fbpx Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys lastenkulttuuritoiminnassa

Kestävä kehitys lastenkulttuuritoiminnassa

Lastenkulttuurikeskukset ja lastenkulttuuritoimijat ovat tärkeässä roolissa tulevan sukupolven äänen ja oikeuksien esiintuojana. Lastenkulttuuritoimijat voivat vastata nuorten ja lasten kasvavaan ympäristöhuoleen tunnistamalla ja käsittelemällä ympäristötunteita taiteen ja kulttuurin keinoin. Mutta myös etsimällä yhä uusia tapoja hyödyntää taidetta ja kulttuuria kestävän tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Lastenkulttuurikeskusten tulee haastaa itsensä kehittämään omia toimintojaan jatkuvasti kestävämmälle tasolle, niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisen ja kulttuurisenkin kestävyyden kannalta. 

Kaikkein systemaattisin ja sitä myötä tehokkain tapa lähteä tarkastelemaan sekä edelleen parantamaan oman organisaation kulutuksen kestävyyttä on luoda organisaatiolle oma kestävän kehityksen ohjelma. Jokainen organisaatio laatii ohjelmansa omista lähtökohdistaan eikä yhtä oikeaa tapaa ole olemassa. Tarkoituksena on luoda toimiva työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suunnitelmallinen osa organisaation toimintaa.

Lastenkulttuurikeskuksilla on lähes rajattomat mahdollisuudet kasvattaa positiivista ympäristövaikutustaan eli ekologista kädenjälkeään esimerkiksi luomalla vaikuttavia taidelähtöisiä menetelmiä kestävien tulevaisuuksien kuvitteluun tai vaikkapa rakentamalla kokemuksellista ympäristösuhdetta kulttuuriperinnön keinoin. Lastenkulttuurin ammattilaisilla on puolestaan taito innostaa sekä tukea lapsia ja nuoria katsomaan avoimin mielin ja rohkeasti ympäröivää maailmaa uusista näkökulmista. 

Näihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas tarjoaa inspiraatiota ja vinkkejä. Oppaassa keskitytään erityisesti ekologiseen kestävyyteen, mutta myös kestävän tulevaisuuden muita tavoitteita sivutaan. Lastenkulttuurin toimijoiden omista esimerkeistä on helppo poimia omaan käyttöön uusia toimintamalleja.

Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas

Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas on maksuton ja tarkoitettu kaikkien lastenkulttuurin toimijoiden, opettajien, taidekasvattajien sekä nuorisotyöntekijöiden käyttöön.

Opas antaa lastenkulttuurin toimijoille ohjeita ja vinkkejä, kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa.  

Selailuversio (Adobe Digital Publishing)

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.