fbpx Hyppää sisältöön

Strategia

Liiton strategia 2022-24

Liiton tavoitetila 2025

Lastenkulttuurilla on näkyvä ja vaikuttava asema yhteiskunnassa. Taiteeseen ja kulttuuriin osallistuminen tunnistetaan yhteiskunnassa laajasti lasten ja nuorten yhdenvertaiseksi oikeudeksi. Taide- ja kulttuurikokemukset ovat arvostettu ja konkreettinen osa lasten ja nuorten elämää. Ne kuuluvat jokaisen lapsen ja nuoren varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä tuottaa omaa taiteellista sisältöä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on maamme vaikuttavin lastenkulttuurin asiantuntijaverkosto. Liiton ja sen jäsenten toimintaedellytykset on turvattu, mikä on laadukkaan lastenkulttuurin edistämisen perusta.

VISIO: Lasten oikeus kulttuuriin ja taiteeseen toteutuu.
MISSIO: Edistämme laadukasta lastenkulttuuria, valvomme alan etua ja koordinoimme valtakunnallista yhteistyötä.

Arvot

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton arvot ovat laatu, yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys ja taide.

Laatu

Arvostamme laadukkaasti ja ammattimaisesti tuotettuja lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita, jotka tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia, persoonallista kasvua ja osallisuutta. Tunnustamme ammattitaidon ja luovuuden laadukkaan lastenkulttuurin kivijalkana.

Yhdenvertaisuus

Taiteen ja kulttuurin moninaisuus, lasten- ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja lasten oikeus osallistua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään keskeisinä tasa-arvoa luovina tekijöinä. Kaikkia liiton jäseniä kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti arvostaen kunkin jäsenen omaleimaisuutta ja osaamista.

Lapsilähtöisyys 

Kunnioitamme lasten ja nuorten ajattelua ja arvostamme heitä oman ikäisinään taiteellisina toimijoina.

Taide

Ymmärrämme taiteen laaja-alaisuuden, taiteen eri merkitykset ja mahdollisuudet. Taide on yhteisöllinen voimavara ja henkisen kasvun edistäjä, jolla on oma itseisarvonsa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.