fbpx Hyppää sisältöön

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin.

Kiitos kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille! 13.6. mennessä allekirjoituksia tuli kaikkiaan 940. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto luovuttaa vetoomuksen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle sekä kunnille.

Saavutettavamman, tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman lastenkulttuurin puolesta.

Lasten ja nuorten oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ei vielä toteudu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti maassamme ja meillä on huoli siitä, että koronakriisin myötä tilanne kurjistuu entisestään.
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä kulttuuristen oikeuksien edistämisessä lastenkulttuurin ammattilaiset ovat valtakunnallinen voimavara. Esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä lastenkulttuuri on ratkaisevassa asemassa. Taidetoiminnan parissa lapset ja nuoret voivat rakentaa tärkeitä verkostoja sekä käsitellä omia tunteitaan. Taideharrastuksilla on positiivinen vaikutus esimerkiksi lukutaidon kehittymiseen. Lapsille ja nuorille tulee tarjota myös Taidetestaajat-toimintamallin kaltaisia koko ikäryhmää koskevia taidekokemuksia.

Jotta lasten ja nuorten oikeus taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti maassamme, me allekirjoittaneet vetoamme päättäjiä edistämään seuraavia tavoitteita:

 1. Jokaiseen kuntaan laaditaan opetuksen ja kulttuuritoimen yhteistyössä tekemä, opettajia velvoittava kulttuurikasvatussuunnitelma, jota toteutetaan osana koulujen opetussuunnitelmaa.
 2. Harrastamisen Suomen mallissa, lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus valita itselle mieluinen ja
  laadukkaasti tuotettu harrastus myös taiteen ja kulttuurin saralta. 
 3. Saavutettavuus huomioidaan harrastamisessa paremmin, jotta lapset ja nuoret voivat harrastaa taidetta ja kulttuuria riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. 
 4. Jokainen kunta turvaa laadukkaan lastenkulttuurin riittävän rahoituksen budjetissaan ja
  varmistaa taide- ja kulttuuritoimijoiden resurssit toteuttaa ja kehittää lapsiperheille ja nuorille
  suunnattuja kohtuuhintaisia palveluja ja tapahtumia. Lastenkulttuuri kirjataan kulttuuristrategiaan.
 5. Kunnassa otetaan käyttöön UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen lapsivaikutusten arviointi ja lasten ja nuorten kuuleminen otetaan osaksi kunnan päätöksentekoa.

Kiitos allekirjoituksestasi!

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.