Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Eu:s dataskyddsförordning, 2016/679, i kraft 25.5.2018 

Registerförare

Förbundet för barnkulturcenter i Finland 
Centraltorget 4
33100 Tammerfors
e-post info(at)lastenkulttuuri eller förnamn.efternamn(at)lastenkulttuuri

Registeransvarig

Registeransvarig för Mailchimp nyhetsbrevets register:
Hanna Nordström
hanna.nordstrom(at)lastenkulttuuri

Registeransvarig för donationsregistret:
Elina Jokinen
elina.jokinen(at)lastenkulttuuri.fi

REGISTER FÖR NYHETSBREV

Registrets ändamål 

Ändamålet för hantering av personuppgifter är att möjliggöra kommunikation och information till instanser, yrkespersoner och intressenter inom konst och kultur för barn och unga. Registret används även för marknadsföring av evenemang och webbinarier samt för information om projekt.

Registrets innehåll 

Prenumeranter av nyhetsbrevet lagras digitalt i registret. Därtill lagras namn och kontaktuppgifter för kulturcentrumens kontaktpersoner digitalt i registret. Registret innehåller inte barns eller unga personers uppgifter.

Uppgifter som vi behandlar: e-postadress

Registrets personuppgifter fås av den registrerade.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter 

Den rättsliga grunden för behandling är registerförarens berättigade intresse. I registret behandlas endast uppgifter av samma sort som adressinformation, vars behandling medför liten risk. Registret används inte som grund för automatisk beslutsfattning.

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om denna. Därtill har den registrerade rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att begära att personuppgifterna raderas. Den registrerade har alltid rätt att föra klagan till övervakningsmyndighet (dataskyddombudsmannen).

Begränsning av behandling 

Behandlingen är begränsad (se nedan) 

Flyttande och överlåtande av personuppgifter 

Personuppgifter behandlas för registerförarens del och enligt dennas anvisningar av – Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf:s kommunikationskoordinator, koordinator, verksamhetsledare och administrationssekreterare.

Registerföraren flyttar eller överlåter inte uppgifter för andra ändamål eller utanför EU-området. 

Lagring och skydd av personuppgifter 

Registrets uppgifter lagras på Mailchimp-nyhetsbrevstjänsten. E-postadresserna lagras i registret så länge som den registrerade är aktiv mottagare av nyhetsbrev. Inträde till registret förutsätter lösenord. Uppgifterna får behandlas endast av dem vars arbete förutsätter det.

DONATORREGISTER

Vem uppgifter behandlar vi?

 • Engångsdonatorer
 • Testamentdonatorer

Uppgifter som vi behandlar

 • Namn
 • Telefonnummer
 • e-post
 • Postadress
 • Donationsuppgifter
 • Personnummer

Varför behandlar vi dina uppgifter?

 • Upprätthållande av donationsförhållande
 • Upprätthållande av donatorregister
 • Utförande av lagliga skyldigheter

Donatorsuppgifter lagras i registret så länge som den registrerade är aktiv donator. Efter att donationen upphört lagras personuppgifter i högst 7 års tid efter den sista donationen.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

 • VI använder en skyddad internetkoppling 
 • Vi använder brandmur
 • Vi begränsar tillträde till registret för enbart personer med rätt att behandla uppgifter
 • Registret lagras bakom lösenord

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter Kontaktförfrågan gällande dessa kan du skicka på adressen info@lastenkulttuuri.fi.

Rätt till insyn

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi lagrat om dig. Ifall du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgifterna. 

Rätt att neka

Du har rätt att när som helst neka behandling av dina personuppgifter, ifall du upplever att vi behandlat dina personuppgifter lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter.

Förbud mot direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda dina uppgifter för direkt marknadsföring. Vi kommer aldrig att sälja eller annars överlåta dina personuppgifter till andra aktörer för att de skulle kunna rikta direkt marknadsföring till dig.

Rätt att överföra uppgifter du gett till annat system

Ifall automatisk behandling av dina personuppgifter grundas på samtycke eller avtal, har du rätt att få de personuppgifter du gett oss i strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerförare.

Rätt att radera

Ifall du upplever att behandling av uppgifter som berör dig inte är nödvändig för vårt uppdrag, har du rätt att begära att vi raderar de uppgifterna. Vi behandlar din begäran varefter vi antingen raderar dina uppgifter eller meddelar dig en motiverad grund för varför uppgifterna inte kan raderas. Ifall du inte är enig med vår lösning, har du rätt att föra klagan till dataskyddsombudsmannen.

Rätt att föra klagan

Du har ätt att föra klagan till dataskyddsombudsmannen ifall du upplever att vi i behandling av dina personuppgifter bryter mot den aktuella dataskyddslagstiftningen.  

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.