fbpx Hoppa till innehåll

Strategi

Förbundets strategi 2022–2024

Strategiska tyngdpunktsområden

1. Vi påverkar barnkulturens ställning och synlighet i vårt land

Förbundet främjar högklassig och professionell barnkultur. En förutsättning för att främja högklassig barnkultur är att verksamhetsförutsättningarna för förbundet och dess medlemmar är tryggade. Medlemmarnas sakkunskap är grunden för påverkansarbetet. Förbundet främjar barnkulturens verksamhetsförutsättningar genom att delta i påverkansarbetet för konst och kultur. Förbundet utvecklar barnkultur över förvaltningsområdena och förmedlar information om vilken nytta barn och unga har av konst och kultur. Förbundet ökar samarbetet med inflytelserika personer i samhället.

2. Vi främjar jämlik kulturforstran och likvärdiga möjligheter till konst och kultur som hobby

Konst och kultur är en viktig del av barnens och de ungas utveckling, kunnande och gemenskapskänsla. Förbundet arbetar för att varje kommun ska ha en kulturläroplan. Konsttestarna är en etablerad verksamhet som jämlikt stöder kulturfostran i Finland. Varje barn och ungdom får om hen så önskar ha en högklassigt handledd konst- eller kulturhobby som hen gillar. Olika områden inom konst och kultur beaktas mångsidigt i det främjande arbetet.

3. Vi stärker barnens delaktighet, kulturella välbefinnande och hållbar utveckling

Förbundet arbetar för barns och ungas kulturella välbefinnande och gör barns och ungas röst hörd på konst- och kulturfältet. Med sin verksamhet stärker förbundet hållbar utveckling inom barnkulturen.

4. Vi möjliggör ett inflytelserikt riksomfattande expertnätverk

Förbundet upprätthåller ett expertnätverk som bildas av dess medlemmar och som producerar mångsidiga och multikonstnärliga barnkulturtjänster runt om i Finland. Nätverket synliggör barn- och ungdomskultur och framställer omfattande information om barnkulturen i vårt land. Välfungerande samarbete mellan medlemmarna och kollegialt stöd är en naturlig del av vår verksamhet. Medlemmarna deltar aktivt i kommunikationen och påverkansarbetet. Våra medlemmar har stöd av att ingå i nätverket när de utför sitt inflytelserika arbete på barnkulturfältet.

Förbundet för barnkulturcenter i Finlands strategi 2022–24 Ladda ner (på finska)

Verksamhetsplan 2024 Ladda ner (på finska)

VISION: Barnets rätt till kultur och konst uppfylls.
MISSION: Vi arbetar för högklassig barnkultur, vi bevakar barnkulturfältets intressen och koordinerar det riksomfattande samarbetet.

Värderingar

Förbundet för barnkulturcenter i Finlands värderingar är kvalitet, likabehandling, barnorienterad verksamhet och konst.

Kvalitet

Vi uppskattar högklassiga och professionellt producerade konst- och kulturtjänster för barn och unga som stöder barnens och de ungas välbefinnande, personliga utveckling och delaktighet. Vi uppskattar professionalitet och kreativitet som grundval för högklassig barnkultur.

Likabehandling

Mångfald inom konst och kultur, tillgängliga barn- och ungdomskulturtjänster och barnets rätt att delta i kultur- och konstlivet är centrala faktorer som skapar jämlikhet. Alla medlemmar i förbundet behandlas jämlikt och rättvist och vi uppskattar varje medlems individualitet och kunnande.

Barnorienterad verksamhet

Vi respekterar barns och ungas idéer och uppskattar dem som konstnärliga aktörer i enlighet med deras ålder.

Konst

Vi förstår att konst är något mångfasetterat med olika betydelser och möjligheter. Konst är en samhällsresurs som främjar andlig utveckling och har ett egenvärde i sig.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.