fbpx Hoppa till innehåll

Tillgänglighet

Tillgänglig verksamhet som mål

Alla barn och unga har rätt att uppleva och göra konst. Det bör vara så lätt som möjligt att delta och utöva konst, oberoende av exempelvis funktionshinder, behov av stöd, modersmål eller familjens ekonomi. Att identifiera mångfalden hos barn, ungdomar och sig själv är det första steget mot en situation där alla barn och ungdomar får utöva sina kulturella rättigheter och där barnkulturfältet är mer jämlikt.

När mångfalden och olika verksamhetssätt identifieras och beaktas vid planering och genomförande av service, är det möjligt att driva en tillgängligare verksamhet. En hög tillgänglighet utgörs av en helhet där hindren för deltagande har minimerats i flera avseenden – såväl för tillgång till information, ekonomiska möjligheter, fysisk miljö, utnyttjande av olika sinnen, sociala faktorer som för förståelse. Målet är att barn och unga ska kunna välja hobbyer och aktiviteter på konstområdet utifrån eget intresse i stället för att möjligheterna att välja är begränsade till tjänster där man har kommit ihåg att ägna uppmärksamhet åt deltagare med olika egenskaper ocharbetet med att undanröja hinder för användning av tjänster.

Ju bättre barnen och ungdomarna kan utnyttja sina kulturella rättigheter, desto mer hållbar och mer effektfull är barnkulturverksamheten. Barnkulturaktörer (och senare även andra kulturaktörer) får nya kunder och kvaliteten på barnkulturverksamheten blir bättre. Målet är ett jämlikt barnkulturfält där alla har möjlighet att utöva konst, delta, utbilda sig och jobba oberoende av sina personliga egenskaper.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.