fbpx Hoppa till innehåll

Statistik

Statistiska uppgifter ger en helhetsbild av barnkulturcentrens verksamhet

Förbundet för barnkulturcenter i Finland är ett riksomfattande nätverk för professionella barnkulturcenter och barnkulturorganisationer vars medlemmar producerar tjänster på olika håll i Finland, såväl lokalt som regionalt. Förbundets medlemmar har årligen nästan två miljoner kundkontakter och verksamheten täcker ungefär 80 % av Finlands kommuner.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland har 36 medlemscenter som årligen statistikför sin verksamhet. Statistikreformen år 2022 medförde att högkvalitativ och mångsidig statistik samlas in om verksamheten. Syftet med statistikföringen är att producera jämförbar information om förbundets och dess medlemmars verksamhet. Statistikföringen betjänar förutom Förbundet för barnkulturcenter i Finland och dess medlemmar också verksamhetens finansiärer, forskningen, medierna och Statistikcentralen.

Statistiska uppgifter om barnkulturcentrens verksamhet hittas i Statistikcentralens publikationer från och med år 2015, då Förbundet för barnkulturcenter i Finland grundades.

Mångsidiga medlemmar producerar en mångfald information

Förbundets medlemmar är riksomfattande kulturaktörer, kommunernas och städernas kulturtjänster, nätverksliknande center som kommunerna bildat och aktörer på det fria fältet. Du kan bekanta dig närmare med medlemmarna på sidan Medlemsnätverket på kartan där du också hittar en kort presentation av alla förbundets medlemmar.

Förbundets medlemmar är sinsemellan mycket olika – här finns kulturtjänster för barn och unga i Finlands största städer men också ambulerande barnkulturaktörer som saknar verksamhetsställen öppna för allmänheten. Medlemmarna samarbetar såväl i städerna som i glesbygden med exempelvis skolorna, förskoleverksamheten, rådgivningarna och flyktingförläggningarna.

År 2023 i siffror

Statistiken nedan grundar sig på statistiksamlingen som 33 medlemscenter fyllde i år 2023. Tre medlemmar skickade inte in någon statistik. Också de barnkulturaktörer som inte är medlemmar i Förbundet för barnkulturcenter i Finland lämnas utanför statistikföringen.

Öppen verksamhet för varje barn

Varje barn som kan nås genom konstverksamheten är viktigt. År 2023 mötte förbundets medlemscenter närapå 1 400 000 barn och unga. Förbundets medlemmars verksamhet nådde barn i 294 kommuner på olika håll i Finland.

Medlemsnätverket i Förbundet för barnkulturcenter i Finland producerar tjänster på flera språk. År 2023 ordnade medlemmarna innehåll för barn, unga och barnfamiljer på 16 olika språk. Utöver de inhemska språken handlade det om verksamhet på bland annat teckenspråk, ukrainska, estniska, dari, igbo, arabiska och kinesiska.

Hur vi nådde ut till barn, unga och familjer år 2023. Uppgifterna baseras på den statistiska konvention som fyllts i av 33 medlemscentra. Teckningarna i grafiken: Kaisa Eskola

Målgruppen för de tjänster som barnkulturaktörerna producerar är barn, familjer och dem som arbetar professionellt tillsammans med dessa. Förbundet för barnkulturcenter i Finlands medlemmar ordnade år 2023 verkstäder och klubbverksamhet, öppen kulturcenterverksamhet, evenemang, festivaler, framträdanden och utställningar samt utbildningar. Totalt ordnades 26 552 barnkulturinnehåll.

Barnkulturinnehållets olika verksamhetsformer i siffror år 2023. Uppgifterna baseras på den statistiska konvention som fyllts i av 33 medlemscentra. Teckningarna i grafiken. Kaisa Eskola

Utöver det innehåll som ordnades i skolor, kulturhus och andra fysiska lokaler producerade medlemmarna totalt 887 webbinnehåll, såsom videor, metodhandböcker och webbutställningar.

Siffror för olika typer av innehåll i barnkulturen år 2023. Uppgifterna baseras på den statistiska konvention som fyllts i av 33 medlemscentra. Teckningarna i grafiken. Kaisa Eskola
Kundkontakter inom barnkultur per målgrupp år 2023. Uppgifterna baseras på den statistiska konvention som fyllts i av 33 medlemscentra.

Internationell, högklassisk verksamhet i enlighet med hållbar utveckling

Förbundet för barnkulturcenter i Finland främjar genomförandet av internationella samarbetsprojekt samt samarbete och nätverkande med aktörer i branschen. De internationella projekten fokusera ofta på nya verksamhetsmodeller och kompetensutveckling samt spridning av de bästa metoderna. Sjutton barnkulturcenter bedrev internationell verksamhet år 2023.

Femton center använde något slag av certifikat för hållbar utveckling och/eller plan eller instruktioner för hållbar utveckling. Sju aktörer använde märket Tillgänglig hobby inom konst.

21 medlemscenter genomförde verksamhet enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och 31 utförde innehåll i kulturläroplaner.

Uppgifterna baseras på den statistiska konvention som fyllts i av 33 medlemscentra.

Medlemsspecifik statistik

MedlemSpråk*Andra arbetsspråkInternationella aktiviteterInnehåll implementerat som en del av kulturläroplanerAnnat implementerat innehåll till skolor och förskoleverksamhetImplementerat innehåll, Finlandsmodellen för HobbyverksamhetAllt innehåll implementeratAntal kundkontakter, under skolåldern Antal kundkontakter,
grundskoleålder
Antal kundkontakter,
13-18 år
Antal kundkontakter, vuxnaAntal kundkontakter, summa för alla besöksgrupper
konstcentrum för barn och unga Annegården, Helsingfors stadfinskasvenska, engelskaKroatien, Spanien, Mexiko, Argentina, Italien, Polen, Sverige, Storbritannien, Belgien352121 68631 71821 1191 366267229 486
Arkkitehtuuri- ja
ympäristökulttuurikoulu Lastu
finskaengelskaInternationellt läger i Finland933885562 4672 5973691 42714 707
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku, Villmanstrands stad finskaengelska171592771 38114 36093910829 874
Joensuun lastenkulttuurikeskus –
Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto, Joensuu stad
finskaengelska, ukrainska4182046874 23314 2669 59515833 708
Kainuun lasten- ja
nuortenkulttuurikeskus ry Kulttura
finskaengelskaVerkstäder ordnade av internationella konstnärer i Finland8411021081 068379402 045
Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattilafinskaengelska, samiska2601675808 9485 62490228418 014
Konsertcentralen rffinskasvenska, engelska, teckenspråkBrasilien1 1011 20420 08689 48936 950300151 260
Koppa-verkosto, Kotka stad/ Lastenkulttuurikeskus Laivurifinskasvenska556226461 2097 61068 00912 318560227 344
Skolbioförening ryfinskasvenska, engelska Tyskland, Italien, Estland, Grekland11 592181 7035022 9822 17087656 530
Kulttuuriaitta – regionalt samarbetsnätverk för barnkultur, Jyväskylä stadfinska1 23360501 54715 34939 94317 4291 387
Kulttuurikeskus ARX, Tavastehus stad finskaengelska, somaliska, arabiska Storbritannien, Sverige86151311 11710 49420 1736 127946114 478
Kulttuurikeskus PiiPoofinskaengelska, ukrainska, ryskaSlovenien182117442 7192 472153 51437 027
Lapin lastenkulttuuriverkostofinskasamiskaSverige165131288112 95510 3963 88310 11161 595
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö,
Villa Arttu
finskaengelskaSydkorea245882291 4141 6321 04726 198
Barnkulturcentret Aurorafinskasvenska, engelska167161 9974 69735578219 979
Lastenkulttuurikeskus Efekti, Lahtis stad finskasvenska, engelska38716761610 8533 16133 168
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää, Björneborgs stadfinskasvenska, engelskaFrankrike, Norge, Sverige, Japan, England ja Litauen12106126775 5914 2512 10259079 552
Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoki stadfinskaengelska45924136620286 3888 8382 34748830 145
Lastenkulttuurikeskus Lykky, Kaustby kommunfinska760857681 4613481224 371
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto, Åbo stadfinskaengelska, spanska17583161 69228 48632 2586011688 591
Lastenkulttuurikeskus Verso ja Vekara-Varkaus, Varkaus stadfinskaengelska, ukrainska, ryska31038988937 27224 0611 6142363 251
Lilla Villanfinska och svenskaengelska, ukrainska382319323 9961 1833136144 409
Luckan Helsingforssvenskafinska, engelska, igbo, ukrainska, ryska1672041090410 2748 1351 08813330 635
Nukketeatteri Sampofinskasvenska, engelskaInternationell festival i Finland3101 37322 220
Oulun lastenkulttuurikeskus, Uleåborgs stad finskaengelskaTyskland, Österrike, Kina, Japan4226163666 35360 77413 92584995 455
Österbottens barnkulturnätverk BARKfinska och svenskaengelska, ukrainska, ryskaSverige, Estland, Lettland, Litauen, Puolen, Tyskland, Spanien, Frankrike, Rumänien, USA454421251 7868 0422 46723646 866
Sagalunds barnkulturcenterfinska och svenskaengelskaSverige38452102381 6534962145 573
Tammerfors stads kulturtjänster, barnkulturcenter Rulla och kulturläroplansprogrammet Taidekaarifinskaengelska232117513 22316 32530 1519 322153106 030
Tanssiteatteri Hurjaruuthfinskaengelska112371 2816 8285651 638
Teatteri-Traktorifinskasvenska, engelska, ryska, ukrainska, arabiska Estland243204641 6006 0003 0009 00059 400
Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskusfinskasvenska, engelska4266793357 3578 8783835 61481 715
Vanda stads kulturtjänster, Barnens kulturcentrum Pessi, Barnens kulturcentrum Totem, barnkulturcenter Pyykkitupafinskaengelska, somaliska, estniska, ryska, turkiska, albanska, ukrainska, dari, arabiska och kinesiskaSerbien, Slovenien, Ungern, Danmark59920671 43511 251265 5052 747812299 698
Västnyländska kultursamfundet r.f./Luckan Raseborgfinska och svenskaengelska, samiskaSverige70493855611 5516 7671 1334510 632
*kieli = pääasiallinen toimintakieli

Statistikföring som gemensamt arbete i vårt nätverk

Verksamhetsstatistiken från medlemmarna i Förbundet för barnkulturcenter i Finland främjas och utvecklas av temagruppen för statistikföring. Gruppen träffas ungefär fem gånger årligen. Den är öppen för alla medlemmar och svarar på frågor om statistikföring samt handleder de barnkulturproffs som har hand om statistikföringen i barnkulturcentren. Mer information om temagrupperna hittar du på sidan Förbundets temagrupper (på finska).

Förbundets koordinator besvarar frågor och informationsförfrågningar som berör statistikföringen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan  Våra anställda.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.