fbpx Hoppa till innehåll

För medlemmarna

Information och material för förbundets medlemmar

Kvalitetshandbok

Medlemsträffar

Förbundet för barnkulturcenter i Finlands medlemsträffar är riktade till alla som arbetar vid förbundets medlemscenter. Vid träffarna uppdateras vi om varandras verksamhet och förbundets kontor informerar om aktualiteter. Under de tematiska innehållsdelarna diskuterar vi aktuella frågor. Det går bra att skicka innehållsförslag till förbundets koordinator.

19.1. klo 9.00-10.30 Tästä Teams-tapaamiseen

26.4. klo 9.00-10.30 Tästä Teams-tapaamiseen

23.8. klo 9.00-10.30 Tästä Teams-tapaamiseen

13.12. klo 9.00-10.30 Tästä Teams-tapaamiseen

Medlemsbrev

Material till medlemsbrevet

Materialförslag till medlemsbrevet skickas senast två dagar innan brevet skickas ut till henna.kojo@lastenkulttuuri.fi. Skriv som meddelandets ämne: Innehåll till medlemsbrevet. Som innehåll kan du föreslå finsk-, svensk- eller engelskspråkigt material.

I medlemmarnas årsklocka ser du alla datum när medlemsbrevet skickas ut.

Tidigare publicerade medlemsbrev

Tammikuu 2024

Marraskuu 2023

Lokakuu 2023

Elokuu 2023

Kesäkuu 2023

Huhtikuu 2023

Maaliskuu 2023

Tammikuu 2023

Joulukuu 2022

Lokakuu 2022

Materialleverans

Materialleverans till webbsidor och nyhetsbrev

Förbundets kontor tar emot nyheter, evenemangsinformation, exempel på innovativa verksamhetsmodeller, bloggförslag och publikationer som har anknytning till barnkultur. Grundregeln för materialet är att det ska intressera eller beröra aktörer i barnkulturen på ett riksomfattande plan. Du kan föreslå material till såväl webbplatsen, nyhetsbrevet som våra sociala mediekanaler.

Ett medlemscenter kan själv lägga till barnkulturevenemang, webbinarier och utbildningar på de finskspråkiga webbsidorna: lastenkulttuuri.fi/lisaa-oma-tapahtuma. 

Metodhandböcker på webbsidorna: Skicka metodhandböckerna till info@lastenkulttuuri.fi. Bifoga i meddelandet utöver handboken en kort beskrivning av handboken och en bild. Se modell.

Övriga uppgifter som behövs:

  • målgrupper
  • utgivare
  • publiceringsår
  • lärarens specialkunnande
  • utrymmen, verktyg och material som behövs
  • nyckelord

Kulturläroplaner levereras med hjälp av blanketten på sidan kops.fi.

Nya ambulerande utställningar utannonseras på de finskspråkiga webbsidorna: lastenkulttuuri.fi/vuokrattavat-kiertonayttelyt. Om något måste ändras i pågående ambulerande utställningar, meddela info@lastenkulttuuri.fi.

Materialförslag till nyhetsbrevet skickas till: info@lastenkulttuuri.fi senast på materialleveransdagen. Skriv som meddelandets ämne: Innehåll till nyhetsbrevet och till vilken månads nyhetsbrev materialet föreslås. Som innehåll kan du föreslå finsk-, svensk- eller engelskspråkigt material.

Nyhetsbrevets utgivnings- och materialdagar hittar du i avdelningen om Nyhetsbrev (Uutiskirjeet).

Materialkrav på bilder: vågrät bild som bifogad fil. Bildens rekommenderade minimistorlek: 1200 x 630 pixel, format png / jpg.

Statistikföring

Genom statistikföring blir medlemscentrens mångsidiga och omfattande arbete synliggjort. Med hjälp av statistiska uppgifter kan vi på ett trovärdigt sätt kommunicera om nätverkets verksamhet till finansiärer och beslutsfattare. Statistikföringen underlättar också centrens egen verksamhetsplanering och kommunikationen om den. 

Förbundets medlemmar förbinder sig att föra statistik över sin verksamhet samt att årligen leverera sina uppgifter på en webblankett till förbundet.

Insamling av uppgifter

Vi har skapat två alternativa tabellmallar för att göra det lättare att samla in information och vi rekommenderar att de används. 

Den mindre detaljerade mallen (minimistatistikföring/minimitilastointi) underlättar endast insamlingen av de uppgifter som skickas till förbundet. Den mer detaljerade mallen (stort statistikblad/iso tilastolakana) erbjuder ett högklassigt och anpassningsbart verktyg för att organisera och strukturera det egna centrets verksamhet samt för att samla in information. 

Tabellmallarna är konstruerade så att det är möjligt att inhämta de uppgifter som efterfrågas på webblanketten direkt från dem (Fliken Uppgifter till förbundet/Tiedot liitolle). 

Statistiska uppgifter levereras till förbundet med webblanketten enligt följande: Sammanställd statistik för år 2023 senast inom februari månad 2024. Uppgifter om finansiering och årsverken för år 2023 senast inom april månad 2024. Länken till webblanketten skickas alltid till medlemmarna per e-post i början av året.

Minimitilastointi 2023

Iso tilastolakana 2023

Minimitilastointi 2024

Iso tilastolakana 2024

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.