fbpx Hyppää sisältöön

Jäsenten toiminta

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet ovat ammatillisesti toimivia lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksia sekä muita lastenkulttuuritoimijoita, jotka tuottavat laadukkaita lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti eri puolilla Suomea. Liitolla on tällä hetkellä 37 jäsentä.

Jäsenet toteuttavat omaan erityisosaamiseensa sopivia toiminnan muotoja, mutta toimivat keskenään hyvinkin erilaisissa ympäristöissä. Joukossa on esimerkiksi lastenkultuuritoimijoita, joilla ei ole omia tiloja. Osa lastenkulttuurin tuottajista toimii haja-asutusalueella, osa kaupunkien keskustoissa. Osa operoi monen kunnan alueella verkostomaisesti, ja osa taas keskittyy yhteen kaupunkiin mahdollisimman kattavasti.

Jäsenillä on taidealakohtaista asiantuntijuutta, jota jaetaan verkostona valtakunnallisesti kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja, tekemällä esitys- ja menetelmävaihtoa sekä tuottamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja yhteishankkeita. Osa jäsenistä toimii alueellaan läheisessä yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen, kuten varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Keskeisenä tavoitteena jäsenillä on yhdenvertaisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuurin kehittäminen koko maassa.

Liiton jäsenet ovat hyvin monimuotoisia organisaatioita – mukana on niin yksityisiä lastenkulttuurikeskuksia ja kiertäviä toimijoita kuin kuntien ja alueiden kulttuuripalveluita tai lastenkulttuuriverkostoja.

Lisätietoa eri alueiden lastenkulttuuritoiminnasta saat jäsentemme verkkosivuilta.

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö.
Nukketeatteri Sampo on kaikille avoin nukketeatterikeskus.
Lilla Villan on koko perheen kulttuuritalo, joka keskittyy pääasiallisesti tuottamaan lapsille ja nuorille erilaisia kulttuurielämyksiä.
Sagalund lastenkulttuurikeskuksen toiminnan ydin on kulttuuriperintökasvatuksessa ja ympäristökasvatuksessa.

Lastenkulttuuripalveluita ja lastenkulttuurin asiantuntijapalveluita

Lastenkulttuurin tuottajien toimintamuodot voidaan jakaa lastenkulttuuripalveluihin ja lastenkulttuurin asiantuntijapalveluihin.

Lastenkulttuuripalveluiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapset. Lastenkulttuurin toimijat tuottavat lapsille ja heidän perheilleen tapahtumia, työpajoja, esityksiä, näyttelyitä, festivaaleja ja julkaisuja. Toiminta synnyttää myös uusia lastenkulttuurin innovaatioita.

Lastenkulttuurin asiantuntijapalveluihin kuuluvat mm. lastenkulttuurin kehittämistyö, kulttuurikasvatussuunnitelmatyö, oppilaitosyhteistyö, julkaisut, koulutukset, seminaarit ja verkostoituminen. Näiden palveluiden kohderyhmänä ovat aikuiset.

Vaikuttava lastenkulttuurin asiantuntijaverkosto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet muodostavat verkoston, joka tuottaa lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Liiton mahdollistama yhteistyö jäsenten kesken muodostaa vaikuttavan lastenkulttuurin asiantuntijaverkoston.

Liitosta on kasvanut merkittävä valtakunnallinen toimija. Sen jäsenorganisaatioiden kokemus ja asiantuntemus ovat keskeisiä voimavaroja lastenkulttuurityön kehittämisessä koko maassa.

Jäsenet työskentelevät teemaryhmissä lastenkulttuurin edistämiseksi sekä verkostoituvat keskenään tuottaen sisältöjä ja hankkeita yhdessä. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet tuovat saavutettavaa taidekasvatusta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisäävät lasten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet ovat sitoutuneet yhdessä sovittuihin arvoihin, joita ovat laatu, yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys ja taide.

Jäsenet ovat sitoutuneet toimimaan laadukkaan lastenkulttuurin periaatteiden mukaisesti. Lastenkulttuurin laatukäsikirja sisältää laadun määritelmiä ja mittareita, jotka auttavat kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurikentällä työskenteleviä pohtimaan ja tutkimaan laadun toteutumista lastenkulttuurityössä.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.