fbpx Hyppää sisältöön

Jäsenten toiminta

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet ovat ammatillisesti toimivia lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksia sekä muita lastenkulttuuritoimijoita, jotka tuottavat laadukkaita lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti eri puolilla Suomea. Liitolla on tällä hetkellä 36 jäsentä.

Jäsenet tuovat saavutettavaa taidekasvatusta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisäävät lasten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Lastenkulttuurin toimijat tuottavat lapsille ja heidän perheille muuan muassa tapahtumia, työpajoja, esityksiä, näyttelyitä, festivaaleja ja julkaisuja. Osa toimijoista tarjoaa myös ammattilaisille suunnattuja asiantuntijapalveluita kuten kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvää toimintaa, oppilaitosyhteistyötä, julkaisuja, koulutuksia, seminaareja ja yhteishankkeita.

Liiton jäsenten toiminnan tunnuslukuja vuonna 2023. Piirrokset graafissa: Kaisa Eskola.

Voit tutustua tarkemmin vuoden 2023 jäsenten toiminnan tilastointikoontiin Tilastointi-sivulla.

Jäsenet toteuttavat omaan erityisosaamiseensa sopivia toiminnan muotoja, mutta toimivat keskenään hyvinkin erilaisissa ympäristöissä. Joukossa on esimerkiksi lastenkultuuritoimijoita, joilla ei ole omia tiloja. Osa lastenkulttuurin tuottajista toimii haja-asutusalueella, osa kaupunkien keskustoissa. Osa operoi monen kunnan alueella verkostomaisesti, ja osa taas keskittyy yhteen kaupunkiin mahdollisimman kattavasti.

Jäsenillä on taidealakohtaista asiantuntijuutta, jota jaetaan verkostona valtakunnallisesti kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja, tekemällä esitys- ja menetelmävaihtoa sekä tuottamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja yhteishankkeita. Osa jäsenistä toimii alueellaan läheisessä yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen, kuten varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Keskeisenä tavoitteena jäsenillä on yhdenvertaisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuurin kehittäminen koko maassa.

Liiton jäsenet ovat hyvin monimuotoisia organisaatioita – mukana on niin yksityisiä lastenkulttuurikeskuksia ja kiertäviä toimijoita kuin kuntien ja alueiden kulttuuripalveluita tai lastenkulttuuriverkostoja.

Liiton jäseniä yhdistää yhteiset arvot, laatu ja ammattimaisuus

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet ovat sitoutuneet yhdessä sovittuihin arvoihin, joita ovat laatu, yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys ja taide.

Jäsenet ovat sitoutuneet toimimaan laadukkaan lastenkulttuurin periaatteiden mukaisesti. Lastenkulttuurin laatukäsikirja sisältää laadun määritelmiä ja mittareita, jotka auttavat kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurikentällä työskenteleviä pohtimaan ja tutkimaan laadun toteutumista lastenkulttuurityössä.

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö.
Nukketeatteri Sampo on kaikille avoin nukketeatterikeskus.

Lisätietoa eri alueiden lastenkulttuuritoiminnasta saat jäsentemme verkkosivuilta.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.