fbpx Hyppää sisältöön

Tilastointi

Tilastointi

Tilastoinnin tarkoitus ja tavoitteet 

Tilastoinnin tarkoitus on tuottaa yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja sen jäsenkeskusten toiminnasta. Tavoitteisiin pyritään yhteisesti sovituilla käsitteillä ja aikatauluilla. Tilastointi palvelee Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa, sen jäseniä, rahoittajia, tutkimusta, Tilastokeskusta ja mediaa. 


Tilastoinnin toimittaminen 

Uusi tilastointimalli otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta viiden vuoden ajaksi. Sisältöjen ja asiakaskontaktien tilastointi toimitetaan liittoon vuosittain verkkolomakkeella. Lomake tulee palauttaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä. TILASTOINNIN VERKKOLOMAKKEESEEN TÄSTÄ

Koska rahoitus- ja henkilötyövuosien määrä ei välttämättä ole vielä helmikuussa laskettuna, tulee nämä tiedot palauttaa huhtikuun loppuun mennessä. Voitte palauttaa tiedot liittoon suppeammalla Surveypal-verkkolomakkeella. RAHOITUS-JA HENKILÖTYÖVUOSIEN ILMOITTAMISEEN TÄSTÄ 

Tietojen kerääminen 

Tietojen keräämiseen on jäsenille luotu kaksi vaihtoehtoisesta taulukkopohjaa. Näitä saa halutessaan hyödyntää. Pohjat on toteutettu siten, että verkkolomakkeella kysyttävät tiedot on mahdollista saada niistä suoraan (Tiedot liitolle –välilehti). Suppeampi pohja (minimitilastointi) avustaa pelkästään liitolle lähetettävien tietojen keruussa, kun toinen pohja (iso tilastolakana) tarjoaa samalla laadukkaan ja mukautuvan työkalun oman keskuksen toiminnan organisointiin, jäsentämiseen ja tiedonkeruuseen.  

Taulukkopohjien käyttö on jäsenkeskuksille kuitenkin vapaaehtoista ja tarvittavat tiedot verkkolomaketta varten voi kerätä myös muilla keinoin. 

(Yllä olevat tilastointilakanat päivitetty 18.3.)

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.