fbpx Hoppa till innehåll

Skolsamarbetet

Skolsamarbetet

Samarbetet med skolorna är en del av kärnan i barnkulturcentrens arbete. Centren satsar på att göra kultur- och konstutbudet tillgängligt, vilket förverkligas bäst i samarbete med skolorna. Ett resultat av samarbetet är att professionella konstnärer inom olika discipliner arbetar med barnen i konstverkstäder, vars innehåll kan planeras att stöda det ämne som barnen håller på att lära sig. Inkluderande multikonstverkstäder, exkursioner till konstinstitutioner, konserter, teater-, dans- och cirkusföreställningar, rumsliga konstverksprojekt och konstnärsbesök är en del av skolans vardag och stöder en integrerad undervisning över läroämnesgränserna.

Under de senaste åren har kulturfostran i skolorna blivit mer målinriktad och organiserad i de områden där barnkulturcentren verkar, främst tack vare kulturläroplanerna. Många barnkulturcenter har på ett avgörande sätt medverkat till att kulturläroplaner gjorts upp och genomförts. Målet är att alla barn och unga inom förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen årligen ska få njuta av konst och kultur.

Den nya läroplanen togs i bruk från och med 1.8.2016 och den innehåller många möjligheter till samarbete mellan skolsektorn och barnkulturcentren. De sedan tidigare bekanta verksamhetsmodellerna (t.ex. En konstnär i huset och Konst i undervisningen) samt kulturläroplanerna stöder en multidisciplinär, fenomenbaserad inlärning som sker genom upplevelser, delaktighet och observation.

Taiteilija-koulussa-2011_kuva-Miikka-Kiminki_MG_9134_11881_Annantalo_55447
Konstnär i skolan var ett flerårigt projekt i många kommuner. Unga bildkonstnärer sysselsattes i skolorna för att producera konst och offentliga konstverk i olika verkstäder med barn och unga. Foto: Miikka Kiiminki.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.