Hyppää sisältöön

Strategia

Liiton toimintaa ohjaa yhteinen strategia

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton strategiaa päivitetään parhaillaan. Kevätkokouksessa (27.4.2021) hyväksyttiin liiton visio ja missio.

VISIO: Lasten oikeus kulttuuriin ja taiteeseen toteutuu.
MISSIO: Edistämme laadukasta lastenkulttuuria, valvomme alan etua ja koordinoimme valtakunnallista yhteistyötä.

Arvot

Laatu

Arvostamme laadukkaasti ja ammattimaisesti tuotettuja lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita, jotka  tukevat lapsen ja nuoren persoonallista kasvua, tietoisuutta ja kulttuurillista osallisuutta. Tunnustamme  ammattitaidon ja luovuuden laadukkaan lasten- ja nuorten kulttuurityön kivijalkana.  

Tasa-arvo

Kulttuurien monimuotoisuus, lasten- ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja lasten oikeus osallis tua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään keskeisinä tasa-arvoa luovina tekijöinä. Kaikkia liiton jäseniä koh dellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti arvostaen kunkin jäsenen omaleimaisuutta ja osaamista.  

Lapsilähtöisyys 

Kunnioitamme lasten ja nuorten ajattelua ja arvostamme heitä oman ikäisinään taiteellisina toimijoina. 

Taide

Ymmärrämme taiteen laaja-alaisuuden, sen eri merkitykset ja mahdollisuudet. Taide on yhteisöllinen voimavara, henkisen kasvun edistäjä ja sillä on oma itseisarvonsa.  

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton strategia (pdf-tiedosto)

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.