fbpx Hyppää sisältöön

Materiaalipankki

Lastenkulttuurin materiaalipankki

Taidelähtöiset menetelmäoppaat

Lastenkulttuuritoimijat tuottavat taidelähtöisiä menetelmäoppaita eri taiteenaloilta. Menetelmäoppaan avulla taidekasvattaja, opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa uudenlaisen työpajan, toimintatavan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Menetelmäoppaita saa tallentaa ja tulostaa vapaasti opetuskäyttöön.

Lastenkulttuurin julkaisut

Lastenkulttuurin parissa julkaisutoiminta on monipuolista ja se linkittyy moniin taiteen ja tutkimuksen aloihin. Tekijöinä on niin tutkijoita, kirjailijoita, taiteilijoita, organisaatioita kuin lapsiakin. Lastenkulttuurikeskuksissa tuotetaan julkaisuja usein eri hankkeiden osana tutkimuslähtöisesti, tuoden esille eri toimintamalleja ja taiteellista prosessia. Painettujen kirjojen lisäksi julkaisutoimintaa on lisäksi mm. musiikin ja elokuvataiteen parissa.

Lastenkulttuurin laatukäsikirja on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton keskeinen ohjenuora laadukkaan lastenkulttuurin sisältöjen tuottamiselle ja kehittämiselle. Laatukäsikirja on laadittu liiton jäsenten ja jäseniksi hakevien käyttöön. Käsikirja sisältää laadun määritelmiä ja mittareita, jotka auttavat kaikkia lasten- ja nuortenkulttuurikentällä työskenteleviä pohtimaan ja tutkimaan laadun toteutumista lastenkulttuurityössä. Löydät käsikirjasta suomenkielisen, ruotsinkielisen sekä englanninkielisen version.

Lastenkulttuurin oppimateriaaleja verkossa

Verkkomateriaaleihin on koottu lastenkulttuurin oppimateriaaleja kasvatustyön tueksi. Materiaalit ovat hyödynnettävissä aineiston tuottaneen tahon verkkosivuilla ilmaiseksi. Aineistoilla voi täydentää kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä kouluissa ja varhaiskasvatuskeskuksissa tai niitä voi käyttää vapaasti harrasteryhmissä lasten- ja nuorten kanssa.

Taidekasvatuksen tutkimus

Taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia on koottu kaikilta taiteenaloilta. Mukana on pääsääntöisesti Suomessa laadittuja tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen.

Muiden tutkimusjulkaisujen ja raporttien lista on pieni otos kaikista Suomessa tehdyistä kulttuuri- ja taidekasvatukseen liittyvistä julkaisuista. Tähän listaan on pyritty keräämään julkaisuja, jotka ovat avoimesti saatavilla.

Lastenkulttuurin kiertonäyttelyt

Lastenkulttuurin vuokrattavat kiertonäyttelyt ovat erilaisiin tiloihin siirrettäviä ja sovitettavia näyttelyitä. Korkealaatuiset, taiteilijoiden ja ammattipedagogien valmistamat näyttelyt ovat vapaasti vuokrattavissa muun muassa galleriatilaan, museoon, nuorisotilaan, kylätaloon, kirjastoon tai vaikka kunnantalolle.

Uutta materiaalia sivuille?

Ilmoita uusista menetelmäoppaista, julkaisuista tai verkkomateriaaleista meille lähettämällä sähköpostia info@lastenkulttuuri.fi.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.