fbpx Hyppää sisältöön

Liitto lyhyesti

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on valtakunnallinen lastenkulttuuritoimijoiden keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.

Valtakunnallinen lastenkulttuuriverkosto

Liiton 36 lastenkulttuurin jäsenorganisaatiota tuottavat lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Lastenkulttuurin jäsenorganisaatioilla on taidealakohtaista asiantuntijuutta, jota jaetaan verkostona valtakunnallisesti kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja, tekemällä esitys- ja menetelmävaihtoa sekä tuottamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja yhteishankkeita. Keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen koko maassa. Laadukkaan lastenkulttuurin määrän kasvattamiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi liitto käynnistää ja koordinoi valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja hankkeita, joihin sen jäsenet voivat osallistua. Liitto järjestää lisäksi vuosittaisia verkostoitumismahdollisuuksia jäsenilleen sekä muille lastenkulttuuritoimijoille.

Lastenkulttuuritoiminnan kehittämistä vuodesta 2015

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto perustettiin keväällä 2015 Espoossa. Perustajajäseninä oli neljätoista lastenkulttuurikeskusta eri puolilta maata. Liiton taustalla on vuonna 2003 alkanut lastenkulttuurikeskusten verkostomainen yhteistyö, joka käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön perustaessa Taikalamppu-verkoston.

Luvut perustuvat jäseniltä saatuun tilastotietoon vuodelta 2022 (33 jäsenorganisaation vastaukset). Keskellä oleva lapsikuvitukset: Kaisa Eskola
Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.