fbpx Hyppää sisältöön

Mitä lastenkulttuuri on?

Lastenkulttuuritoiminnan keskiössä on aina lapsi, hänen maailmansa ja paikkansa yhteiskunnassa.

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan eri taiteen ja kulttuurialojen ammattilaisten lapsille tuottamaa ja lasten kanssa yhdessä tekemää kulttuuria, olemassa olevan kulttuuriperinnön välittämistä lapsille sekä lasten itsensä luomaa kulttuuria, joka perustuu esimerkiksi leikkiin. Silloinkin, kun toiminnan kohderyhmänä ovat aikuiset, tavoitteena on lasten kulttuuristen oikeuksien edistäminen. Lastenkulttuuri tekee mahdolliseksi taiteeseen ja kulttuuriin kasvamisen.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet kertovat omilla sanoillaan mitä lastenkulttuuri on? Video on kuvattu keväällä 2022.

Lastenkulttuurin hyvinvointivaikutukset

Kulttuurin ja taiteen parissa toimiminen voi parhaimmillaan tuottaa pysyvää hyvinvointia. Sitä edesauttaa taiteen ja kulttuurin tekemisen ja kokemisen äärellä saadut onnistumisen ja mielihyvän kokemukset sekä itseilmaisun paraneminen. Lastenkulttuuri tarjoaa tilaisuuksia yhdessä toimimiseen, mikä voi edistää yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta sekä syventää sosiaalisia suhteita. Taiteella on havaittu myönteisiä vaikutuksia myös mielen terveyteen.

Lastenkulttuurin laatu

Laadukas lastenkulttuurityö on ammatillisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toteutettua lapsilähtöistä taide- ja kulttuuritoimintaa. Kulttuuriperinnön tunteminen ja jatkaminen lisää yhteisön yhteenkuuluvuutta ja auttaa minäkuvan rakentamisessa.

Laatu on yksi tapa tarkastella sitä, kuinka lastenkulttuuritoimijat kantavat vastuunsa yhteisestä aarteesta: kulttuurista, kulttuuriperinnöstä sekä lasten osallisuudesta taiteessa ja yhteiskunnassa. Kehitämme ammatillisesti tuotettuja, korkeatasoisia ja kestäviä palveluita, joiden pariin jokaisen lapsen ja nuoren on helppo tulla yhdenvertaisena ja täytenä ihmisenä, riippumatta tuen tarpeen muodosta.

Lastenkulttuurin laatukäsikirja

Lastenkulttuurin laatukäsikirja sisältää laadun määritelmiä ja mittareita, jotka auttavat kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurikentällä työskenteleviä pohtimaan ja tutkimaan laadun toteutumista lastenkulttuurityössä. Toiminnan laatua tarkastellaan taiteen ja kulttuurin, lapsilähtöisyyden, ammatillisuuden, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja yhteistyön näkökulmista. Laatukäsikirja on toimitettu uudelleen ja julkaistu marraskuussa 2022.

Laatukäsikirja on vapaasti käytettävissä, ja sen tekijöitä voi tiedustella laatutyön kehittämisen konsultoimiseen Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kautta.

Lastenkulttuuritoimijat kertovat lastenkulttuurin laadusta

Kulttuurikeskus ARXin taidekasvattajat Auni Tuovinen ja Sarina Pulkka.
Konserttikeskuksen toiminnanjohtaja Noora Herranen.

Kuva: Lasten taidefestivaali Hippalot -tapahtumasta Kuvaaja: Anu Pynnönen

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.