fbpx Hyppää sisältöön

Hankkeet

Lastenkulttuurin hankkeet edistävät saavutettavuutta ja lasten kulttuurisia oikeuksia

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja sen jäsenet ovat mukana monissa hankkeissa asiantuntijana, yhteistyökumppanina tai päätoteuttajana. Monipuoliset hankkeet edistävät lastenkulttuurin saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia.

Löydät vasemmasta valikosta liiton ajankohtaisia hankkeita sekä tämän sivun näyttöä vierittäen monta muuta lastenkulttuurin hanketta, jotka ovat joko käynnissä tai loppuneet.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma (2017– )

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset – noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa – vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen.

Toiminta alkoi Suomen Kulttuurirahaston käynnistämänä suurhankkeena lukuvuosina 2017–2020. Toisena rahoittajana on alusta asti toiminut Svenska kulturfonden. Lukuvuonna 2020–2021 mukaan lähti eduskunnan päätöksellä myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.


Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke osa II (2023-2024)

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke (2021-2023) sai itselleen seuraajan. Huhtikuussa 2023 alkanut jatkohanke jatkaa edeltäjänsä työtä sen eteen, että jokaisessa suomalaisessa kunnassa olisi käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma. Uudessa hankkeessa keskitytään aiempaa enemmän jo olemassa olevien kulttuurikasvatussuunnitelmien sisältöjen kehittämiseen, valtakunnallisten ohjeistusten tekemiseen sekä suunnitelmien laajentamiseen eri kouluasteille. Ydin on sama – tukea kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmatyössä sekä jakaa lastenkulttuuriverkoston osaamista eteen päin.


Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste kuntien ja harrastusten järjestäjien tukena (2021-)

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Lukuvuonna 2023–2024 toimintaa järjestetään 262 kunnan alueella perusopetuksen oppilaille. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto koordinoi Harrastamisen Suomen mallin yhteyspistettä, joka toimii Opetushallituksessa. Yhteyspiste tukee ja palvelee kuntatoimijoita ja harrastuksen järjestäjiä Harrastamisen Suomen mallin toteuttamisessa. Lisätiedot Harrastamisen Suomen mallin verkkosivulla: https://harrastamisensuomenmalli.fi/


Poets of Today – Voices of Tomorrow (2022- )

Tuttavallisemmin ”PoT-VoT” on slovenialaisten, puolalaisten, unkarilaisten, serbialaisten sekä suomalaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöprojekti, joka tuo runoutta kouluihin, lähemmäs nuoria ja paikallisia yhteisöjä. Suomessa hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. 

Jokaisessa hankemaassa neljän hengen taiteellinen tiimi työskentelee kymmenen runoilijan ja opettajien kanssa. Tavoitteena on tuoda runoutta yli 5 000 nuorelle osana koulupäivää.


Lastenkulttuurin kestävän kehityksen hanke (2021-2022)

Kesällä 2021 käynnistyneessä hankkeessa tuotetaan Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas e-kirjana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opas antaa lastenkulttuurin toimijoille ohjeita ja vinkkejä, kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa.  

Valmis opas on maksuton ja kaikkien lastenkulttuurin toimijoiden, opettajien, taidekasvattajien sekä nuorisotyöntekijöiden saatavilla. Lastenkulttuurin kestävälle kehitykselle tehdään hankkeen myötä myös oma verkkosivu. Hankkeessa myös tarjotaan lastenkulttuurin toimijoille kestävän kehityksen koulutuksia.


Youth learning through Arts (20212022)

Kaksivuotinen Youth learning through Arts -hanke yhdistää taidelähtöiset menetelmät nuorisotyöhön ja tuo luovan sektorin työkaluksi nuorisotyöntekijöille, jotka käsittelevät erilaisia nuorille tärkeitä aiheita ja kysymyksiä yhdessä nuorten kanssaan. Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät oppivat taidekasvattajilta ja toisinpäin. 

Keväällä 2021 alkaneessa hankkeessa virallisena hankekumppanina on Suomesta mukana Suomen lastenkulttuurikeskustenliiton lisäksi Luonto-Liitto. Sloveniasta hankekumppaneina ovat nuorisokulttuurikeskus Pionirski Dom ja kulttuuriyhdistys Impro sekä Puolasta Malopolski-instituutti ja taidekeskus Cricoteka.


Taidetta eskareihin (20202021)

Taidetta eskareihin – hankkeessa viedään esikouluihin kulttuuria ja taidetta osallisuuteen perustuvalla toimintamallilla ammattitaitoisten taidekasvattajien toteuttamana. Hanke on uusi avaus taiteen alalla, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä. Erilaisissa työpajoissa eskarilaiset pääsevät tutustumaan eri taidelajeihin. Kevään 2021 aikana valmistuu työpajavideoita, joiden avulla opettajat ja muut varhaiskasvatuksen tekijät voivat järjestää lapsille tutustumisen eri taiteenlajeihin.


Harrasta kotona (2020 )

Harrasta kotona

Harrasta kotona -sivusto kokoaa lapsille ja nuorille suunnattuja taiteen harrastamisen ja kokemisen verkkosisältöjä. Sivujen sisältöjen tuottajina ovat mm. suomalaiset lastenkulttuurikeskukset ja taiteen perusopetuksen toimijat, taidekasvattajat, taidelaitokset ja taiteilijat.

Sivuston ovat tuottaneet Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kulttuurikeskus PiiPoo ja Lastenkulttuurikeskus Verso yhteistyössä useiden eri lastenkulttuurikeskusten kanssa.


ITUjen näyttämö

ITUjen näyttämö on Espoon, Helsingin, Lahden, Turun ja Vantaan yhteinen lastenteatterin kehittämishanke.

ITUjen näyttämön järjestävät vuosittain Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efekti, Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurora.

Lastenteatterikatselmukseen voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta.

Seuraava ITU-katselmus järjestetään syksyllä 2023 Helsingin Annantalolla.
Esityshaku on auki.

Krepskon teos VRTP (työnimi) sai lastenteatterin ITU-palkinnon vuodelle 2023


Dihtosis-oppimateriaalit saamelaisuuden käsittelyyn (2020- )

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke on välittänyt saamelaistietoa ja tarjonnut toiminnallisia työpajoja yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille jo kahden vuoden ajan. Nyt hanke laajenee myös alakouluihin! 


Koulujen elokuvaviikko (2015–)

Hankkeen aikana rakennetaan ja pilotoidaan elokuvaviikon malli, joka pyritään valtakunnallistamaan kaikkiin Suomen ala- ja yläkouluihin. Elokuvaviikon vastuuorganisaatio on Valveen elokuvakoulu (Oulun kaupunki) ja yhteistyökumppaneina ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Vantaan kaupunki, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Koulukino ry ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.


Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita (TOSI) 2020–2023

TOSI – Taidetta, osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita -hankkeessa tuetaan alle 30-vuotiaiden palveluiden ulkopuolella olevien, työttömien ja osatyökykyisten nuorten osallisuutta taidelähtöisellä toiminnalla, edistetään taiteilijoiden työllistymistä eri toimialoille sekä vahvistetaan maakunnallisia kulttuurihyvinvointipalveluja. Hankkeesta vastaa Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry.


%TAIDETTA – kulttuurin kärkihanke

%TAIDETTA on yhteensä neljäntoista SOTE- ja kulttuurialan toimijan yhteishanke, jossa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi SOTE- ja kulttuurisektorien yhteistyönä sekä mallinnetaan alueellista SOTEKU- yhteistyötä (TEIJO -aluekeskus). Hanke jakautuu kumppanien väliseen kehittämistyöhön sekä toimintakokeiluihin. Hankkeesta vastaa Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry.


Taikusydän – taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste (2015– )

Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto. Yhteyspiste viestii kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista uutisista, kokoaa tietopankkia alaa koskevasta tiedosta ja tuo alan tekijät yhteen. Taikusydän kehittää ja levittää verkostonsa kanssa ratkaisuja, joilla taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Hankkeen toteuttajine toimii Turun AMK ja yhteistyökumppanit.


2021 päättyneet hankkeet

Arts Equal (2015– 2021)

Taideyliopiston koordinoima monitieteinen hanke tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on hankkeen kumppanina erityisesti koulujen kanssa tehtävän taidekasvatuksen osalta.

Tutkimusryhmät:
Visions – Systems Analysis and Policy Recommendations
Arts@School
Basic Arts Education for All
Arts in Health, Welfare and Care
Socially Responsible Arts Institutions and Artists
Impacts of the arts on equality and well-being
Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality

Lastenkulttuurin saavutettavuuden kehittäminen –
Lempäälän koulujen TAIDEVALKKU-hanke
(2016-2021)
Lempäälän kunta ja Kulttuurikeskus PiiPoo

Floating Peripheries – Mediating the Sense of Place / Liikkuvat Periferiat – Paikan Tuntu (2017–2021)
Aalto University School of Arts, Design and Architecture: Department of Film, Tv and Scenography ELO
Department of Art, ViCCA Visual Cultures, Curating and Contemporary Art
University of Lapland: Faculty of Art and Design

How to Do Things with Performance? (2016–2021)
Taideyliopisto

Transforming Musicianship: Developing Musicians’ Learner Identity through Multidisciplinary Pedagogy (2018-2021)
Taideyliopisto

2020 päättyneet hankkeet

Yhdenvertaisesti säveltäen (2019–2020)
CERADA/Taideyliopisto
https://composers.fi/yhdenvertaisesti-saveltaen-hanke-lyhyesti/

Global Visions (2015–12/2020)
Taideyliopisto

ArkTOP (09/2017 – 05/2020)
Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus: Kehittymissuunnitelma
Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Lapin aluehallintovirasto

Mun tarina -hanke (2018–2020)
Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto, Helsinki Poetry Connection ry

Sirkuksesta siivet elämään – oma polku maahanmuuttajataustaisille nuorille (2017–2020)
Lasten ja nuorten säätiö, Suomen nuorisotutkimusseura ja Suomen Nuorisosirkusliitto

Tämä elämä -hanke (2017–2020)
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

2019 – 2018 päättyneet hankkeet

SATA 2 – Saavutettava taideharrastus 2 (2018–2019)
SATA2 eli saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Hallituksen kärkihanke: Utelias luokka (2018–2019)
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä (The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday) (2015–2019)
Jyväskylän yliopisto

Participatory development with the Youth (PARTY) -hanke (2015–2019)
Participatory Tools for Human Development with the Youth
The Flying Ants and Northern Beauty
Lapin Yliopisto

TuMaTa – Tutkiva ja mahdollistava taide (2016– 2019)
Itä-Suomen yliopisto

A cellist’s autoethnography: The psychology, musicology, and performance of approaching Beethoven and Mendelssohn holistically (2016–2018)
López-Íñiguez, Guadalupe
Taideyliopisto

Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty – Ludification and the Emergence of Playful Culture (LUDIC) (2014–2018)
Jyväskylän yliopisto

NXT Making a Living from the Arts (2015–2018)
CERADA/Taideyliopisto, kansainvälinen yhteistyö

NÄKYMÄTTÖMÄT – Nuorten digitarinat (2015–2018)
Turun AMK

Preschool teachers and student teachers metaphors (2016–2018)
Itä-Suomen Yliopisto

Taidevaihde – Kaksisuuntainen kotoutuminen nuorten tukena (2016–2018)
The Art Gear – Two-Way Integration of Young People
Lapin yliopisto

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)
Nuorisotutkimusseura

Suomi 100 – Suuri lukuseikkailu (2017-2018)
Suuri Lukuseikkailu tarttuu ajankohtaiseen kysymykseen lukutaidon ja lastenkirjallisuuden tulevaisuudesta sekä merkityksestä tämän päivän Suomessa. Hanke nostaa esiin lastenkirjallisuutta ja lukemisen iloa koko Suomen satavuotisjuhlavuoden ajan. Kohderyhmänä ovat 0–16-vuotiaat lapset ja nuoret perheineen sekä heidän parissaan työskentelevät aikuiset ja lasten vanhemmat. Ydinteemoja ovat saavutettavuus, vuorovaikutus ja kulttuurienvälisyys. Lastenkulttuurikeskukset ovat mukana valtakunnallisessa tapahtumakiertueessa.

2016 päättyneet hankkeet

Kulttuurivoltti (2014–2016)
Kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin systemaattiselle koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivuston Kultsu-työkalun avulla suunnitelma syntyy näppärästi. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke on lisännyt merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää.
Tietoa kulttuurikasvatussuunnitelmista
Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-sivusto

Arki, taide ja tunteet – Affect from art (2015–2016)
Jyväskylän yliopisto

Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi – Music-related Emotional Competence and Mental health in Adolescence (2010–2016)
Jyväskylän yliopisto

Learning in and through the Arts in higher education: Developing shared leadership (2014–2016)
Taideyliopisto

TaiTe-hanke (2015–2016)
Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä (TaiTe)
Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan kampus

Big Muuv (2015–2016 )
Big Muuv on Suomen Kansallisoopperan luotsaama nuorille suunnattu uusi liikuntakonsepti, joka kannustaa nuoria lisäämään fyysistä aktiivisuuttaan ja tuo liikettä, luovuutta ja iloa nuorten koulupäivään sekä vapaa-aikaan.
www.jamk.fi/sites/default/files/2023-01/Muuv-arviointiraportti.pdf
https://sirkusinfo.fi/big-muuv/

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.