fbpx Hyppää sisältöön

Liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto edistää ammattimaisesti toimivien lastenkulttuuria tuottavien tahojen toimintaedellytyksiä sekä lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua itselle mieluisaan, laadukkaaseen taide- ja kulttuuriharrastukseen sekä tuottaa omaa taiteellista sisältöä. Liiton tavoitteena on, että taide- ja kulttuurikokemukset ovat konkreettinen osa lasten ja nuorten elämää, ja että taide ja kulttuuri kuuluvat jokaisen lapsen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Liiton 36 lastenkulttuurin jäsenorganisaatiota tuottavat lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Lastenkulttuurin jäsenorganisaatioilla on taidealakohtaista asiantuntijuutta, jota jaetaan verkostona valtakunnallisesti kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja, tekemällä esitys- ja menetelmävaihtoa sekä tuottamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja yhteishankkeita. Keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen koko maassa. Laadukkaan lastenkulttuurin määrän kasvattamiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi liitto käynnistää ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja hankkeita, joihin sen jäsenet voivat osallistua. Liitto järjestää lisäksi vuosittaisia verkostoitumismahdollisuuksia jäsenilleen sekä muille lastenkulttuuritoimijoille.

Luvut perustuvat jäseniltä saatuun tilastotietoon vuodelta 2021 (jäsenorganisaatioita 34).

Lastenkulttuuritoiminnan kehittämistä vuodesta 2015

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto perustettiin keväällä 2015 Espoossa. Perustajajäseninä oli neljätoista lastenkulttuurikeskusta eri puolilta maata. Liiton taustalla on vuonna 2003 alkanut lastenkulttuurikeskusten verkostomainen yhteistyö, joka käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön perustaessa Taikalamppu-verkoston.

Tällä hetkellä Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon kuuluu 36 lastenkulttuurikeskusta eri puolilta Suomea.Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.