fbpx Hoppa till innehåll

Projektet Finlandsmodelle för tillgänglig hobby

Projektet Finlandsmodellen för tillgänglig hobby (2023–2024)

Projektet Finlandsmodellen för tillgänglig hobby (SHSM) koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Dess syfte är att främja ett gemensamt tillgänglighetsmärke för alla som arrangerar olika hobbyer.

SHSM-projektet består av en informationsdel vars syfte är att öka medvetenheten och användningen av märket bland hobbyarrangörer samt en webbutbildning, som stöder hobbyaktörernas kunnande och självständiga utveckling på tillgänglighetens olika delområden. Dessutom vill man med hjälp av projektet öka den allmänna medvetenheten och diskussionen om tillgängligheten i hobbyverksamheten för barn och unga.

Projektets bakgrund

I Finlandsmodellen för hobby har barn och unga som behöver särskilt stöd beaktats i vissa kommuner, men stödåtgärderna är inte ännu på en tillräcklig nivå för att alla skulle ha möjlighet att delta i en hobby. I samtal med hobbyarrangörerna har det framkommit ett önskemål om att vi i Finland skulle främja ett gemensamt tillgänglighetsmärke för hobbyverksamheten. Till exempel märkena Tillgänglig konsthobby och Olympiska kommitténs Lasten liike-märke visar att en hobbyverksamhet välkomnar alla barn. Men de här märkena berör bara konst respektive motion som hobby. Det behövs således ett neutralt märke som alla hobbyarrangörer kan använda.

Projektet Finlandsmodellen för tillgänglig hobby grundar sig på projektet Tillgänglig konsthobby 2 (SATA 2) som genomfördes 2018–2020. I det skapades verksamhetsmodeller för att stödja tillgängligheten vid barnkulturcentren och inom den grundläggande konstundervisningen.

Utbildningar i projektet

För att främja tillgänglighet behövs också utbildning där aktörerna får ökat kunnande och vågar bjuda ut sin verksamhet till alla barn och unga. I projektet planeras och genomförs en mer omfattande webbutbildning som erbjuder arrangörerna stöd och anvisningar för att de ska kunna utveckla verksamheten så den passar så många som möjligt.

Experter från Kultur för alla rf och Kulttuurikeskus PiiPoo står för utbildningarnas innehåll.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.