fbpx Hoppa till innehåll

Spetsprojekt

Förbättrande av tillgången till konst och kultur för barn och unga / barnkultur

Syftet med statsunderstödet som verkställer regeringens spetsprojekt Förbättrande av tillgången till konst och kultur är att öka de jämlika möjligheterna att utöva konst och kultur på hobbytimmar i anknytning till skoldagen i fråga om elever i årskurs 1-10 samt att stärka deltagandet i konst och kultur bland barn i dagisåldern.

Undervisnings- och kulturministeriet använder 2,5 miljoner euro för understöden.

Ansökningstiden börjar 21.3.2018 och går ut 25.4.2018 kl. 16.15.

Vem kan ansöka om understödet och för vilket ändamål?

Aktörer inom barnkultur: Understöd kan sökas av kommuner, barnkulturcentrum, konstinstitutioner, museer, bibliotek, traditionsföreningar och andra konst- och kulturaktörer som har kompetens kring arbete med barn och unga.

Aktörer inom grundläggande konstundervisning: Understöd kan sökas av anordnare av grundläggande konstundervisning, som kan vara kommuner, samkommuner, privata sammanslutningar eller stiftelser.

Aktörer inom barnkultur och grundläggande konstundervisning uppmuntras till samarbete med varandra och med aktörer inom idrott. Sökanden ska alltid vara en aktör inom antingen barnkultur eller grundläggande konstundervisning.

Sökanden ska vara en sammanslutning eller stiftelse med rättshandlingsförmåga.

År 2018 kan ansökningar göras i följande sex kategorier:

A. Gemensamma projekt för aktörer inom barnkultur och grundläggande konstundervisning som är riktade till elever i årskurserna 1-10

B. Innovativa Den nyfikna klassen-projekt där skolans lärare och aktörer inom barnkultur och/eller  grundläggande konstundervisning har ett nära samarbete. (se mer nedan)

C. Projekt för högstadieelever, som sporrar eleverna till aktivitet på innovativa sätt.

D. Projekt av ett nytt slag där konst, kultur och idrott förenas i hobbyhelheter.

E. Övriga nya projekt

F. Projekt som fått finansiering i tidigare ansökningsomgångar för spetsprojektet för antingen barnkultur eller grundläggande konstundervisning. Projektet ska börja efter att det tidigare projektet avslutats. Projekt kan också föreslås i kategorierna A-D- I ansökan ska tidigare beslut om understöd nämnas.

Projekten i kategorierna D-E kan vara riktade till elever i låg- eller högstadiet och/eller till barn i dagisåldern, men dock så att verksamheten som riktas till barn i dagisåldern ordnas av en aktör inom grundläggande konstundervisning. I projekt i kategori D kan understödet riktas till konstens och kulturens andel av hobbytimmarna och idrottens andel ska täckas med annan finansiering.

Understödets mål

Målet är att stärka barnens och de ungas kreativitet, kreativa och kritiska tänkande och kulturella kompetens samt att öka kunskaperna och färdigheterna i fråga om konst och kulturarv. Målet är att stärka skolans verksamhetskultur så att den bättre stöder barnens och de ungas fritidsintressen, främjar trivseln i skolan och så att skolans lokaler används mångsidigt för elevernas fritidsaktiviteter.

Hur söker man om understöd?

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Ansökningstiden börjar 21.3.2018 och går ut 25.4.2018 kl. 16.15.

Läs mer

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.