fbpx Hoppa till innehåll

Kulturfostran i skolan

Kulturfostran i skolan

Kulturen kan vara en del av skolornas vardag på många olika sätt, antingen som en del av lektionernas innehåll eller som hobbyverksamhet mellan lektionerna eller efter skolan. Förbundet för barnkulturcenter i Finland främjar systematiskt kulturfostran med hjälp av planer för kulturfostran och hobbytimmar.

Planer för kulturfostran samt konst- och kulturklubbar är riksomfattande utvecklingsobjekt. Med hjälp av dem når kulturpedagogiken bättre ut till barn och unga, och gör det på ett likvärdigt, systematiskt och mångsidigt sätt.

I en plan för kulturfostran anger en kommun eller region hur kultur-, konst- och kulturarvspedagogiken ska förverkligas i kommunen eller regionen som en del av undervisningen. Undervisnings- och kulturväsendet förbinder sig tillsammans med kulturinstitutioner som bibliotek, museer och teatrar till den gemensamma planen, vilket garanterar alla barn och unga i kommunen eller regionen en likvärdig möjlighet att bekanta sig med den lokala kulturen på många olika sätt. Ungefär en tredjedel av kommunerna i Finland har en plan för kulturfostran.

Möjligheten att utöva konst och kultur i skolan är en åtgärd inom regeringens spetsprojekt för tillgänglig barnkultur. Spetsprojektets mål är att barn och unga ska erbjudas likvärdiga möjligheter att delta i konst- och kulturverksamhet. En ledd konst- och kulturverksamhet som ordnas i skolan förbättrar barns och ungas kreativa förmåga, kulturkompetens och inlärningsförutsättningar.

Läs mer om barnkulturcentrens skolsamarbete, t.ex. konstnärsbesök och verkstäder, här.

Oman kouluympäristön ehostus Lastenkulttuurikeskus Lastu

Bild: Lastenkulttuurikeskus Lastu

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.