fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin edistäminen

Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja sen jäsenkeskusten päätehtävänä on edistää valtakunnallisesti lasten ja nuorten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Me vaikutamme sen puolesta, että Suomessa kaikille lapsille ja nuorille olisi tarjolla laadukasta, kohtuuhintaista ja itselle mieluista taide- ja kulttuuritoimintaa sekä mahdollisuuksia myös kokeilla erilaisia taide- ja kulttuuriharrastuksia.

Kulttuuritoiminnan merkitys lapsen hyvinvoinnille on laajasti tunnustettu asia, ja tutkimusten mukaan lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuriharrastuksiin tulee lisätä.

Lasten ja perheiden kulttuuripalveluille on kasvava tarve ja kysyntä. Lapsuus ei ole vain välivaihe kohti aikuisuutta. Se on täysipainoinen elämänjakso siinä missä aikuisuuskin.

Lue kulttuurihyvinvointipooliin kirjoittamamme blogi: Lastenkulttuuri on hyvinvoinnin merkittävä ja merkityksellinen edistäjä.

Lapsistrategia 2040

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on syksystä 2018 alkaen ollut mukana kansallista lapsistrategiaa, Lapsistrategia 2040:tä, valmistelevassa työssä.

Strategian valmistelutyössä teetetty raportti: Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille: Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi.

Lastenkulttuuripolitiikka

Lastenkulttuuripolitiikka on erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön painopiste. Lastenkulttuuripoliittisia ohjelmia on myös eri kunnilla ja seuduilla. Opetus- ja kulttuuriministeriössä lapsia ja nuoria koskevia taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä asioita hoidetaan eri vastuualueilla.

Lastenkulttuuripolitiikka liittyy lapsen oikeuksiin, joiden perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka asettaa sopimusvaltioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa siinä taattuja lapsen oikeuksia ja myös velvoitteen saattaa kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia.

Suomessa lasten oikeuksien toteutumista edistää mm. lapsiasiavaltuutettu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

PAMFLETTI: Lastenkulttuuri – Miksi siihen kannattaa panostaa (PDF)
PAMFLETT: Barnkultur – Varför lönar det sig att satsa på den (PDF)
PAMFLEAHTTA: Manin dasa gánneha bidjat návccaid (PDF)

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.