fbpx Hoppa till innehåll

Kulturläroplaner i Finland

Kulturläroplaner i Finland

Ett femtiotal kommuner i Finland har en kulturläroplan. I en del kommuner har kulturläroplaner funnits redan en längre tid som en del av kommunens läroplan för den grundläggande undervisningen.

På de här webbsidorna hittar du kommunernas kulturläroplaner landskapsvis. Enskilda skolors planer finns inte med. Största delen av kulturläroplanerna är på finska.

Kulturläroplan, -stig eller kulturkalender?

Kulturläroplanerna för den grundläggande utbildningen eller småbarnsfostran har fått olika benämningar, det finns nästan lika många namn som det finns planer. Denna brokighet gällande både namn och innehåll torde åtminstone delvis bero på att det i Finland inte finns några fastställda riktlinjer för hur kulturläroplaner ska utarbetas och genomföras. Planer för kulturinlärning kan göras på många olika sätt, det finns inget som är rätt eller fel.

Kulturläroplanen är ofta en bilaga till den kommunala läroplanen eller ett styrdokument för undervisningen i kommunen eller i en enskild skola. Begreppet plan för kulturfostran används både inom den grundläggande utbildningen och i småbarnsfostran. I vissa kommuner är planen för kulturfostran uttryckligen ett dokument som kompletterar planen för småbarnsfostran eller en bilaga till den.

Kulturstig har i kommunerna blivit en allt vanligare benämning på det dokument som beskriver formerna för samarbete mellan skolor och kulturaktörer. Kulturstigen fastslår konkret i vilket skede av småbarnsfostran eller grundläggande utbildning det är meningen att man ska t.ex. besöka olika kulturinstitutioner eller festivaler eller när det är tänkt att man ska delta i en verkstad för konstfostran. Kulturstigen gör det lättare att pricka in undervisningen tidsmässigt och reservera resurser för den.

Kulturkalendrar utarbetas bland kulturaktörerna. De innehåller information om ett urval barnkulturtjänster i regionen och används som stöd i planeringen av undervisningen

Information om nya kulturläroplaner eller uppdateringar till de befintliga uppgifterna på dessa sidor tas emot på adressen: ninni.pehkonen (at) lastenkulttuuri.fi. Ange följande uppgifter: Kommun/stad, namnet på kulturläroplanen eller kulturstigen, aktörerna, en kort presentation, målgrupp, länk till webbsida (om det finns en sådan) och kort beskrivning av kulturläroplanens historia.

Kulturläroplaner i Finland (största delen är på finska)

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.