fbpx Hoppa till innehåll

Riksomfattande elevenkät

Riksomfattande elevenkät

Undervisnings- och kulturministeriet har låtit göra två riksomfattande elevenkäter (2016 och 2017) bland alla årskurser i grundskolan. Enkäten som riktades till över en halv miljon skolelever är en viktig kartläggning av elevernas intressen och hobbyer och ger viktig information som kan användas för att svara på elevernas hobbyönskemål på riksplanet, regionalt, i kommuner och skolor samt förutsättningar för att följa upp hobbyverksamhetens utveckling på olika håll i landet. Med hjälp av enkäten kartläggs elevernas hobbyönskemål för varje skola och enligt dem beviljar undervisnings- och kulturministeriet bidrag för anordnande av hobbytimmar i skolorna under åren 2016-2018.

Stödjande av hobbytimmar är en av åtgärderna i regeringens spetsprojekt Konst och kultur görs tillgängligare för barn och ungdomar och Motionera en timme om dagen. År 2016 startades hobbytimmar i över 500 lågstadie- och högstadieskolor i 67 kommuner. År 2017 får dubbelt fler hobbytimmar i skolorna bidrag.

Den enkät som gjordes år 2017 utredde främst varför vissa barn och unga inte har någon hobby. Utbildnings- och kulturministeriet utreder som bäst hur man skulle kunna göra det möjligt för alla barn och unga att ha en hobby.

Enkätresultaten:

Hobbyönskemål, konst och kultur (excel)

Hobbyönskemål, motion (excel)

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.