fbpx Hoppa till innehåll

Konsttestarna

Konsttestarna – Finlands största kulturfostrande program

Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar det kulturfostrande programmet Konsttestarna som varje år låter Finlands samtliga åttondeklassare – ungefär 60 000 unga och nästan 5 000 lärare – besöka en eller två högklassiga konstobjekt runt om i Finland.

Verksamheten inleddes som ett storprojekt startat av Suomen Kulttuurirahasto läsåren 2017–2020. Ända sedan starten har Svenska kulturfonden varit den andra finansiären. Under läsåret 2020–2021 gick också Undervisnings- och kulturministeriet med i projektet, på beslut av riksdagen.

Konsttestarna erbjuder åttondeklassarna och deras lärare inträdesbiljetter och transporter så att de bland annat får uppleva en opera- eller teaterföreställning, konsert eller gå på konstutställning. Kärnmålet för verksamheten är att erbjuda ungdomarna konstupplevelser och verktyg att forma sig en motiverad åsikt om sin upplevelse. Vad tycker de om upplevelsen? Skulle de gå på nytt?

Konsttestarna bjuder på ett färdigt koncept och är en tilläggsresurs i skolans konst-, kultur- och medborgarfostran. Konstbesöken stöder målsättningarna för mångvetenskapliga lärområden och mångsidig kompetens och erbjuder skolorna nya lärmiljöer utanför skolbyggnaden.

Man försöker övervinna alla hinder så att de unga jämlikt får uppleva ett konstbesök oberoende av hemort, ekonomiska resurser, specialbehov eller lärarens eller familjens intressen. Verksamhetens tillgänglighet har tryggats genom att förbinda kommunernas bildningssektorer till verksamheten, och programmet har verkligen nått skolorna så gott som till hundra procent.

Åttondeklassarnas omfattande och systematiska besök vid konstobjekten samt de ungas utvärderingar av konstupplevelserna under besöket hjälper också de finländska konstinstitutionerna att utveckla sitt utbud för unga. Det här har positiva effekter också på annat konstutbud för barn och unga samt på publikarbetet.

www.konsttestarna.fi


Verksamheten finansieras av Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.