fbpx Hoppa till innehåll

Kulturläroplan

Kulturläroplan

Kulturläroplanen är en plan för hur kultur-, konst- och kulturarvsfostran ska förverkligas i kommunen eller i regionen som en del av undervisningen. En gemensam plan garanterar alla barn och unga i kommunen eller regionen en likvärdig möjlighet att på ett mångsidigt sätt stifta bekantskap med den lokala kulturen. Kulturläroplanen gör det också lättare för kulturaktörerna att koordinera sin egen verksamhet.

I läroplanen för grundläggande undervisning (fr.o.m. 1.8.2016) nämns att en plan för kulturell fostran är en möjlighet att komplettera den lokala läroplanen. I arbetet med kulturläroplanen kan man utnyttja den gedigna erfarenhet som barnkulturcentren har av kulturfostran i samarbete med skolorna.

Kulturkontaktpersoner

Kulturkontaktpersonerna är en livsviktig länk i samarbetet mellan barnkulturcentren och skolorna. I daghem och skolor finns utsedda kulturkontaktpersoner som på sin arbetsplats förmedlar information om barnkulturutbudet, tar hand om anmälningar, ger arrangörerna feedback och bidrar till planeringen av barnkulturprogrammet med en pedagogisk synvinkel.

Kulturkontaktpersonen behövs till exempel när en kulturläroplan ska utarbetas. Kontaktpersonen har en viktig roll i utvecklandet av planen och i att ordna det praktiska. Skolans rektor, daghemsföreståndaren, skoldirektören eller direktören för småbarnsfostran fastslår kulturkontaktpersonens arbetstid och den ersättning som ska betalas för arbetet. För kulturkontaktpersonerna ordnas informationsmöten, utbildning och t.ex. egna kvällstillställningar som tack för en viktig arbetsinsats.

Befattningsbeskrivningen för en kulturkontaktperson kan se olika ut i olika regioner. Deras sätt att arbeta beror på t.ex. regionens och ortens storlek.

Alla barnkulturcenter ger mer information om hur man skapar nätverk för kulturkontaktpersoner eller ordnar olika typer av barnkulturverksamhet på orter av olika storlek.

Kontaktuppgifter till barnkulturcentren hittar du här.

puujalat
Barnkulturnätverket i Österbotten BARK förverkligar kulturläroplanen genom tidsresor till gamla tider.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.