fbpx Hoppa till innehåll

Alla barn och ungdomar har rätt till konst och kultur

Vänligen underteckna appellen om en jämställd, tillgänglig och likvärdig barnkultur.

Tyvärr förverkligas inte barnens och ungdomarnas jämställda rätt till konst och kultur i vårt land. Vi är oroliga över att koronakrisen ytterligare försämrar situationen.
 
Yrkesmänniskor inom barnkultur är en riksomfattande resurs för att främja barnens och ungdomarnas välmående och rättighet till kultur. Barnkulturen spelar en stor roll t.ex. i förebyggandet av marginalisering.
I konstsammanhangen har barnen och ungdomarna möjlighet att bygga upp viktiga nätverk samt behandla sina egna känslor. Konst som hobby har även en positiv inverkan på t.ex. utvecklingen av läsförmågan. Barn och ungdomar i alla åldersgrupper bör erbjudas liknande koncept som Konsttestarna.

Appellen var öppen under tiden 3.5.- 13.6.2021. Efter det lämnades Förbundet för barnkulturcentren i Finland över appellen till forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen samt till kommunerna.

För att barnens och ungdomarnas likvärdiga och jämlika rätt till konst och kultur skall uppfyllas, vädjar vi som undertecknat till beslutfattarna att främja följande mål:

  1. I samarbete med undervisnings- och kulturtjänsterna utarbetas en kulturläroplan åt alla kommuner, till en del av läroplanen, som lärarna förbinder sig att följa.
  2. I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, har barnen och ungdomarna möjlighet att välja en tilltalande och högklassig hobby inom konst och kultur.
  3. Åtkomligheten beaktas bättre i hobbyverksamheten, så att barnen och ungdomarna kan delta i konst- och kulturverksamhet, oberoende av t.ex. funktionsbergränsningar, stödbehov, modersmål eller familjens ekonomiska situation.
  4. Alla kommuner säkrar en budget som täcker en högklassig barnkultur och säkerhetsställer att konst- och kulturaktörerna har tillräckligt med resurser för att förverkliga och utveckla barnkulturen för barnfamiljer och ungdomar med rimliga priser. Barnkulturen skrivs med i kulturstrategin.
  5. Kommunerna tar i bruk Finlands Unicef rf:s En barnvänlig kommun bedömingsmodell, samt barnen och ungdomarna hörs vid kommunens beslutfattande.

Tack för din underskrift!

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.