fbpx Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys lastenkulttuuritoiminnassa

Kestävä kehitys lastenkulttuuritoiminnassa

Lastenkulttuurikeskukset ja lastenkulttuuritoimijat ovat tärkeässä roolissa tulevan sukupolven äänen ja oikeuksien esiintuojana. Lastenkulttuuritoimijat voivat vastata nuorten ja lasten kasvavaan ympäristöhuoleen tunnistamalla ja käsittelemällä ympäristötunteita taiteen ja kulttuurin keinoin. Mutta myös etsimällä yhä uusia tapoja hyödyntää taidetta ja kulttuuria kestävän tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Lastenkulttuurikeskusten tulee haastaa itsensä kehittämään omia toimintojaan jatkuvasti kestävämmälle tasolle, niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisen ja kulttuurisenkin kestävyyden kannalta. 

Kaikkein systemaattisin ja sitä myötä tehokkain tapa lähteä tarkastelemaan sekä edelleen parantamaan oman organisaation kulutuksen kestävyyttä on luoda organisaatiolle oma kestävän kehityksen ohjelma. Jokainen organisaatio laatii ohjelmansa omista lähtökohdistaan eikä yhtä oikeaa tapaa ole olemassa. Tarkoituksena on luoda toimiva työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suunnitelmallinen osa organisaation toimintaa.

Lastenkulttuurikeskuksilla on lähes rajattomat mahdollisuudet kasvattaa positiivista ympäristövaikutustaan eli ekologista kädenjälkeään esimerkiksi luomalla vaikuttavia taidelähtöisiä menetelmiä kestävien tulevaisuuksien kuvitteluun tai vaikkapa rakentamalla kokemuksellista ympäristösuhdetta kulttuuriperinnön keinoin. Lastenkulttuurin ammattilaisilla on puolestaan taito innostaa sekä tukea lapsia ja nuoria katsomaan avoimin mielin ja rohkeasti ympäröivää maailmaa uusista näkökulmista. 

Näihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas tarjoaa inspiraatiota ja vinkkejä. Oppaassa keskitytään erityisesti ekologiseen kestävyyteen, mutta myös kestävän tulevaisuuden muita tavoitteita sivutaan. Lastenkulttuurin toimijoiden omista esimerkeistä on helppo poimia omaan käyttöön uusia toimintamalleja.

Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas

Lastenkulttuurin kestävän kehityksen opas on maksuton ja tarkoitettu kaikkien lastenkulttuurin toimijoiden, opettajien, taidekasvattajien sekä nuorisotyöntekijöiden käyttöön.

Opas antaa lastenkulttuurin toimijoille ohjeita ja vinkkejä siitä kuinka kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön säilymisen voi huomioida ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa kuin kulttuurisessakin mielessä omassa taidekasvatustyössä, esitys- ja harrastustoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa.  

Selailuversio (Adobe Digital Publishing)

Esimerkkejä kestävästä kehityksestä lastenkulttuuritoiminnassa

Maailmanperintöagentit – ja lähettiläät | Victoria Nylund, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark on kehittänyt kaksi pedagogista ohjelmaa, jotka esittelevät Suomen puoleista osaa Korkean rannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä. Ohjelma pohjaa maailmanperintöön ja sen tavoitteena on antaa lapsille uusi linssi, jonka läpi he voivat nähdä mannerjään muovaamia jälkiä lähiympäristössään.  

Maailmanperintöagentit on suunnattu vuosiluokille 0-2. Lapset saavat mahdollisuuden ryhtyä oikeiksi Maailmanperintöagenteiksi osallistavalla ja leikkisällä tavalla. He oppivat hiippailemaan kuten agentit, tulkitsemaan jääkauden jälkiä lähiympäristössä ja raportoimaan agenttipomolle löytämänsä jäljet! Ohjelma esittelee maailmanperintöä tehtävien ja animaatioiden avulla. Pedagoginen paketti sisältää: johdatusvideon, agenttien vierailun paikan päällä, jälkeen suoritettavan tehtävän ja näyttelyn. 

Maailmanperintölähettiläät on suunnattu vuosiluokille 4-6. Ohjelma pohjautuu yhteiseen vastuuseemme suojella ja hoitaa maailmanperintöämme. Ohjelmassa kiinnitetään huomio ainutlaatuiseen geologiaamme ja erityiseen luontoomme. Oppilaista tulee Lähettiläitä, jotka oppivat suojelemaan maailmanperintöä.

Oppilaat käyttävät ympäristötaidetta konkreettisen suojelun välineenä fladoilla (maankohoamisen myötä syntynyt vesistö). Ohjelma esittelee muutamia hienoja mahdollisuuksia maailmanperintöluonnon suojelussa ja osoittaa, että ihminen ei yksin muokkaa luontoa. Myös luonnolla on omat voimansa. Pedagoginen paketti sisältää: johdatus videon ja ennakkotehtävän, pedagogin vierailun ja loppukirjeen koululle.  

Kestävää kehitystä matkalaukuissa | Terhi Siippainen, Lastenkulttuurikeskus Verso

Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnissa 0-5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmät osallistuvat vuosittain monitaiteiseen tuokioon, Satusalkkuseikkailuun. Taidetuokioissa käsitellään kestävää kehitystä erilaisista näkökulmista. 

Vedenneito ja kala -tuokiossa taidekasvattaja tuo mukanaan matkalaukun, jossa on vesiteemaan johdattavia esineitä, kuten pullopostia ja simpukan kuoria. Tuokion aikana käydään toiminnallisesti leikkien, liikkuen ja laulaen läpi tarina vedenneidosta, jonka kalaystävä on juuttunut purkkiin. Kala pelastetaan yhdessä ja samalla pohditaan vesien suojelua. 

Unohtuneet eväät -tuokiossa matkalaukusta löytyy paikalliseen kulttuuriperintöön liittyvä valokuvasuurennos ja vanhoja esineitä. Isänsä unohtuneita eväitä työmaalle kuljettavan lapsen tarina käydään läpi toiminnallisesti draamaleikin keinoin, aluksi aikakoneella matkustaen. Leikin lomassa pohditaan mikä oli ennen vanhaan erilaista kuin nyt.  

Roskajuttu-teemassa puolestaan hyödynnetään kierrätysmateriaaleista valmistettua esineteatteria mm. Pertti Purkin ja Mauno Mehupöntön seurassa, soitetaan romusoittimilla ja opetellaan samalla lajittelemaan roskia. 

Keke-teemat luotiin monitaiteisiin taidekasvatustuokioihin varhaiskasvatuksen toiveesta. Kaikkia teemoja voi syventää ryhmän oman aikuisen johdolla valmiiden vinkkien avulla. Lapset innostuvat aiheista helposti ja ryhmän aikuisten antama palaute on ollut kiitollista ja kannustavaa.

Utopioiden tila | Elsa Lankinen, Vaara-kollektiivi Hanna Kaisa Vainio, Kulttura Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus

Utopioiden tila – ilmastonmuutos ja ympäristötunteet on Vaarakollektiivin ja Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksen Kultturan osallistava taideprojekti, joka käsittelee kainuulaisten nuorten ympäristötunteita ja tulevaisuuden utopioita. Ilmastonmuutos ja ekologinen kriisi lävistävät koko elämäntapamme ja vaihtoehtojen pohtiminen on välttämätöntä pyrkiessämme kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Utopioiden tila kutsuu nuoret mukaan tähän keskusteluun ja pyrkii luomaan moninaisille tunteille ja utopioille turvallisen tilan. 

Projekti alkoi kaikille Kainuun yläkouluille lähetetyllä verkkokyselyllä, joka käsittelee nuorten kokemuksia ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta. Kysely antaa anonyymin ja tasavertaisen osallistumisen mahdollisuuden koko maakunnan yhdeksäsluokkalaisten ikäryhmälle. Tavoitteena ei ole yhdenlaiset näkökulmat, vaan antaa ääni nuorten kokemuksille ja tunteille. Kyselyn ja syventävien työpajojen pohjalta rakentuu Kajaaniin keskustaan tyhjään liiketilaan Utopioiden tila, jossa nuorten ja taiteilijoiden kokemuksista syntyy poikkitaiteellinen näyttely. Utopioiden tila rakentuu immersiiviseksi, moniaistiseksi tilaksi, joka tarjoaa erilasia impulsseja ja osallistamisen tapoja aiheen käsittelyyn.  

Utopioiden tilaan kutsutaan vierailulle kaikki Kajaanin alueen yhdeksäsluokkalaiset osana koulupäivää. Projekti tarjoaa kainuulaisille nuorille uudenlaisen foorumin ilmastonmuutoksen ja ympäristötunteiden luovaan käsittelyyn ammattitaiteilijoiden kanssa. Keskiössä on nuorten kokemusten kuunteleminen, sekä toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen, myös ekokatastrofin ratkaisijoina.

Aiheen vaikeus, ristiriita ja eksistentiaalinen laajuus saavat olla työskentelyssä läsnä. 

Utopioiden tilassa (2021) työskentelee Vaara-kollektiivin, Mustarindan ja Kultturan taiteilijoita ja taidekasvattajia. Koollekutsujana toimii Vaara-kollektiivin Elsa Lankinen. Projektia tukee Taiteen edistämiskeskus.

Lastenkulttuurin ammattilaiset kertovat taiteella ja kulttuurilla vaikuttamisesta ja siitä miten aktivismi liittyy lastenkulttuuriin.

Kuva: Oppilastyö Tampereen Taidekaaresta

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.