fbpx Hoppa till innehåll

Utlåtanden och ställningstaganden

Alla barn har rätt till konst och kultur

Förbundet för barnkulturcenter i Finland och dess medlemscenter har som sin främsta uppgift att främja barns och ungas rätt till kultur och konst överallt i landet. Vi arbetar för att alla barn och unga i Finland har tillgång till högklassiga och intressanta konst- och kulturaktiviteter till ett rimligt pris. Vi arbetar också för barnens möjligheter att prova på olika konst- och kulturhobbyer.

Kulturverksamhetens betydelse för barnens välbefinnande är ett välkänt faktum, och forskningen inom området talar för att det gäller att öka barnens jämlika möjligheter att delta i fritidsverksamhet inom konst och kultur.

Efterfrågan och behovet av kulturtjänster för barn och unga ökar hela tiden. Barndomen är inte endast en övergångsperiod på väg mot vuxen ålder, utan ett fullvärdigt livsskede, precis som vuxenåldern.

Barnstrategin 2040

Förbundet för barnkulturcenter i Finland har deltagit i beredningen av den nationella barnstrategin, Barnstrategin 2040 sedan år 2018.

Under beredningen av strategin utarbetades en rapport: Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla: Forskarnas observationer och rekommendationer för främjandet av möjligheterna till mångsidig utveckling, hälsa och deltagande bland barn och unga (på finska, svensk resumé).

Barnkulturpolitiken

Barnkulturpolitiken är ett prioriterat område i synnerhet för undervisnings- och kulturministeriet. Barnkulturpolitiska program finns även i vissa kommuner och regioner. I undervisnings- och kulturministeriet behandlas ärenden som gäller konst och kultur för barn och unga på olika ansvarsområden.

Barnkulturpolitiken anknyter till barnets rättigheter, som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är en internationell konvention om mänskliga rättigheter som förpliktar de länder som antagit konventionen att följa den och respektera de rättigheter som konventionen garanterar barnen samt att integrera dessa rättigheter i den nationella lagstiftningen. I Finland främjas genomförandet av barnens rättigheter bl.a. av barnombudsmannen i samarbete med olika myndigheter.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.