fbpx Hoppa till innehåll

Tiina Susiluoto har utsetts till ny styrelseordförande för Föreningen för finska barnkulturcentra

Tiina Susiluoto börjar som ny styrelseordförande för Föreningen för finska barnkulturcentra den 1 januari 2021. Hon har suttit i styrelsen hela 2020. Hennes nuvarande arbete som ansvarig kulturproducent på Annegården är fokuserat på samutveckling och främjande av konst- och kulturfostran via nätverksarbete. Tiina Susiluoto är säker på att hon kommer att ha mycket nytta av detta i sitt ordförandeskap. 

Barns och ungas välbefinnande samt hållbar utveckling och uppfostran är teman som Tiina Susiluoto upplever som speciellt viktiga i dessa tider. Föreningens nya ordförande har arbetat med barnkultur sedan 2003. Under dessa år har Susiluoto sett hur barn och unga har fått uppleva konst och kultur runtom i Finland. Det är en bärande kraft. Därför vill Susiluoto under sitt ordförandeskap hela tiden komma ihåg att just barn och unga är målgruppen och orsaken till arbetet: ”Barnkultur har många möjligheter att berika barns och ungas liv med möjligheter att uttrycka sig, glädje, kreativitet och en positiv inställning till framtiden”.

Främjar barns rättigheter som nätverk

”Föreningen för finska barnkulturcentra har under de senaste åren satsat på riksomfattande påverkan. Speciellt bra exempel på detta är att projektet Konsttestarna har gett goda resultat och fortsätter sin verksamhet. Samtidigt har medlemmarna fått behov av att beakta vårt nätverks styrkor och synergieffekter och använda dem för det gemensamma bästa. Främjandet av planer om kulturfostran upplevs också som viktigt”, sammanfattar Susiluoto.

”Som ordförande vill jag höra medlemmarnas åsikter och säkerställa att föreningens strategi kommer att ha diskuterats och skapats gemensamt av våra medlemscentra. Jag är säker på att det är viktigt för medlemmarna att detta betonas, och saken har mitt fulla stöd. Mina kolleger anser att jag är lugn, tydlig och tänker mångsidigt. Dessa bedömningar har jag tagit emot med ödmjukhet. Jag upplever att den bästa utgångspunkten för samarbete är att man märker och uppskattar både egna och andras styrkor”, berättar Susiluoto.

Som styrelseordförande vill Susiluoto rikta uppmärksamhet på att alla jobbar tillsammans för en viktig sak: ”Vi behöver alla våra medlemmar för att barns rätt till konst och kultur ska bli verklighet i Finland”.

Dela på sociala medier:

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.