fbpx Hyppää sisältöön

Lastenkulttuuri

Mitä lastenkulttuuri on?

Lastenkulttuuri on lapsille ja nuorille suunnattua taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta, taiteen ja kulttuuriperinnön tarjontaa sekä lasten ja nuorten itsensä tuottamaa taidetta ja kulttuuria. Lastenkulttuuriin sisältyy taiteen ja kulttuurin kokemista sekä tietojen ja taitojen oppimista.

Lastenkulttuurin edistäminen

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja sen jäsenkeskusten päätehtävänä on edistää valtakunnallisesti lasten ja nuorten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Me vaikutamme sen puolesta, että Suomessa kaikille lapsille ja nuorille olisi tarjolla laadukasta, kohtuuhintaista ja itselle mieluista taide- ja kulttuuritoimintaa sekä mahdollisuuksia myös kokeilla erilaisia taide- ja kulttuuriharrastuksia.

Lastenkulttuurin rahoitus

Lastenkulttuuria rahoittavat Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja erilaiset säätiöt.

Kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma on keino tukea lasten ja nuorten oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen kunnissa. Niiden avulla kulttuurikasvatus on saavuttavaa, tasa-arvoista, systemaattista ja monipuolista. Kouluissa järjestetty, ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta edistää lasten ja nuorten luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja oppimisen edellytyksiä.

Saavutettava lastenkulttuuri

Osallistumisen ja harrastamisen tulee olla mahdollisimman helppoa riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Moninaisuuden tunnistaminen lapsissa, nuorissa ja itsessä on ensimmäinen askel kohti lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisempaa lastenkulttuurikenttää.

Kestävä kehitys lastenkulttuurissa

Lastenkulttuurikeskukset ja lastenkulttuuritoimijat ovat tärkeässä roolissa tulevan sukupolven äänen ja oikeuksien esiintuojana. Lastenkulttuuritoimijat voivat vastata nuorten ja lasten kasvavaan ympäristöhuoleen tunnistamalla ja käsittelemällä ympäristötunteita taiteen ja kulttuurin keinoin.

Lastenkulttuurin hyvinvointivaikutukset

Taiteella, kulttuurilla ja luovuudella on useita tutkittuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Laadukas lastenkulttuuri tukee lasten ja nuorten hyvinvointia, kasvua ja oppimista monella tapaa. Sivulle on koottu lastenkulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyviä linkkejä ja lähteitä.

Lastenkulttuurin yhteistyötä Suomessa

Lastenkulttuurin yhteistyötä Suomessa tekevät maamme kulttuurialan, lapsi- ja nuorisotyön, liikunnan sekä tasa-arvoisen kulttuurityön ammattilaiset.

Kuva: Lauri Oino, Lastenkulttuurikeskus Lykky

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.