fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuurin edistäminen

Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja sen jäsenkeskusten päätehtävänä on edistää valtakunnallisesti lasten ja nuorten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Me vaikutamme sen puolesta, että Suomessa kaikille lapsille ja nuorille olisi tarjolla laadukasta, kohtuuhintaista ja itselle mieluista taide- ja kulttuuritoimintaa sekä mahdollisuuksia myös kokeilla erilaisia taide- ja kulttuuriharrastuksia.

Kulttuuritoiminnan merkitys lapsen hyvinvoinnille on laajasti tunnustettu asia, ja tutkimusten mukaan lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan tulee lisätä. Lasten ja perheiden kulttuuripalveluille on kasvava tarve ja kysyntä.

Lapsuus ei ole vain välivaihe kohti aikuisuutta. Se on täysipainoinen elämänjakso siinä missä aikuisuuskin.

Lastenkulttuuripolitiikka

Lastenkulttuuripolitiikka on erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön painopiste. Lastenkulttuuripoliittisia ohjelmia on myös eri kunnilla ja seuduilla. Opetus- ja kulttuuriministeriössä lapsia ja nuoria koskevia taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä asioita hoidetaan eri vastuualueilla.

Lastenkulttuuripolitiikka liittyy lapsen oikeuksiin, joiden perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka asettaa sopimusvaltioille velvoitteen kunnioittaa ja noudattaa siinä taattuja lapsen oikeuksia ja myös velvoitteen saattaa kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia.

Suomessa lasten oikeuksien toteutumista edistää mm. lapsiasiavaltuutettu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Ajankohtaista lastenkulttuuripolitiikassa

Lastenkulttuurin näkemys kulttuuripoliittiseen selontekoon 2024-2027

Kulttuuri, kasvatus, koulutus ja tiede muodostavat ytimen taloudellisesti kestävälle, elinvoimaiselle ja uudistuvalle sivistysyhteiskunnalle, jossa kansalaiset kokevat osallisuutta ja luottamusta. Lasten ja nuorten kasvu kulttuurin tekijöiksi ja kokijoiksi on ratkaisevaa elävän suomalaisen sivistyksen kehittymiselle. Alueelliset ja paikalliset erot taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tarjonnassa ja käytössä ovat suuria. Kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta parantavilla toimilla voidaan vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia, mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä torjua eriarvoistumiskehitystä ja luottamuksen rapautumista.

Lapsistrategia 2040

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on syksystä 2018 alkaen ollut mukana kansallista lapsistrategiaa, Lapsistrategia 2040:tä, valmistelevassa työssä.

Strategian valmistelutyössä teetetty raportti: Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille: Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi.

Lastenkulttuurin nosteita menneissä vaaleissa

Eduskuntavaalit 2023

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto oli mukana eduskuntavaaleissa 2023 lastenkulttuurin hallitusohjelmatavoitteilla ja toimenpide-ehdotuksilla. Lastenkulttuurin eduskuntavaalien teemana on Kulttuuri kuuluu lapsille ja nuorille.

Aluevaalit 2022

Tammikuussa 2022 pidettiin ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin aluevaltuustot hyvinvointialueille. Lastenkulttuuri oli mukana aluevaaleissa teemalla Kulttuurihyvinvointi kuuluu lapsille ja nuorille.

  • Kulttuuri ja taide ovat tärkeä osa hyvinvointia. Lastenkulttuurin palvelut ovat olennainen osa mm. neuvolatyötä, perhetyötä, lastensuojelua ja sosiaalityötä. 
  • Koronakriisin ja sen jälkihoidossa tarvitaan johdonmukaisia toimia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.
  • Taide- ja kulttuurialan ammattilaisten yhdessä lasten ja nuorten kanssa toteuttama lastenkulttuuri edistää osallisuutta.
  • Uusien hyvinvointialueiden hyvinvointikertomuksiin tulee kirjata tavoitteeksi, että lasten ja nuorten oikeus kulttuuriin ja taiteeseen toteutuu. Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi suunnitellaan yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.

Kuntavaalit

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu. Siksi kuntavaaleissa on valittava päättäjiä, jotka huolehtivat lasten ja nuorten eduista ja tasa-arvoisista ja saavutettavista kulttuuripalveluista koko vaalikauden ajan, talouden paineista huolimatta.

Lastenkulttuurin kuntavaaliteemat olivat esillä kuntavaaleissa 2021.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.