fbpx Hoppa till innehåll

Förvaltning och förvaltningsorgan

Vår- och höstmöte

Organisationens beslutanderätt utövas under föreningens möten. Förbundet håller årligen två ordinarie möten på dagar som styrelsen fastslår: vårmötet i mars–maj och höstmötet i september–november. En person/medlemsorganisation har rätt att delta i mötena.

Styrelsen

Enligt förbundets stadgar har styrelsen hand om organisationens ärenden. Styrelsen består av ordförande och 6–8 ordinarie medlemmar samt tre allmänna suppleanter som väljs vid höstmötet. 

Organisationens styrelse förbereder de ordinarie mötena, handhar och övervakar föreningens resurser, representerar föreningen, anställer och avskedar de fast anställda, utnämner arbetsgrupper och ger utlåtanden i frågor som berör föreningen. 

Verksamhetsledaren och kansliet bereder beslut

Förbundets verksamhetsledare och personal ansvarar för beredning och verkställande av beslut som fattats i styrelsen och vid de ordinarie mötena. Verksamhetsledaren är chef på förbundets kansli och ansvarar för förbundets ekonomi.

Barnkulturdelegationen

Delegationen är ett expertorgan och ett internt diskussions- och förhandlingsforum för förbundets medlemsorganisationer.

Delegationens arbete inleds år 2024. För nätverkets interna diskussioner och beredning av beslutsfattande kommer det att skapas en separat process.

Arbetsgrupp för medlemsansökningar

Arbetsgruppen för medlemsansökningar hanterar inkomna medlemsansökningar före styrelsemötena, presenterar medlemsansökningarna för styrelsen och utvecklar medlemstjänsterna i nätverket.

Medlemmar

Förbundets medlemmar är professionella barnkulturcenter och barnkulturaktörer med verksamhet på olika håll i Finland. Förbundets medlemmar kan ställa upp kandidater till förbundets styrelseval och rösta under vår- och höstmötena, delta i medlemsevenemang och i tema- och arbetsgrupper.

Medlemsträffar

Medlemsträffarna är mötesplatser för alla som arbetar i förbundets medlemsorganisationer. Vid träffarna utbyter vi information om varandras verksamhet inklusive vad som händer på förbundets kontor och vi sätter oss in i aktuella teman.

Temagrupper

Medlemmarna i temagrupperna och samarbetsmedlemmarna samlas kring olika teman för att dela med sig av sitt kunnande och utveckla gemensamma projekt. Förbundets kontor stöder gruppernas verksamhet. Medlemmarna kan föreslå nya temagrupper. 

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.