fbpx Hoppa till innehåll

Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter är en verksamhetsinriktad temavecka som syftar till att öka medvetenheten om FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt bland barn och unga. Veckan firas igen från den 15 till den 21 november 2021

Temat för kommunikation kring barnens rättigheter 2021 år är barnets rätt till ett gott bemötande.

#JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull

Det är viktigt att alla barn vet att han eller hon har rätt att bli väl behandlad. Alla barn måste också förstå att alla andra barn också har den här rätten.

Veckan för barnets rättigheter och barnkultur

Förbundet för barnkulturcenter i Finland deltar även i år i Veckan för barnets rättigheter. Syftet är att lyfta fram sakkunnigheten och kompetensen inom förbundets nätverk via kampanjen Veckan för barnets rättigheter. Förbundets kampanj är också en påminnelse om att konst och kultur är en rättighet som alla barn har och en betydelsefull del av barns vardag och uppväxt. Förbundet syns i de sociala medierna med temat barnkultur & gott bemötande under hela kampanjveckan.

Förmågan att uttrycka känslor skyddar barnet

Ju mer barn förstår känslor och visar empati för varandra, desto mer balanserade blir barnen och de växer upp till allt friskare föräldrar och deltagare i arbetslivet. Och det allra viktigaste, känslo- och interaktionsfärdigheterna främjar barns och ungas mentala hälsa.

Goda känslo- och interaktionsfärdigheter hjälper oss att förhålla sig positivt till oss själva och andra människor, de stärker våra sociala relationer och vi lär oss att acceptera mångfald och lösa problem i samråd.

Känslo- och interaktionsfärdigheter med hjälp av konst

Känslo- och interaktionsfärdigheter kan läras ut på det inkluderande sätt och effektivt med hjälp av konsten, till exempel bildkonst eller drama. Det ä På så sätt lär sig barn att reagera konstruktivt på konflikter, att förstå farorna med mobbning, att försvara de svaga och att undvika både psykiskt och fysiskt våld. Det är viktigt att se den betydelse som känslo- och interaktionsfärdigheterna spelar för samhället eftersom bevarandet av demokratin förutsätter att olikhet och olika åsikter accepteras.

Med hjälp av konst- och kulturbaserade metoder berikar vi interaktion i vardagen och strävar efter att mobilisera sinnena och humöret samt locka fram upplevelser och känslor. Förmågan att uttrycka känslor är tydligt en skyddande faktor för barnet.

Medverkan i konstnärlig verksamhet ger symboliskt avstånd till det man vill uttrycker och skydd. Genom det skydd som konsten, till exempel teater, dans, musik eller bildkonst, ger någonting som det har varit svårt att finna ord eller former för komma fram. Konst erbjuder verktyg för social tillväxt och lärande samt för identifiering av de egna starka sidorna.


Material för barnkulturen Gott bemötande

1. Workshopsvideo som anknyter till undervisningen i bildkonst och drama

Teaterpedagogen Hanna Raita-aho har planerat och genomfört workshoppen Gott bemötande med bildkonst och drama inför Veckan för barnets rättigheter. Tillsammans med barnen spelades en video om workshoppen in och den kan användas av lärare, småbarnspedagoger och konstpedagoger som arbetar med barn. Videoworkshoppen finns både på finska och svenska. Använd workshopvideorna i det egna arbetet eller i kommunikationen genom att kopiera Youtube-länken.

Temat är gott bemötande och forskningen kring det. Workshopen innehåller verksamhetsrelaterade dramaövningar där barn kan försätta sig i andras ställning och fundera över olika situationer och handlingssätt. Syftet är att utifrån barnets egna handlingar visa hur andra människor bör bemötas och hur de själva skulle vilja bli bemötta. Workshopsvideon innehåller även hantverk och bildkonst. Workshoppsvideorna finns både på finska och svenska.

Workshoppen är främst avsedd för barn i förskoleålder men kan även användas i tillämpliga delar tillsammans med äldre barn.

2. Utmaningsvideon Haasta hyvään (Utmana det goda)

I materialet om barnets rättigheter ingår även utmaningsvideon Haasta hyvään (Utmana det goda) som kan användas i undervisning eller i kommunikation, till exempel i sociala medier. Med utmaningsvideon Utmana det goda vill vi att barnen själva ska stanna upp och fundera över hur de vill bli bemötta och hur de bemöter andra. Alla vuxna, föräldrar, mor- och farföräldrar och medierna som arbetar med barn spelar en viktig roll när det gäller att förmedla det här budskapet. Videon har dramatiserade scener där en annan person bemöts väl. När du själv gör en god gärning kan du också utmana andra att göra det. Videon är lämplig att ses med barn.

Endast på finska: https://youtu.be/TDP86X9RQZM

3. Kommunikationsmaterial för sociala medier

Finlands barnkulturcentralers förbund kommunicerar under Veckan för barnets rättigheter 15–21 november. Följ, kommentera, dela och lägg upp i dina egna kanaler. Låt oss tillsammans lyfta fram barnkultur och barnens rätt till ett gott bemötande!

Barnkultur Facebook
Barnkultur Twitter
Barnkultur Instagram

Använd gärna kampanjbilderna nedan i sociala medier för att visa att du är engagerad Veckan för barnets rättigheter!

4. Hashtaggar för Veckan för barnets rättigheter

Hashtaggarna som används under Veckan för barnets rättigheter är #barnkultur#JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull / MullaOnVäliä #SullaOnVäliä

#barnrättigheter / #lapsenoikeudet

#veckanförbarnetsrättigheter / #lapsenoikeuksienviikko


Anmäl er till Veckan för barnets rättigheter 2021

Skolor, småbarnsutbildningsenheter och evenemangsarrangörer kan anmäla sig med.

Deltagande är gratis och du förbinder dig inte till någonting genom att registrera dig.

Anmäl er till Veckan för barnets rättigheter!

Veckan för barnets rättigheter material: https://www.lapsenoikeudet.fi/sv/kampanj/veckan-for-barnets-rattigheter/oversikt/kommunikationsmaterial

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.