fbpx Hoppa till innehåll

Medlemmarnas verksamhet

Medlemmarna i Förbundet för barnkulturcenter i Finland är professionella barn- och ungdomskulturcenter och andra barnkulturaktörer som producerar högklassiga och mångsidiga barnkulturtjänster på olika håll i Finland. För närvarande har förbundet 37 medlemmar.

Medlemmarna erbjuder sådana verksamhetsformer som passar ihop med deras specialkunskaper. De har verksamhet i mycket olika miljöer. Bland medlemmarna finns exempelvis barnkulturaktörer som saknar egna lokaler. En del av barnkulturproducenterna har verksamhet på glesbygden, andra i städernas centrum. En del nätverkar på ett område som omfattar flera kommuner medan andra fokuserar på en stad så heltäckande som möjligt.

Medlemsorganisationerna inom barnkultur besitter expertis inom olika konstområden och delar med sig av den här expertisen i riksomfattande nätverk genom att låta utställningar och konstverkstäder cirkulera, genom föreställnings- och metodutbyten samt genom att producera riksomfattande och internationella samarbetsprojekt och gemensamma projekt. En del av medlemmarna arbetar i nära samarbete med olika administrativa sektorer i kommunerna, såsom aktörer i småbarnspedagogiken, skolorna och tredje sektorn. Ett centralt mål är att utveckla likvärdiga kulturella aktiviteter för barn som stöder barnens välbefinnande i hela landet.

Barnkulturtjänster och experttjänster inom barnkultur

Man kan dela in barnkulturproducenternas verksamhetsformer i barnkulturtjänster och experttjänster inom barnkultur.

Målgruppen för barnkulturtjänsterna är i första hand barn. Barnkulturaktörerna producerar evenemang, verkstäder, föreställningar, utställningar, festivaler och publikationer för barn och deras familjer. Verksamheten ger också upphov till nya barnkulturella innovationer.

Till experttjänsterna inom barnkultur hör bland annat utvecklingsarbete inom barnkultur,  kulturläroplansarbete, samarbete med läroinrättningar, publikationer, utbildningar, seminarier och nätverkande. Målgruppen för de här tjänsterna är vuxna.

Ett effektivt expertnätverk inom barnkultur

Medlemmarna i Förbundet för barnkulturcenter i Finland bildar ett nätverk som producerar mångsidiga och multikonstnärliga barnkulturtjänster runt om i Finland. Samarbetet som förbundet möjliggör mellan medlemmarna bildar ett effektivt expertnätverk inom barnkultur.

Förbundet har utvecklats till en betydelsefull riksomfattande aktör. Dess medlemsorganisationers erfarenhet och expertis är centrala resurser i utvecklingen av barnkulturarbetet i hela landet.

Medlemmarna arbetar i temagrupper för att främja barnkultur och nätverkar med varandra när de producerar innehåll och genomför projekt tillsammans. Medlemmarna i Förbundet för barnkulturcenter i Finland ser till att så många barn och unga som möjligt får tillgänglig konstfostran i sin vardag samt ökar barnens välbefinnande med hjälp av konst och kultur.

Medlemmarna i Förbundet för barnkulturcenter i Finland har förbundit sig till de värderingar man kommit överens om tillsammans, nämligen kvalitet, jämlikhet, barnorienterad verksamhet och konst.

Medlemmarna har förbundit sig till att agera enligt principerna för högklassig barnkultur. Kvalitetshandbok för barnkultur innehåller definitioner av och mätare på kvalitet som hjälper alla som arbetar på barn- och ungdomskulturfältet att analysera och undersöka hur hög kvalitet barnkulturarbetet håller.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.