fbpx Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning

Webbläsarcookies

Obligatoriska cookies säkerställer onlinetjänstens tekniska funktionalitet och används inte för något annat ändamål. Webbplatsen drivs alltid över en säker anslutning (HTTPS).

De icke-obligatoriska cookies som används på webbplatsen är för webbtjänstutveckling, besöksmätning och forskningsändamål (Google Analytics) och reklaminriktning.

Besöksspårning

För att utveckla webbtjänsten använder vi Google Analytics för att samla in statistik om dess användning.

Google Analytics kommer bara att installeras när användaren tillåter alla cookies genom att välja ”Acceptera cookies” i popup-fönstret.

Google Analytics

Med Google Analytics samlar vi in ​​information om hur en webbplats används. Vi samlar in information om bland annat antalet besökare på sajten, samt vilka webbläsare och terminaler som besökarna använder. Vi använder denna information för att förbättra innehållet och tekniska funktioner på webbplatsen.

Google Analytics-kontot som används på webbplatsen möjliggör anonymisering av IP-adresser för att skydda användarnas integritet, och data delas inte med andra Google-tjänster. Google Analytics behåller data under en period av 50 månader i enlighet med Googles då gällande villkor. Google Analytics är en obligatorisk cookie på vår webbplats.

Cookies för annonsinriktning

Baserat på ditt onlinebesök kan vi göra riktad annonsering åt dig i andra onlinetjänster. Vi har bäddat in Sanoma Remarketing, LinkedIn och Facebook cookies på vår webbplats. Med hjälp av dessa cookies strävar vi efter att se till att du ser reklam i Sanomas onlinemedia, LinkedIn och Facebook som är så relevant, intressant och exakt efter din smak som möjligt.

Sanoma Remarketing-pixel

Webbplatsen använder Sanoma Remarketing-pixel, vilket praktiskt taget betyder en bit kod på sidorna, som kan användas för att genomföra remarketing av webbplatsen på webbplatser som ägs av Sanoma Oyj. Pixeln gör det möjligt att visa annonser för exakt rätt personer och skapa målgrupper för annonsering. Pixeln identifierar inte besökare som individer, utan besökarna förblir anonyma för onlinetjänsteleverantören. Om du vill välja bort Sanoma Remarketing-pixel kan du göra det genom att välja ”Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret.

LinkedIn-pixel

Webbplatsen använder LinkedIn-pixeln, vilket praktiskt taget betyder en kodbit på sidan som kan användas för att remarketa webbplatsen på LinkedIn. Pixeln gör det möjligt att visa annonser för exakt rätt personer och skapa målgrupper för annonsering. Pixeln identifierar inte besökare som individer, utan besökarna förblir anonyma för onlinetjänsteleverantören. Om du vill välja bort LinkedIn-pixeln kan du göra det genom att välja ”Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret.

Facebook-pixel

Webbplatsen använder en Facebook-pixel, vilket i praktiken innebär en kodbit på sidan som kan användas för att remarketa webbplatsen på Facebook. Pixeln gör det möjligt att visa annonser för exakt rätt personer och skapa målgrupper för annonsering. Pixeln identifierar inte besökare som individer, utan besökarna förblir anonyma för onlinetjänsteleverantören. Om du vill välja bort Facebook-pixeln kan du göra det genom att välja ”Endast obligatoriska cookies” i popup-fönstret.

Inbäddat innehåll

Tredjeparts plugin-program i vår onlinetjänst laddas ner från tjänsternas egna servrar. Tjänster som tillhandahålls av en tredje part eller applikationer som överförs av en tredje part är föremål för den tredje partens egna användarvillkor och andra villkor.

Youtube

Webbtjänsten använder en nocookie-lösning för inbäddade YouTube-videor, vilket innebär att användarinformation överförs till YouTube när videon ses.

Cookie-inställningar

Om du vill inaktivera användningen av valfria cookies kan du göra det genom att välja ”Endast nödvändiga cookies” i popup-fönstret. När de har blockerats kommer dina annonser att visas men dina annonser kommer inte att väljas baserat på dina intressen. Om du vill ändra ditt beslut kan du göra det här:

Muokkaa evästeasetuksia

Dataskyddsbeskrivning

Eu:s dataskyddsförordning, 2016/679, i kraft 25.5.2018 

Registerförare

Förbundet för barnkulturcenter i Finland 
Centraltorget 4
33100 Tammerfors
e-post info(at)lastenkulttuuri eller förnamn.efternamn(at)lastenkulttuuri

Registeransvarig

Registeransvarig för Mailchimp nyhetsbrevets register:
Hanna Nordström
hanna.nordstrom(at)lastenkulttuuri

Registeransvarig för donationsregistret:
Elina Jokinen
elina.jokinen(at)lastenkulttuuri.fi

REGISTER FÖR NYHETSBREV

Registrets ändamål 

Ändamålet för hantering av personuppgifter är att möjliggöra kommunikation och information till instanser, yrkespersoner och intressenter inom konst och kultur för barn och unga. Registret används även för marknadsföring av evenemang och webbinarier samt för information om projekt.

Registrets innehåll 

Prenumeranter av nyhetsbrevet lagras digitalt i registret. Därtill lagras namn och kontaktuppgifter för kulturcentrumens kontaktpersoner digitalt i registret. Registret innehåller inte barns eller unga personers uppgifter.

Uppgifter som vi behandlar: e-postadress

Registrets personuppgifter fås av den registrerade.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter 

Den rättsliga grunden för behandling är registerförarens berättigade intresse. I registret behandlas endast uppgifter av samma sort som adressinformation, vars behandling medför liten risk. Registret används inte som grund för automatisk beslutsfattning.

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om denna. Därtill har den registrerade rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att begära att personuppgifterna raderas. Den registrerade har alltid rätt att föra klagan till övervakningsmyndighet (dataskyddombudsmannen).

Begränsning av behandling 

Behandlingen är begränsad (se nedan) 

Flyttande och överlåtande av personuppgifter 

Personuppgifter behandlas för registerförarens del och enligt dennas anvisningar av – Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf:s kommunikationskoordinator, koordinator, verksamhetsledare och administrationssekreterare.

Registerföraren flyttar eller överlåter inte uppgifter för andra ändamål eller utanför EU-området. 

Lagring och skydd av personuppgifter 

Registrets uppgifter lagras på Mailchimp-nyhetsbrevstjänsten. E-postadresserna lagras i registret så länge som den registrerade är aktiv mottagare av nyhetsbrev. Inträde till registret förutsätter lösenord. Uppgifterna får behandlas endast av dem vars arbete förutsätter det.

DONATORREGISTER

Vem uppgifter behandlar vi?

 • Engångsdonatorer
 • Testamentdonatorer

Uppgifter som vi behandlar

 • Namn
 • Telefonnummer
 • e-post
 • Postadress
 • Donationsuppgifter
 • Personnummer

Varför behandlar vi dina uppgifter?

 • Upprätthållande av donationsförhållande
 • Upprätthållande av donatorregister
 • Utförande av lagliga skyldigheter

Donatorsuppgifter lagras i registret så länge som den registrerade är aktiv donator. Efter att donationen upphört lagras personuppgifter i högst 7 års tid efter den sista donationen.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

 • VI använder en skyddad internetkoppling 
 • Vi använder brandmur
 • Vi begränsar tillträde till registret för enbart personer med rätt att behandla uppgifter
 • Registret lagras bakom lösenord

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter Kontaktförfrågan gällande dessa kan du skicka på adressen info@lastenkulttuuri.fi.

Rätt till insyn

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi lagrat om dig. Ifall du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgifterna. 

Rätt att neka

Du har rätt att när som helst neka behandling av dina personuppgifter, ifall du upplever att vi behandlat dina personuppgifter lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter.

Förbud mot direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda dina uppgifter för direkt marknadsföring. Vi kommer aldrig att sälja eller annars överlåta dina personuppgifter till andra aktörer för att de skulle kunna rikta direkt marknadsföring till dig.

Rätt att överföra uppgifter du gett till annat system

Ifall automatisk behandling av dina personuppgifter grundas på samtycke eller avtal, har du rätt att få de personuppgifter du gett oss i strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerförare.

Rätt att radera

Ifall du upplever att behandling av uppgifter som berör dig inte är nödvändig för vårt uppdrag, har du rätt att begära att vi raderar de uppgifterna. Vi behandlar din begäran varefter vi antingen raderar dina uppgifter eller meddelar dig en motiverad grund för varför uppgifterna inte kan raderas. Ifall du inte är enig med vår lösning, har du rätt att föra klagan till dataskyddsombudsmannen.

Rätt att föra klagan

Du har ätt att föra klagan till dataskyddsombudsmannen ifall du upplever att vi i behandling av dina personuppgifter bryter mot den aktuella dataskyddslagstiftningen.  

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.