fbpx Hoppa till innehåll

Arbete för barnkulturen

Förbundet för barnkulturcenter i Finland och dess medlemscenter har som huvudsaklig uppgift att främja barns och ungas rätt till konst och kultur på nationell nivå. Vi arbetar för att alla barn och unga i Finland ska ha tillgång till högklassiga, prisvärda och roliga konst- och kulturaktiviteter och möjligheter att prova på olika konst- och kulturaktiviteter som hobby.

Alla barn har rätt till konst och kultur

Det är ett undersökt faktum att kulturverksamhet har betydelse för barns välbefinnande. Enligt forskningen borde barns likvärdiga möjligheter att delta i konst- och kulturverksamhet öka. Det finne ett ökande behov av och efterfrågan på kulturtjänster för barn och unga.

Barndomen är inte bara en mellanetapp på väg mot vuxenlivet. Det är ett fullskaligt livsskede precis som vuxenlivet.

Barnkulturpolitik

Barnkulturpolitik är något som särskilt Undervisnings- och kulturministeriet arbetar med. Kommunerna och regionerna har också barnkulturpolitiska program. Vid Undervisnings- och kulturministeriet sköts frågor som berör konst och kultur för barn och unga av olika ansvarsområden.

Barnkulturpolitiken har ett samband med barnets rättigheter, som grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Den är en internationell människorättskonvention som förpliktigar alla stater som förbundit sig till den att respektera och uppfylla barnets rättigheter samt också se till att den nationella lagstiftningen motsvarar rättigheterna i konventionen.

I Finland är det bland annat barnombudsmannen som arbetar för detta i samarbete med olika myndigheter.

Barnkulturpolitiken

Barnkulturpolitiken är ett prioriterat område i synnerhet för undervisnings- och kulturministeriet. Barnkulturpolitiska program finns även i vissa kommuner och regioner. I undervisnings- och kulturministeriet behandlas ärenden som gäller konst och kultur för barn och unga på olika ansvarsområden.

Barnkulturpolitiken anknyter till barnets rättigheter, som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är en internationell konvention om mänskliga rättigheter som förpliktar de länder som antagit konventionen att följa den och respektera de rättigheter som konventionen garanterar barnen samt att integrera dessa rättigheter i den nationella lagstiftningen. I Finland främjas genomförandet av barnens rättigheter bl.a. av barnombudsmannen i samarbete med olika myndigheter.

Barnstrategin 2040

Förbundet för barnkulturcenter i Finland har deltagit i beredningen av den nationella barnstrategin, Barnstrategin 2040 sedan år 2018.

Under beredningen av strategin utarbetades en rapport: Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla: Forskarnas observationer och rekommendationer för främjandet av möjligheterna till mångsidig utveckling, hälsa och deltagande bland barn och unga (på finska, svensk resumé).

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.