fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin rahoitus

Lastenkulttuurin rahoitus

Lastenkulttuuria rahoittavat Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja erilaiset säätiöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa lastenkulttuurikeskuksia ja valtakunnallisia lasten taide- ja kulttuuritapahtumia.

Avustusta voivat hakea lastenkulttuurikeskukset ja valtakunnalliset lasten taide- ja kulttuuritapahtumat. Lastenkulttuurikeskuksien avustuksen tarkoitus on edistää lasten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin koko maassa, tukea lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja niiden verkostoitumista. Avustusta myönnetään lastenkulttuurikeskuksille, joissa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tuottavat lastenkulttuuripalveluja ensisijaisesti lapsille, ja lastenkulttuuriverkoston koordinointiin.

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus jakaa erilaisia apurahoja, jotka soveltuvat lastenkulttuurin toimijoille.

Alueelliset taidetoimikunnat jakavat varsinaiset lastenkulttuurin kohdeapurahat ja erityisavustukset. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille taiteellisesti kunnianhimoista, ammattilaisten tekemää taidetta. Erityisesti suositaan hankkeita, joissa lapset ja nuoret pääsevät itse toimimaan.

Myös valtion taidetoimikunnat jakavat osan apurahoistaan ja avustuksistaan lastenkulttuurin hankkeisiin, kuten lastenkirjan kirjoittamiseen, kuvittamiseen, teatteri- tai tanssiesitysten valmistamiseen tai lastenlaulujen säveltämiseen.

Taike jakaa apurahoja ja avustuksia taiteen ja kulttuurin edistämiseen noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto jakaa apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Rahastolla on varattuna erillinen kokonaissumma lastenkulttuurin apurahoille.

Suomen Kulttuurirahaston toiminta ulottuu koko Suomeen. Valtakunnallisesti toimivan keskusrahaston lisäksi 17 maakuntarahastoa toteuttavat omilla alueillaan rahaston sääntömääräistä tehtävää. Monella maakuntarahastolla on yhtenä painopisteenä lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukeminen.

Suomen Kulttuurirahastolla on myös erilaisia laajoja hankkeita, joissa lastenkulttuuri voi olla mukana.

Yksityiset säätiöt ja rahastot

Yksityiset säätiöt ja rahastot tukevat joissakin tapauksissa myös lastenkulttuuritoimintaa.

Aurora -tietokannasta voi etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Tietokannan käyttö on maksutonta. Hakijoiden tulee tarkistaa tiedot rahoittajilta, esimerkiksi niiden www-sivuilta, josta saa myös tarkemmat hakuohjeet. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.