fbpx Hoppa till innehåll

Projekt för främjande av kulturläroplaner

Projekt för främjande av kulturläroplaner del II (2023-2024)

Projektet för främjande av kulturläroplaner I (2021–2023) har fått en uppföljare. Uppföljningsprojektet, som startade i april 2023, fortsätter sin föregångares arbete för att varje finländsk kommun skulle skapa en kulturläroplan. I det nya projektet fokuserar man på att utveckla innehållet i de kulturläroplaner som redan finns, utarbeta nationella riktlinjer och utvidga kulturläroplanerna till olika skolstadier. Kärnan är densamma – att stödja kommunerna i arbetet med kulturläroplanerna samt dela med sig av kunnandet som finns i barnkulturnätverket.

Kulturläroplanerna, som också har fått internationellt erkännande, är en metod att erbjuda barn och unga konst och kultur som en del av skoldagen på ett sätt som passar varje åldersgrupp. Planen gör det möjligt för barn och unga att få tillträde till konstinstitutioner, olika konstformer samt kulturarvet i den egna kommunen. I planen kombineras målsättningarna i den lokala läroplanen, kommunens eget kulturarv och kommunens kulturella utbud till en systematisk helhet. På samma gång garanterar den att alla elever har samma möjligheter att delta. Du kan läsa mer om kulturläroplaner här: kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/sv/

Du kan läsa mer om projektets innehåll på de finskspråkiga sidorna.

Dela på sociala medier:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från oss via e-post. Du kan avbryta din beställning när som helst.