fbpx Hoppa till innehåll

Vad är barnkultur?

I barnkulturverksamhetens mittpunkt står alltid barnet, hens värld och plats i samhället.

Barnkultur är konst-, kultur- och kulturarvsfostran riktad till barn och unga, det utbud av konst och kulturarv som erbjuds samt den konst och kultur som barnen och ungdomarna själva skapar. Barnkultur inkluderar också konst- och kulturupplevelser samt inlärning av kunskap och färdigheter.

Med barnkultur avses kultur som proffs inom olika konst- och kulturformer producerat för barn och tillsammans med barn, förmedling av kulturarvet till barn och kultur som barnen skapar själva, till exempel via lek. Även då målgruppen för verksamheten är vuxna, är syftet att tillgodose barnens kulturella rättigheter. Via barnkultur får barnen möjlighet att växa in i konsten och kulturen.

Att syssla med konst och kultur ger som bäst ett beständigt välbefinnande. När man sysslar med konst och kultur får man uppleva positiva känslor av att lyckas och ens sätt att uttrycka sig förbättras vilket främjar välbefinnandet. Barnkulturen erbjuder möjligheter att göra något tillsammans vilket kan främja gemenskapskänslan, växelverkan och fördjupa de sociala relationerna.

Barnkulturens kvalitet

Högklassigt barnkulturarbete är barnorienterad konst och kultur som genomförs professionellt och enligt principerna för hållbar utveckling. Att ha kunskap om kulturarvet och föra det vidare ökar gemenskapskänslan och hjälper barnen och de unga att bygga en jag-bild. Kvalitet är ett sätt att granska hur barnkulturaktörerna bär sitt ansvar för den gemensamma dyrgripen: kulturen, kulturarvet samt barnens delaktighet i konsten och samhället. Vi utvecklar professionellt genomförda, högklassiga och hållbara tjänster som det är enkelt för alla barn och unga att jämlikt delta i som fullständiga individer, oberoende av vilken form av stöd de behöver.

Kvalitetshandbok för barnkultur

Kvalitetshandbok för barnkultur innehåller definitioner och indikatorer på kvalitet med vilka alla som arbetar med barn- och ungdomskultur kan reflektera över och analysera hur kvaliteten uppfylls inom barnkulturarbetet. Verksamhetens kvalitet granskas med fokus på konst och kultur, hur barnorienterad verksamheten är, professionalitet, jämlikhet, hållbar utveckling och samarbete.

Kvalitetshandboken har reviderats och publicerats i november 2022.

Kvalitetshandboken är fritt tillgänglig. Du kan konsultera dess författare i frågor som berör utveckling av kvalitetsarbetet genom att kontakta Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.