fbpx Hoppa till innehåll

Hållbar utveckling i barnkulturen

Barnkulturcentren och barnkulturaktörerna spelar en viktig roll för att göra den kommande generationens röst hörd och bevaka barnens och ungdomarnas rättigheter. Barnkulturaktörerna kan bemöta ungdomarnas och barnens stigande miljöoro genom att identifiera och behandla miljökänslor med metoder inom konst och kultur, men också genom att hitta nya sätt att utnyttja konst och kultur i utvecklingen av lösningar för en hållbar framtid. Barnkulturcentren ska utmana sig själva i att utveckla sina egna funktioner fortlöpande i en hållbarare riktning. Det här gäller såväl ekologisk, ekonomisk som social och kulturell hållbarhet.

Det mest systematiska och därmed mest effektiva sättet att granska och förbättra sin egen organisations konsumtionshållbarhet är att skapa ett program för hållbar utveckling för organisationen. Varje organisation utarbetar sitt program utifrån sina egna utgångspunkter – det finns inte ett enda rätt sätt. Syftet är att skapa ett fungerande verktyg med vars hjälp en hållbar livsstil blir en systematisk del av organisationens verksamhet.

Barnkulturcentren har nästan obegränsade möjligheter att öka sin positiva miljöpåverkan, alltså sitt ekologiska handavtryck, till exempel genom att skapa effektiva konstorienterade metoder för att föreställa sig en hållbar framtid eller genom att skapa ett experimentellt miljöförhållande med kulturarvsmetoder. Proffs inom barnkultur har å sin sida färdigheter att inspirera och stötta barn och unga att med öppet sinne och mod betrakta den omkringliggande världen ur nya synvinklar.

Publikationen Guide för hållbar utveckling för barnkulturcenter erbjuder inspiration och tips att ta vara på för de här möjligheterna och utmaningarna. I guiden fokuserar vi särskilt på ekologisk hållbarhet, men vi tangerar också andra målsättningar inom hållbar framtid. Det går enkelt att ta till sig nya verksamhetsmodeller från de exempel som aktörerna i barnkultur bjuder på.

Guide för hållbar utveckling för barnkulturcenter

Guide för hållbar utveckling för barnkulturcenter är en kostnadsfri publikation som riktar sig till alla barnkulturaktörer, lärare, konstfostrare och ungdomsarbetare.

Guiden ger anvisningar och tips på hur man kan beakta hållbar utveckling, bekämpning av klimatförändringen samt bevarande av kulturmiljön och naturens mångfald i ekologisk, ekonomisk och kulturell mening i sitt eget konstfostrande arbete, i föreställnings- och hobbyverksamhet samt i utställningsverksamheten.

Bekanta dig med exemplen på hållbar utveckling i barnkulturverksamheten (på finska)

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.