fbpx Hyppää sisältöön

Tilastointi

Tilastotieto tarjoaa kokonaiskuvan lastenkulttuurikeskusten toiminnasta

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammatillisesti toimivien lastenkulttuurikeskusten ja -organisaatioiden valtakunnallinen verkosto, jonka jäsenet tuottavat palveluita eri puolilla Suomea paikallisesti ja alueellisesti. Liiton jäsenillä on vuosittain lähes kaksi miljoonaa asiakaskontaktia, ja toiminta kattaa noin 80% Suomen kunnista.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton 36 jäsenkeskusta tilastoivat toimintaansa vuosittain. Vuonna 2022 toteutetun tilastouudistuksen myötä toiminnasta kootaan laadukasta ja monipuolista tilastotietoa. Tilastoinnin tarkoitus on tuottaa yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa liiton ja sen jäsenten toiminnasta. Tilastointi palvelee paitsi Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa ja sen jäseniä myös toiminnan rahoittajia, tutkimusta, mediaa ja Tilastokeskusta.

Tilastotietoa lastenkulttuurikeskusten toiminnasta löytyy Tilastokeskuksen julkaisuista vuodesta 2015 lähtien, jolloin Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on perustettu.

Monimuotoinen jäsenistö tuottaa monipuolista tietoa

Liiton jäsenet ovat valtakunnallisia kulttuuritoimijoita, kuntien ja kaupunkien kulttuuripalveluita, kuntien muodostamia verkostomaisia keskuksia ja vapaan kentän toimijoita. Jäsenistöön voit tutustua tarkemmin Jäsenet kartalla -sivulta, missä on lyhyt kuvaus jokaisesta liiton jäsenestä. 

Liiton jäsenet ovat keskenään hyvin erilaisia – joukosta löytyy Suomen suurimpien kaupunkien lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, mutta myös kiertäviä lastenkulttuuritoimijoita vailla yleisölle avointa toimipistettä. Jäsenet toimivat niin kaupungeissa kuin syrjäseuduillakin tehden yhteistyötä muun muassa koulujen, varhaiskasvatuksen, neuvoloiden ja vastaanottokeskusten kanssa. 

Vuosi 2023 tilastoina ja lukuina

Alla olevat tilastotiedot perustuvat 33 jäsenkeskuksen täyttämään tilastointikoontiin vuodelta 2023. Kolmelta jäseneltä ei saatu tilastotietoja. Tilastoinnin ulkopuolelle jäävät myös lastenkulttuuritoimijat, jotka eivät ole Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäseniä.

Avointa toimintaa jokaista lasta varten

Jokainen taidetoiminnan avulla tavoitettu lapsi on tärkeä. Vuonna 2023 liiton jäsenkeskukset kohtasivat lähes 1 400 000 lasta ja nuorta. Liiton jäsenten toiminta tavoitti lapsia ympäri Suomen 294 kunnassa.

Suomen lastenkulttuurikeskusten jäsenverkosto tuottaa palveluita monikielisesti. Vuonna 2023 jäsenistö järjesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille sisältöjä 16 eri kielellä. Kotimaisten kielten lisäksi kielinä oli muun muassa viittomakieli, ukraina, viro, dari, igbo, arabia ja kiina. 

Lasten, ja nuorten ja perheiden saavuttaminen vuonna 2023. Tiedot perustuvat 33 jäsenkeskuksen täyttämään tilastointikoontiin. Piirrokset graafissa: Kaisa Eskola.

Lastenkulttuuritoimijoiden tuottamien palvelujen kohdeyleisöä ovat lapset, perheet ja heidän kanssaan toimivat ammattilaiset. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet järjestivät vuonna 2023 työpajoja ja kerhotoimintaa, avointa kulttuurikeskustoimintaa, tapahtumia, festivaaleja, esityksiä ja näyttelyitä sekä koulutuksia. Kaikkiaan toteutuneita lastenkulttuurisisältöjä oli 26 552.

Lastenkulttuurin sisältöjen eri toimintamuodot lukuina vuonna 2023. Tiedot perustuvat 33 jäsenkeskuksen täyttämään tilastointikoontiin. Piirrokset graafissa: Kaisa Eskola.

Kouluissa, kulttuuritaloissa ja muissa fyysisissä paikoissa järjestettyjen sisältöjen lisäksi jäsenistö tuotti yhteensä 887 verkkosisältöä, kuten videoita, menetelmäoppaita tai verkkonäyttelyitä. 

Lastenkulttuurin sisältöjen eri toimintalajit lukuina vuonna 2023. Tiedot perustuvat 33 jäsenkeskuksen täyttämään tilastointikoontiin. Piirrokset graafissa: Kaisa Eskola.
Lastenkulttuurin asiakaskontaktit kohderyhmittäin vuonna 2023. Tiedot perustuvat 33 jäsenkeskuksen täyttämään tilastointikoontiin. Piirrokset graafissa: Kaisa Eskola.

Kansainvälistä, laadukasta ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa

Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto edistää kansainvälisten yhteistyöhankkeiden toteuttamista sekä sekä alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Kansainväliset hankkeet keskittyvät usein uusien toimintamallien ja osaamisen kehittämiseen sekä parhaiden käytäntöjen levittämiseen. Seitsemällätoista lastenkulttuurikeskuksella oli kansainvälistä toimintaa vuonna 2023.

Viidellätoista keskuksella oli käytössä jokin kestävän kehityksen sertifikaatti ja/tai kestävän kehityksen suunnitelma tai ohjeisto. Seitsemällä toimijalla oli käytössään Saavutettava taideharrastusmerkki.

21 jäsenkeskusta toteutti Harrastamisen Suomen mallin harrastustoimintaa, ja 31 toteutti kulttuurikasvatussuunnitelmien sisältöjä.

Tiedot perustuvat 33 jäsenkeskuksen täyttämään tilastointikoontiin. Piirrokset graafissa: Kaisa Eskola.

Jäsenkohtaista tilastotietoa

JäsenkeskusKieli*Muut toimintakieletKansainvälistä toimintaaKulttuuri-kasvatus-suunnitelmien toteutuneet sisällötmuut kouluille
ja varhais-kasvatukselle toteutuneet sisällöt
Harrastamisen Suomen malli, toteutuneet sisällötKaikki toteutuneet sisällöt yhteensäAsiakas-kontaktien lukumäärä,
alle kouluikäiset
Asiakas-kontaktien lukumäärä,
alakoulu-
ikäiset
Asiakas-kontaktien lukumäärä,
13-18-vuotiaat
Asiakas-kontaktien lukumäärä, aikuisetAsiakas-kontaktien lukumäärä, kaikki kävijäryhmät yhteensä
Annantalo, Helsinkisuomiruotsi, englantiKroatia, Espanja, Meksiko, Argentiina, Italia, Meksiko, Puola, Ruotsi, Iso-Britannia, Belgia352121 68631 71821 1191 366267229 486
Arkkitehtuuri- ja
ympäristökulttuurikoulu Lastu
suomienglantiKansainvälistä leiritoimintaa Suomessa933885562 4672 5973691 42714 707
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku, Lappeenrannan kaupunkisuomienglanti171592771 38114 36093910829 874
Joensuun lastenkulttuurikeskus –
Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto
suomienglanti, ukraina4182046874 23314 2669 59515833 708
Kainuun lasten- ja
nuortenkulttuurikeskus ry Kulttura
suomienglantiKansainvälisten taiteilijoiden työpajoja Suomessa8411021081 068379402 045
Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattilasuomienglanti, saame2601675808 9485 62490228418 014
Konserttikeskus rysuomiruotsi, englanti, viittomakieliBrasilia1 1011 20420 08689 48936 950300151 260
Koppa-verkosto, Kotkan kaupunki / Lastenkulttuurikeskus Laivurisuomiruotsi556226461 2097 61068 00912 318560227 344
Koulukinoyhdistys – Skolbioförening rysuomiruotsi, englantiSaksa, Italia, Viro, Kreikka11 592181 7035022 9822 17087656 530
Kulttuuriaitta – lastenkulttuurin seudullinen yhteistyöverkostosuomi1 23360501 54715 34939 94317 4291 387
Kulttuurikeskus ARXsuomienglanti, somali, arabiaIso-Britannia, Ruotsi86151311 11710 49420 1736 127946114 478
Kulttuurikeskus PiiPoosuomienglanti, ukraina, venäjäSlovenia182117442 7192 472153 51437 027
Lapin lastenkulttuuriverkostosuomisaameRuotsi165131288112 95510 3963 88310 11161 595
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö,
Villa Arttu
suomienglantiEtelä-Korea245882291 4141 6321 04726 198
Lasten kulttuurikeskus Aurorasuomiruotsi, englanti167161 9974 69735578219 979
Lastenkulttuurikeskus Efektisuomiruotsi, englanti38716761610 8533 16133 168
Lastenkulttuurikeskus Kruunupääsuomiruotsi, englantiRanska, Norja, Ruotsi, Japani, Englanti ja Liettua12106126775 5914 2512 10259079 552
Lastenkulttuurikeskus Louhimosuomienglanti45924136620286 3888 8382 34748830 145
Lastenkulttuurikeskus Lykkysuomi760857681 4613481224 371
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistosuomienglanti, espanja17583161 69228 48632 2586011688 591
Lastenkulttuurikeskus Verso ja Vekara-Varkaus, Varkauden kaupunkisuomienglanti, ukraina, venäjä31038988937 27224 0611 6142363 251
Lilla Villansuomi ja ruotsienglanti, ukraina382319323 9961 1833136144 409
Luckan Helsingforsruotsisuomi, englanti, igbo, ukraina, venäjä1672041090410 2748 1351 08813330 635
Nukketeatteri Samposuomiruotsi, englantiKansainvälinen festivaali Suomessa3101 37322 220
Oulun lastenkulttuurikeskussuomienglantiSaksa, Itävalta, Kiina, Japani4226163666 35360 77413 92584995 455
Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARKsuomi ja ruotsienglanti, ukraina, venäjäRuotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Espanja, Ranska, Romania, Yhdysvallat454421251 7868 0422 46723646 866
Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskussuomi ja ruotsienglantiRuotsi38452102381 6534962145 573
Tampereen lastenkulttuurikeskus, Lastenkulttuurikeskus Rulla ja Taidekaarisuomienglanti232117513 22316 32530 1519 322153106 030
Tanssiteatteri Hurjaruuthsuomienglanti112371 2816 8285651 638
Teatteri-Traktorisuomiruotsi, englanti, venäjä, ukraina, arabiaViro243204641 6006 0003 0009 00059 400
Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskussuomiruotsi, englanti4266793357 3578 8783835 61481 715
Vantaan kaupunki, Lasten ja nuorten kulttuuripalvelutsuomienglanti, somali, viro, venäjä, turkki, albania, ukraina, dari, arabia ja kiinaSerbia, Slovenia, Unkari, Tanska59920671 43511 251265 5052 747812299 698
Västnyländska kultursamfundet r.f./Luckan Raseborgsuomi ja ruotsienglanti, saameRuotsi70493855611 5516 7671 1334510 632
*kieli = pääasiallinen toimintakieli

Tilastointi verkoston yhteisenä työnä

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenten toiminnan tilastointia edistää ja kehittää tilastoinnin teemaryhmä. Vuosittain noin viidesti kokoontuva, koko jäsenistölle avoin ryhmä vastaa tilastointiin liittyviin kysymyksiin ja ohjaa tilastointia jäsenkeskuksissa tekeviä lastenkulttuuriammattilaisia. Teemaryhmästä lisätietoa löytyy Työ- ja teemaryhmien sivulta.

Liiton koordinaattori vastaa tilastointiin liittyviin kyselyihin ja tietopyyntöihin. Yhteystiedot löytyvät Henkilökuntamme-sivulta.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.