fbpx Hoppa till innehåll

Finansiering av barnkultur

I Finland finansieras barnkultur av Undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och olika stiftelser.

Undervisnings- och kulturministeriet

Ministeriet stöder sådan barnkulturverksamhet som till sitt konst- och kulturinnehåll är högklassig, barn- och ungdomsorienterad, professionellt genomförd, tillgänglig för alla barn och unga, respekterar kulturell mångfald samt främjar barns och ungas kreativitet.

Ministeriets mål är att konst och kultur skulle vara en permanent del av barns och ungas liv genom det arbete som utförs av barnkulturcenter, arrangörer av grundläggande konstundervisning, konstinstitut, museer, teatrar, orkestrar, bibliotek, traditionsföreningar och övriga konst- och kulturaktörer. För att uppfylla målet stöder ministeriet de 26 regionala barnkulturcentren, Förbundet för barnkulturcenter i Finland samt verksamheten vid förbundet Taiteen persuopetusliitto.

Till stödformerna hör också de årliga projektbidrag som de regionala konstkommissionerna delar ut. Barnkulturcenter och riksomfattande konst- och kulturevenemang för barn kan ansöka om bidrag. Syftet med bidragen till barnkulturcentren är att främja barns likvärdiga deltagande i konst och kultur i hela ladet samt stödja barnkulturcentrens verksamhet och nätverksmöjligheter. Bidrag beviljas de barnkulturcenter där proffs inom konst och kultur producerar barnkulturtjänster med barn som primär målgrupp och för koordinering av barnkulturnätverk.

Mer information här

Centret för konstfrämjande (Taike)

Centret för konstfrämjande delar ut olika stipendier som är lämpliga för barnkulturaktörer.

De regionala konstkommissionerna delar ut egentliga projektstipendier och specialbidrag för barnkultur. Målet är att erbjuda barn och unga konstnärligt ambitiös, professionellt utförd konst. Projekt där barn och unga själva får agera ges särskild prioritet.

Också statens konstkommissioner delar ut en del av sina stipendier och understöd till barnkulturprojekt, såsom att skriva eller illustrera en barnbok, producera en teater- eller dansföreställning eller komponera barnvisor.

Taike delar årligen ut ungefär 40 miljoner euro i stipendier och understöd som främjar konst och kultur.

Mer information här

Finska kulturfonden (Suomen kulttuurirahasto)

Finska kulturfonden delar ut stipendier till alla områden nom kulturlivet. Arbetet kan ske såväl i hemlandet som utomlands. På konstområdet understöds arbete, olika projekt och i begränsad omfattning studier. Fonden har en separat helhetssumma reserverad för stipendier inom barnkultur.

Finska kulturfondens verksamhet täcker hela Finland. Utöver den riksomfattande centralfonden finns det 17 landskapsfonder som i sina egna regioner utför fondens stadgeenliga uppgifter. Flera av landskapsfonderna har barn- och ungdomskultur som ett tyngdpunktsområde.

Finska kulturfonden bedriver också olika projekt som kan inkludera barnkultur.

Mer information här

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden stöder den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Svenska kulturfonden är en paraplybeteckning för ca 480 olika fonder och har en årlig utdelning på kring 34 miljoner euro.

Svenska kulturfonden beviljar bidrag till många typer av kulturell verksamhet för barn. Som exempel kan nämnas projekten Kultur på dagis, Kultur i skolan och Kultur på eftis, stöd för samarbetsprojekt mellan finsk- och svenskspråkiga samt arbetsstipendier till professionella kulturarbetare och konstnärer.

Mer information här

Privata fonder och stiftelser

Privata fonder och stiftelser stöder i vissa fall också barnkulturverksamhet.

I databasen Aurora kan du söka upp finansieringsmöjligheter för vetenskap, konst och kultur. Databasen innehåller finansiärer i Finland men också utländska finansiärer vars finansiering går att söka av finländare eller personer bosatta i Finland. Det är gratis att använda databasen. De sökande ska själva kolla upp vilka uppgifter som behövs, till exempel genom att besöka finansiärernas webbplatser. Där får de också mer noggranna ansökningsanvisningar. Det finns ungefär 800 finansiärer och databasen uppdateras fortlöpande med nya finansieringsuppgifter. Uppgifterna i Aurora har samlats in direkt av finansiärerna.

I databasen Fyrk.fi som upprätthålls av det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan finns information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd samt nordiska stödformer och EU-finansiering. Informationen uppdateras kontinuerligt. Bidragskällorna är listade kronologiskt enligt ansökningstid men man kan också välja enligt sökord genom att klicka på länken Filter. Kom ihåg att alltid kontrollera ansökningstiderna med bidragskällan i fråga.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.