fbpx Hyppää sisältöön

Saavutettava lastenkulttuuri

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kokea ja tehdä taidetta

Osallistumisen ja harrastamisen tulee olla mahdollisimman helppoa riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Moninaisuuden tunnistaminen lapsissa, nuorissa ja itsessä on ensimmäinen askel kohti lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisempaa lastenkulttuurikenttää.

”Saavutettavuus on erilaisten ihmisten erilaisten tarpeiden huomioimista ja yhdenvertaisuuden edistämistä palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvä saavutettavuus antaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin kaikille.

Liikuntarajoitteet, neurologiset, sosiaaliset, käyttäytymisen, hahmottamisen ja oppimisen haasteet sekä muut erilaiset aisti- ja kehityshäiriöt vaikeuttavat usein lasta osallistumasta lastenkulttuuritoimintaan tai taiteen perusopetukseen. Usein nämä lapset ja nuoret eivät pysty osallistumaan yleiseen tarjontaan tai lopettavat harrastuksen jatkuvien epäonnistumisten vuoksi. Tilannetta voidaan tarkastella toimintatapojen, tilojen, välineiden ja viestinnän tasoilla. Onko näissä parannettavaa?

Ongelmaa pyritään monesti ratkaisemaan järjestämällä vakituisen kulttuuritoiminnan ulkopuolisia ryhmiä erityistä tukea tarvitseville, tai kulttuuriharrastukset koetaan turvallisina vain, jos niissä on järjestäjänä esimerkiksi vammaisjärjestö tai muu vastaava toimija. Tällainen ei usein ole pysyvää, vaan riippuvaista erilaisista rahoituksista ja resursseista. Saavutettavuus pitää siis saada osaksi olemassa olevia rakenteita, sinne missä palveluja jo tarjotaan ja suunnitellaan.

Kaikkien lasten ja nuorten tulee tuntea olonsa tervetulleeksi lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen piiriin. Kaikille lapsille kuuluu oikeus saada kulttuurista ja taiteesta ilon ja onnistumisen kokemuksia. Heillä on oikeus saada pysyvä harrastus sellaisen taiteen lajin parissa, jonka he tuntevat omakseen. Jotta tällaiseen lopputulokseen päästään, eri sektoreiden täytyy tehdä yhteistyötä ja ottaa saavutettavuus osaksi omaa jokapäiväistä työtään.

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja ja vinkkejä saavutettavuuden ja esteettömyyden saralla. Opas on tuotettu osana SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti.

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke

SATA2-hankkeessa rakennetaan toimintamalleja, jotka tukevat lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta. Tavoitteena on, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat helposti osallistua taiteen perusopetukseen ja lastenkulttuurikeskusten toimintaan. SATA2-hanke toteutettiin ajalla 1.5.2018–31.12.2019.

Lue hankkeesta lisää: lastenkulttuuri.fi/sata2

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.