fbpx Hyppää sisältöön

Liitto lyhyesti

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on lastenkulttuuritoimijoiden valtakunnallinen keskusjärjestö. Teemme työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.

Valtakunnallinen lastenkulttuuriverkosto

Liiton 37 lastenkulttuurin jäsenorganisaatiota tuottavat lastenkulttuuripalveluita monipuolisesti ja monitaiteisesti eri puolilla Suomea. Lastenkulttuurin jäsenorganisaatioilla on taidealakohtaista asiantuntijuutta, jota jaetaan verkostona valtakunnallisesti kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja, tekemällä esitys- ja menetelmävaihtoa sekä tuottamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja yhteishankkeita. Keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen koko maassa. Liitto järjestää lisäksi vuosittaisia verkostoitumismahdollisuuksia jäsenilleen sekä muille lastenkulttuuritoimijoille.

Liiton hankkeet edistävät saavutettavuutta ja lasten kulttuurisia oikeuksia

Liitto ja sen jäsenet ovat mukana monissa hankkeissa asiantuntijana, yhteistyökumppanina tai päätoteuttajana. Monipuoliset hankkeet edistävät lastenkulttuurin saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia. Liitto koordinoi muun muassa Suomen suurinta kulttuurikasvatusohjelmaa, Taidetestaajia, joka vie kaikki kahdeksasluokkalaiset opettajineen kokemaan ja arvioimaan korkealaatuista taidetta kaksi kertaa lukuvuodessa. Lisäksi tuemme kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä.

Luvut perustuvat jäseniltä saatuun tilastotietoon vuodelta 2022 (33 jäsenorganisaation vastaukset). Keskellä olevat lapsikuvitukset: Kaisa Eskola

Lastenkulttuuritoiminnan kehittämistä vuodesta 2015

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto perustettiin keväällä 2015 Espoossa. Perustajajäseninä oli neljätoista lastenkulttuurikeskusta eri puolilta maata. Liiton taustalla on vuonna 2003 alkanut lastenkulttuurikeskusten verkostomainen yhteistyö, joka käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön perustaessa Taikalamppu-verkoston.


Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto saa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta.

Kuva: Metsänpeitto-näyttely Lastenkulttuurikeskus Rullassa. Kuvaaja: Teemu Keskinen

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.