttaviksi teoiksi taiteen voimalla? Millainen on reaktiivinen ekokriisitaideteko? Opas kertoo, miten taiteen keinoja käyttäen voidaan muuttaa ajattelua ja tekoja ekokriisiin liittyen.

Oppaasta on olemassa myös englanninkielinen versio: GUIDE BOOK FOR REACTIVE ECO-CRISIS ART PRACTISE.

All possible people and means are needed to stop the eco-crisis!

Can frustration and concern about the eco-crisis be transformed into action and positive change through art? What is eco-crisis art action like? This guide explains how art can be used to change thinking and actions related to the eco-crisis.

Selailuversio suomeksi (Adobe Digital Publishing)

Selailuversio englanniksi (in english) (Adobe Digital Publishing)


Voit seurata Youth learning through Arts -hanketta muun muassa sosiaalisen median kanavissa. Käytämme viestinnässä hästägiä #ylta.

Hankkeesta kirjoitettuja blogitekstejä:

Inspiraatiokuohu ja helpotusta ilmastoahdistukseen!

Youth learning through Arts -hankkeen työpajoissa ja koulutuksissa oppivat niin osallistujat kuin kouluttajat

Hankkeen videoita löytyy Youtubesta.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.