Hyppää sisältöön

Strategia

Liiton toimintaa ohjaa yhteinen strategia

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on asiantuntija, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja  nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi  tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista Suomessa ja toimii jäsentensä yhteistyöelimenä.  Liitto mahdollistaa ja koordinoi valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia  tukevan lastenkulttuuritoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi kaikkialle Suomeen. 

Arvot

Laatu

Arvostamme laadukkaasti ja ammattimaisesti tuotettuja lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita, jotka  tukevat lapsen ja nuoren persoonallista kasvua, tietoisuutta ja kulttuurillista osallisuutta. Tunnustamme  ammattitaidon ja luovuuden laadukkaan lasten- ja nuorten kulttuurityön kivijalkana.  

Tasa-arvo

Kulttuurien monimuotoisuus, lasten- ja nuorten kulttuuripalveluiden saavutettavuus ja lasten oikeus osallis tua kulttuuri- ja taide-elämään nähdään keskeisinä tasa-arvoa luovina tekijöinä. Kaikkia liiton jäseniä koh dellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti arvostaen kunkin jäsenen omaleimaisuutta ja osaamista.  

Lapsilähtöisyys 

Kunnioitamme lasten ja nuorten ajattelua ja arvostamme heitä oman ikäisinään taiteellisina toimijoina. 

Taide

Ymmärrämme taiteen laaja-alaisuuden, sen eri merkitykset ja mahdollisuudet. Taide on yhteisöllinen voi mavara, henkisen kasvun edistäjä ja sillä on oma itseisarvonsa.  

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton strategia (pdf-tiedosto)

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat meiltä uusimmat uutisemme sähköpostiisi. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.