fbpx Hoppa till innehåll

Utlåtanden och ställningstaganden

Alla barn har rätt till konst och kultur

Förbundet för barnkulturcenter i Finland och dess medlemscenter har som sin främsta uppgift att främja barns och ungas rätt till kultur och konst överallt i landet. Vi arbetar för att alla barn och unga i Finland har tillgång till högklassiga och intressanta konst- och kulturaktiviteter till ett rimligt pris. Vi arbetar också för barnens möjligheter att prova på olika konst- och kulturhobbyer.

Kulturverksamhetens betydelse för barnens välbefinnande är ett välkänt faktum, och forskningen inom området talar för att det gäller att öka barnens jämlika möjligheter att delta i fritidsverksamhet inom konst och kultur.

Efterfrågan och behovet av kulturtjänster för barn och unga ökar hela tiden. Barndomen är inte endast en övergångsperiod på väg mot vuxen ålder, utan ett fullvärdigt livsskede, precis som vuxenåldern.

Välfärdsområdesvalet 2022

Finland håller sitt första välfärdsområdesval i januari 2022. Då är det dags att välja fullmäktige för välfärdsområdena.

Barnkulturen deltar i välfärdsområdesvalet under temat Kulturvälfärd hör till barn och unga.

  • Kultur och konst är en viktig del av välfärden. Tjänsterna inom barnkultur är en väsentlig del av bl.a. rådgivningsverksamheten, familjearbetet, barnskyddet och socialvården. 
  • Vi behöver konsekventa åtgärder för att säkra välfärden hos barn, unga och familjer under och efter coronakrisen.
  • Barnkultur som barn och unga får skapa tillsammans med proffs inom konst- och kulturbranschen främjar delaktigheten.
  • Vi måste skriva in ett mål i de nya välfärdsområdenas välfärdsberättelser: att barnens och de ungas rätt till kultur och konst genomförs. Åtgärderna för att nå det här målet planeras tillsammans med experter inom branschen.

Kommunalvalet

Kommunens framtid bygger på välmående barn, unga och familjer.

Barn och unga är inga sparobjekt. Coronakrisens effekter kan komma att påverka oss i flera årtionden framöver, om vi nu söker ekonomisk balans genom att göra nedskärningar i tjänsterna för barn, unga och familjer. Ju bättre kommunen tar hand om barnen nu, desto mindre blir kostnaderna på lång sikt, när vi kan undvika korrigerande åtgärder. Kultur- och konsthobbyer för barn förebygger också problem med barnens välmående.

Därför måste vi rösta in sådana beslutsfattare i kommunalfullmäktige som under hela valperioden värnar om barnens och ungas bästa samt om jämlika och tillgängliga kulturtjänster, oberoende av den ekonomiska pressen.

Barnkulturens kommunalvalsteman presenterades i kommunalvalet 2021.

Barnstrategin 2040

Förbundet för barnkulturcenter i Finland har deltagit i beredningen av den nationella barnstrategin, Barnstrategin 2040 sedan år 2018.

Under beredningen av strategin utarbetades en rapport: Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla: Forskarnas observationer och rekommendationer för främjandet av möjligheterna till mångsidig utveckling, hälsa och deltagande bland barn och unga (på finska, svensk resumé).

Barnkulturpolitiken

Barnkulturpolitiken är ett prioriterat område i synnerhet för undervisnings- och kulturministeriet. Barnkulturpolitiska program finns även i vissa kommuner och regioner. I undervisnings- och kulturministeriet behandlas ärenden som gäller konst och kultur för barn och unga på olika ansvarsområden.

Barnkulturpolitiken anknyter till barnets rättigheter, som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är en internationell konvention om mänskliga rättigheter som förpliktar de länder som antagit konventionen att följa den och respektera de rättigheter som konventionen garanterar barnen samt att integrera dessa rättigheter i den nationella lagstiftningen. I Finland främjas genomförandet av barnens rättigheter bl.a. av barnombudsmannen i samarbete med olika myndigheter.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.