fbpx Hyppää sisältöön

Jäseneksi

Liity jäseneksi

Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon voi liittyä:

Kiinnostaako liiton varsinainen jäsenyys?

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto kokoaa jäsenet yhteen ja mahdollistaa yhteisen keskustelun, yhdessä kehittämisen ja yhdessä vaikuttamisen. Liiton mahdollistama yhteistyö jäsenten kesken muodostaa Suomen vaikuttavimman lastenkulttuurin asiantuntijaverkoston, jota tuetaan esimerkiksi jäsentapaamisten ja koulutusten sekä yhteisten kampanjoiden ja hankkeiden avulla.

Varsinainen jäsen osallistuu liiton toimintaan sen täysivaltaisena jäsenenä. 

 • Osallistumis- ja äänioikeus vuosikokouksissa.
 • Kutsu jäsentapaamisiin.
 • Vaikuttamismahdollisuudet liiton toimintaan ja sen kautta lastenkulttuurin toimintaedellytyksiin valtakunnallisella tasolla.
 • Työryhmien jäsenyys, mahdollisuus osallistua hankkeisiin.
 • Koulutuspaikat, yhteistyötarjoukset tarjotaan ensisijaisesti varsinaisille jäsenille. 
 • Alennukset koulutuksista ja tapahtumista.
 • Jäsen- ja uutiskirjeet ilmestyvät säännöllisesti.
Varsinaisen jäsenen kriteerit

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ammatillisesti toimiva lastenkulttuurikeskus tai lastenkulttuurin tuottajataho:

 • On tuottanut laadukkaita lastenkulttuuripalveluita ja lastenkulttuurin asiantuntijapalveluita vähintään kahden vuoden ajan.
 • On oikeuskelpoinen eli kunnan, yhdistyksen, yrityksen tai muun vastaavan organisaation ylläpitämä. 
  • Kunnan tai kaupungin lastenkulttuuripalvelut voivat olla oman alueensa lastenkulttuurikeskus. Tällöin yleensä liiton jäsen on kyseinen kunta tai kaupunki. Riippuu kaupungin omista toimintasäännöistä.
  • Usean toimijan muodostama yhteisö tai verkosto voi olla lastenkulttuurikeskus. Silloin se määrittää itse, miten jäsenyyteen vaadittava oikeuskelpoisuus toteutuu, (mikäli se ei ole järjestäytynyt yhdistykseksi, yritykseksi tms.). Tällöin esim. yksi verkoston tai yhteisön yksi oikeuskelpoinen jäsen voi toimia koko verkoston tai yhteisön edustajana liittoon päin. 
 • Toimijalla on vakiintuneesti palkattua ja ammattitaitoista henkilöstöä toteuttamassa lastenkulttuuria yhteensä vähintään yhden henkilötyövuoden verran.
  • Henkilöstön ammatillisuus on koulutuksen tai työkokemuksen kautta saavutettu. Palvelua suunnitteleva, tuottava ja toteuttava henkilökunta on saanut kulttuurituotannon, taide- tai kasvatusalan koulutuksen tai työssä hankitun ammattitaidon.
 • Toimintamuotoja ja yleisöjä voi olla useita erilaisia, esim.
  • esityksiä, tapahtumia, näyttelyitä, opetusta, harrastuksia, työpajoja, asiantuntijatyötä, hankkeita, opetusmateriaalia
  • yksittäiset lapset ja nuoret, perheet, kouluryhmät, varhaiskasvatuksen ryhmät, kasvattajat, asiantuntijat 
 • Toimijalla voi olla fyysiset tilat toiminnalle, mutta se ei ole edellytys (voi olla esim. kiertäviä tai kunnan, yhteistyökumppanin tai kohderyhmän tiloissa toimiva).
 • Toimijan talous on tasapainossa: toiminta- ja tilintarkastuskertomukset löytyvät kahden vuoden ajalta ja hakija noudattaa toimintaan liittyviä lakeja sekä sopimuksia. 
 • Toimijan yhteistyöverkosto omalla alueella ja kentällä on vahva.
 • Toimii laadukkaan lastenkulttuurin periaatteiden mukaisesti (vrt. Lastenkulttuurin laatukäsikirja)
 • Toimija on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Liittyessään jäseneksi toimija sitoutuu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton arvoihin, visioon, missioon ja strategiaan. Toimijan tulee olla valmis sitoutumaan tilastotietojen raportointiin ja välittämiseen liitolle vuosittain. 

Hakulomakkeen jättämisen myötä hakija liitetään yhteistyöjäseneksi varsinaisen jäsenyyden hakemuksen käsittelyajaksi. Hallitus päättää varsinaisista jäsenistä kaksi kertaa vuodessa (ennen liiton sääntömääräisiä kevät- ja syyskokouksia).

Vuosimaksu 450 euroa


Olisiko yhteistyöjäsenyydessä itua?

Yhteistyöjäseniä voivat olla sellaiset toimijat, jotka eivät halua varsinaiseksi jäseneksi tai eivät täytä varsinaisen jäsenyyden kriteereitä, mutta ovat kiinnostuneita liiton toiminnasta ja haluavat kuulua sen piiriin. Yhteistyöjäsen voi olla yhdistys, yhteisö, yritys, verkosto, kunta, henkilö, seurakunta, museo tai taidelaitos. Myös alueellisissa lastenkulttuuriverkostoissa toimivat kunnat voivat olla yhteistyöjäseniä. 

Yhteistyöjäsen hyväksyy liiton tarkoituksen ja sitoutuu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton arvoihin, visioon ja missioon. Myös poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutunut taho voi olla liiton yhteistyöjäsen.

Yhteistyöjäsenet liitetään automaattisesti uutiskirjeen tilaajiksi sekä saavat vuosittain kaksi erityisesti heille suunnattua uutiskirjettä. Yhteistyöjäsenillä on oikeus ilmoittaa olevansa liiton yhteistyöjäsen ja heidät voidaan nostaa esiin myös liiton viestinnässä. Jäsenyyden kautta voi profiloitua olemaan osa lastenkulttuurin verkostoa. 

Koulutuspaikat sekä yhteistyötarjoukset tarjotaan yhteistyöjäsenille varsinaisten jäsenten jälkeen, ennen kuin ne tulevat avoimesti hakuun. Yhteistyöjäsenet myös saavat alennuksia erikseen määritellyistä koulutuksista ja tapahtumista ja heidän on mahdollisuus päästä mukaan osaan liiton työryhmistä. 

Hallitus hyväksyy yhteistyöjäsenet kokouksissaan.

Vuosimaksu 50 euroa.


Tukisitko lastenkulttuuria kannatusjäsenenä?

Kannatusjäsenyys sopii kaikille yhdistyksille, yhteisöille, yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat tukea liiton toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyvät Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tarkoituksen ja sitoutuvat liiton arvoihin, visioon ja missioon.

Kannatusjäsenet liitetään automaattisesti lastenkulttuurin uutiskirjeen saajaksi ja voidaan mainita liiton viestinnässä. Kannatusjäsenillä on oikeus ilmoittaa olevansa liiton kannatusjäsen. 

Vuosimaksu 200 euroa.


Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenyyksistä, olethan yhteyksissä liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valtaan: aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi, p. +358 40 820 5425

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.