fbpx Hoppa till innehåll

Finansiering av barnkultur

Finansiering av barnkultur

Barnkultur finansieras i Finland av undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och olika fonder och stiftelser.

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet understöder barnkulturcenter och riksomfattande konst- och kulturevenemang för barn.

Understödet kan sökas av barnkulturcenter och riksomfattande konst- och kulturevenemang för barn. Syftet med understöden till barnkulturcentren är att främja jämlikt deltagande i konst och kultur för barn i hela landet, att stödja barnkulturcentrens verksamhet och bildandet av nätverk mellan centren. Understöd beviljas till barnkulturcentrum där professionella inom konst och kultur producerar barnkulturtjänster i första hand för barn, och till samordning av nätverket för barnkulturcentrum.

Mer information här

Centret för konstfrämjande

Centret för konstfrämjande delar ut olika stipendier som lämpar sig för barnkulturaktörer.

De regionala konstkommissionerna delar ut projektstipendier och specialbidrag till barnkultur. Målet är att erbjuda barn och unga konstnärligt ambitiös konst skapad av professionella konstnärer. Framförallt gynnas de projekt där barn och unga själva kan vara aktiva.

Också statens konstkommissioner beviljar en del av sina stipendier till barnkulturprojekt. Man kan få bidrag för att skriva en barnbok, illustrera, färdigställa en teater- eller dansföreställning eller komponera barnsånger.

Taike delar årligen ut stipendier och bidrag för att främja konst och kultur för ca 40 miljoner euro.

Mer information här

Finska Kulturfonden

Finska Kulturfonden beviljar stipendier inom kulturlivets alla områden. Arbetet kan utföras i Finland eller utomlands. Inom konsten stöder fonden arbete, olika projekt och i viss mån studier. Fonden har en separat helhetssumma reserverad för barnkulturstipendier.

Finska Kulturfonden har verksamhet i hela landet. Utöver den rikstäckande centralfonden finns det 17 landskapsfonder som inom sitt eget område förverkligar fondens stadgeenliga uppgift. Många landskapsfonder har som ett av sina fokusområden att stöda kulturverksamhet för barn och unga.

Finska Kulturfonden har också olika typer av omfattande projekt som barnkulturen kan finnas med i.

Mer information här

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden stöder den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Svenska kulturfonden är en paraplybeteckning för ca 480 olika fonder och har en årlig utdelning på kring 34 miljoner euro.

Svenska kulturfonden beviljar bidrag till många typer av kulturell verksamhet för barn. Som exempel kan nämnas projekten Kultur på dagis, Kultur i skolan och Kultur på eftis, stöd för samarbetsprojekt mellan finsk- och svenskspråkiga samt arbetsstipendier till professionella kulturarbetare och konstnärer.

Mer information här

Privata stiftelser och fonder

Privata stiftelser och fonder stöder i vissa fall även barnkulturverksamhet.

I databasen Fyrk.fi som upprätthålls av det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan finns information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd samt nordiska stödformer och EU-finansiering. Informationen uppdateras kontinuerligt. Bidragskällorna är listade kronologiskt enligt ansökningstid men man kan också välja enligt sökord genom att klicka på länken Filter. Kom ihåg att alltid kontrollera ansökningstiderna med bidragskällan i fråga.

I Aurora -databasen kan man söka möjligheter till finansiering inom vetenskap, konst och kultur. Databasen innehåller finländska finansiärer samt utländska finansiärer, vars finansiering kan sökas av finländare eller personer bosatta i Finland. Det är gratis att använda databasen. De sökande bör kontrollera informationen med finansiärerna, t.ex. på deras webbsidor, där man också får noggrannare instruktioner för ansökan. Finansiärerna är ca 800 till antalet och databasen uppdateras fortlöpande med ny information som insamlas direkt från finansiärerna.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.