fbpx Hoppa till innehåll

Öppen familjeverksamhet

Öppen familjeverksamhet

Kultur för barnfamiljer är en av de mångsidigaste barnkulturtjänsterna. Inom den öppna familjeverksamheten ordnar barnkulturcentren bl.a. verkstäder, konstgrupper och -klubbar med veckovisa träffar, konstkaféer, temaveckor med allehanda program, konstläger och olika evenemang. Verksamheten är öppen för alla barnfamiljer och deras närmaste, t.ex. mor- och farföräldrar eller andra släktingar. Aktiviteter ordnas året om i nästan hela landet.

Den öppna familjeverksamheten fokuserar på att barnen får delta i barnkulturcentrens verksamhet tillsammans med sina närstående på fritiden, den ordnas alltså inte via skolan eller daghemmet. I den här verksamheten betonas ofta gemenskap, tidigt stöd och förebyggande insatser. I all verksamhet försöker man beakta de önskemål och initiativ som kommit från familjerna. Den öppna familjeverksamheten använder metoder och innehåll från olika konstarter.

avoinperhetoiminta_Perhesirkus_PIIPOO_2015_kuvaMarkusPerko2
Familjecirkus är en grupp som har uppträtt med social cirkus sedan år 2007 på Kulturcentrum PiiPoo. I verksamheten deltar barn och unga med behov av särskilt stöd och svåra funktionsnedsättningar samt deras föräldrar och syskon. www.kulttuuripiipoo.fi Foto: Markus Perko

Vauvojenvarikylpy3_PORI_kuvaPaiviSetala
Babyfärgbad är en verkstadsaktivitet som går ut på en multisensorisk upplevelse av färger och material, interaktion och närvaro i stunden. Babyfärgbadet har utvecklats på Barnkulturcentret i Björneborg – Satakunda barnkulturnätverk. www.varikylpy.fi Foto: Päivi Setälä 
Taideneuvola_1050598_10440_kuva-Mauri-Tahvonen_Annantalo_55443-1
Konstrådgivningen vid Annegårdens konstcentrum i Helsingfors inspirerar och lär barn och deras hemmavarande föräldrar att utöva och uppleva konst tillsammans. Verksamheten ger också kunskap om och idéer till hur man kan ordna tid och plats i hemmet för konstmöten i vardagen. www.annantalo.fi Foto: Mauri Tahvonen.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.