fbpx Hoppa till innehåll

Bli medlem

Förbundet för barnkulturcenter i Finlands syfte är utveckla barnkulturverksamheten på ett allmänt plan men också att främja de professionella barnkulturproducenternas verksamhetsförutsättningar.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland utövar informations- och publiceringsverksamhet, erbjuder sina medlemmar fortbildning och andra tjänster, ordnar öppna diskussionsforum, ger experthjälp i frågor som berör barn- och ungdomskultur samt deltar i internationellt samarbete inom barnkultur. Förbundet administrerar projekt samt sammanställer systematiskt information om barnkultur och aktörer på fältet.

Förbundet samarbetar också med inhemska och utländska konst-, vetenskaps- och yrkessamfund i tvärvetenskaplig forskning om barn och unga samt förmedlar information om forskning i branschen.

1. Är du intresserad av att bli ordinarie medlem i förbundet?

Förbundet för barnkulturcenter i Finland är en samlande kraft som möjliggör gemensamma samtal, utveckling och påverkan tillsammans. Samarbetet som förbundet möjliggör med medlemmarna bildar Finlands mest inflytelserika expertnätverk inom barnkultur. Nätverket stöds av bland annat medlemsträffar och utbildningar samt gemensamma kampanjer och projekt.

En ordinarie medlem deltar i förbundets verksamhet som en fullvärdig medlem.

I förbundsmedlemskapet ingår

 • möjlighet att påverka förbundets verksamhet och därigenom barnkulturens verksamhetsförutsättningar på ett riksomfattande plan
 • rätt att delta i och rösta vid förbundets stadgeenliga möten
 • rätt att ställa upp en kandidat till förbundets styrelse
 • rätt att delta i barnkulturdelegationen
 • regelbundna medlemsträffar
 • regelbundna medlems- och nyhetsbrev
 • medlemskap i arbets- och temagrupper
 • möjlighet att delta i nationella och internationella projekt som förbundet koordinerar
 • utbildningsplatser och samarbetsförslag erbjuds i första hand ordinarie medlemmar
 • nedsatt pris på utbildningar och evenemang.
Kriterier till ordinarie medlem

Ett professionellt fungerande barnkulturcenter eller en professionell barnkulturproducent kan godkännas som ordinarie medlem om följande kriterier uppfylls:

 • Har producerat högklassiga barnkulturtjänster och experttjänster inom barnkultur i minst två års tid.
 • Har rättsförmåga, det vill säga upprätthålls av en kommun, förening, ett företag eller liknande organisation.
  • En kommuns eller stads barnkulturtjänster kan vara ett barnkulturcenter i den egna regionen. I så fall är det vanligtvis ifrågavarande kommun eller stad som är medlem i förbundet. Det här beror på stadens egna verksamhetsregler.
  • Ett samfund bestående av flera aktörer eller ett nätverk kan vara ett barnkulturcenter. Då bestämmer det självt hur rättsförmågan som krävs för medlemskapet uppfylls (om det inte är organiserat som en förening, ett företag eller liknande). I sådana fall kan till exempel en medlem med rättsförmåga i nätverket eller samfundet fungera som representant för hela samfundet eller nätverket.
 • Aktören har fast anställd och professionell personal som arbetar med barnkultur i sammanlagt minst ett årsverke.
  • Personalen har uppnått sin professionalitet antingen genom utbildning eller genom arbetserfarenhet. Personalen som planerar, producerar och genomför tjänsterna har utbildat sig inom kulturproduktion, konst eller pedagogik eller skaffat yrkesfärdigheter genom arbetserfarenhet.
 • Verksamhetsformerna och publikerna kan variera och till exempel vara
  • föreställningar, evenemang, utställningar, undervisning, hobbyer, verkstäder, expertarbete, projekt, läromedel,
  • enskilda barn och unga, familjer, skolgrupper, grupper i småbarnspedagogiken, fostrare, experter
 • Aktören kan ha en fysisk lokal för sin verksamhet men det är ingen förutsättning (t.ex. en ambulerande aktör eller en aktör som utnyttjar kommunens, en samarbetspartners eller målgruppens lokaler).
 • Aktören har en balanserad ekonomi: verksamhets- och revisionsberättelserna finns för två års tid och den sökande följer lagar och avtal i anslutning till verksamheten.
 • Aktören har ett starkt samarbetsnätverk i sin egen region och ute på fältet.
 • Agerar i enlighet med principerna för högklassig barnkultur (jämför Kvalitetshandbok för barnkultur)
 • Aktören är politiskt och religiöst obunden.

När aktören blir medlem förbinder hen sig till Förbundet för barnkulturcenter i Finlands värderingar, vision, mission och strategi. Aktören ska vara redo att förbinda sig till statistikrapportering som årligen förmedlas till förbundet.

När den sökande har lämnat in ansökningsblanketten blir den sökande en samarbetsmedlem under tiden som ansökan till ordinarie medlemskap behandlas. Styrelsen fattar beslut om ordinarie medlemmar två gånger om året (före förbundets stadgeenliga vår- och höstmöten).

Årsavgift 450 euro

Ansök om ordinarie medlemskap i förbundet


2. Samarbetsmedlem – kom med i barnkulturnätverket

Att vara samarbetsmedlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland erbjuder en möjlighet att profilera sig som medlem i barnkulturnätverket. Som samarbetsmedlem är du uppdaterad om aktuella barnkulturevenemang, utvecklingen på området och du blir en del av vårt expertnätverk.

Våra medlemsförmåner är utbildningar och samarbetserbjudanden. En samarbetsmedlem har också möjlighet att vara med i förbundets temagrupper. Samarbetsmedlemmarna prenumererar automatiskt på vårt nyhetsbrev och får också årligen två nyhetsbrev som är särskilt riktade till dem.

Aktörer som inte vill bli ordinarie medlemmar men är intresserade av förbundets verksamhet och möjligheter kan bli samarbetsmedlemmar. En samarbetsmedlem kan vara en privatperson, en förening, ett samfund, ett företag, ett nätverk, en kommun, en församling, ett museum eller en konstinstitution. Också de kommuner som deltar i de regionala barnkulturnätverken kan vara samarbetsmedlemmar.

En samarbetsmedlem godkänner förbundets syfte och förbinder sig till Förbundet för barnkulturcenter i Finlands värderingar, vision och mission. Också en politisk eller religiös instans kan vara samarbetsmedlem i förbundet.

Ju fler vi är i vårt nätverk, desto bättre kan vi påverka. Kom med i barnkulturnätverket!

Styrelsen godkänner nya samarbetsmedlemmar vid samtliga möten.

Årsavgift 50 euro.

Bli samarbetsmedlem (ansökningsblankett på finska)


3. Stöd barnkulturen som understödande medlem

Understödande medlemskap passar alla föreningar, samfund, företag och privatpersoner som vill stödja förbundets verksamhet. En understödande medlem godkänner förbundets syfte och förbinder sig till Förbundet för barnkulturcenter i Finlands värderingar, vision och mission.

De understödande medlemmarna blir automatiskt mottagare av nyhetsbrevet och kan nämnas i förbundets kommunikation. En understödande medlem har rätt att berätta om att hen är understödande medlem i förbundet.

Årsavgift 200 euro

Bli understödande medlem

Om du har frågor om de olika medlemskapen, ta kontakt med förbundets verksamhetsledare Aleksi Valta.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.