fbpx Hyppää sisältöön

Jäsenet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolla on tällä hetkellä 36 jäsentä, jotka tuottavat lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea.

Jäsenet toteuttavat omaan erityisosaamiseensa sopivia toiminnan muotoja, mutta toimivat keskenään hyvinkin erilaisissa ympäristöissä. Joukossa on esimerkiksi lastenkultuuritoimijoita, joilla ei ole omia tiloja. Osa lastenkulttuurin tuottajista toimii haja-asutusalueella, osa kaupunkien keskustoissa. Osa operoi monen kunnan alueella verkostomaisesti, ja osa taas keskittyy yhteen kaupunkiin mahdollisimman kattavasti.

Jäsenillä on taidealakohtaista asiantuntijuutta, jota jaetaan verkostona valtakunnallisesti kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja, tekemällä esitys- ja menetelmävaihtoa sekä tuottamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja yhteishankkeita. Osa jäsenistä toimii alueellaan läheisessä yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen, kuten varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen koko maassa.

Lastenkulttuuripalveluita ja lastenkulttuurin asiantuntijapalveluita

Lastenkulttuurin tuottajien toimintamuodot voidaan jakaa lastenkulttuuripalveluihin ja lastenkulttuurin asiantuntijapalveluihin

Lastenkulttuuripalveluiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapset. Lastenkulttuurin toimijat tuottavat lapsille ja heidän perheilleen tapahtumia, työpajoja, esityksiä, näyttelyitä, festivaaleja ja julkaisuja. Toiminta synnyttää myös uusia lastenkulttuurin innovaatioita.

Lastenkulttuurin asiantuntijapalveluihin kuuluvat mm. lastenkulttuurin kehittämistyö, kulttuurikasvatussuunnitelmatyö, oppilaitosyhteistyö, julkaisut, koulutukset, seminaarit ja verkostoituminen. Näiden palveluiden kohderyhmänä ovat aikuiset.

Maamme vaikuttavin lastenkulttuurin asiantuntijaverkosto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet muodostavat verkoston, joka tuottaa lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Liiton mahdollistama yhteistyö jäsenten kesken muodostaa Suomen vaikuttavimman lastenkulttuurin asiantuntijaverkoston.

Liitosta on kasvanut merkittävä valtakunnallinen toimija. Sen jäsenorganisaatioiden kokemus ja asiantuntemus ovat keskeisiä voimavaroja lastenkulttuurityön kehittämisessä koko maassa.

Jäsenet työskentelevät teemaryhmissä lastenkulttuurin edistämiseksi sekä verkostoituvat keskenään tuottaen sisältöjä ja hankkeita yhdessä. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet tuovat saavutettavaa taidekasvatusta mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisäävät lasten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.