fbpx Hyppää sisältöön

Kielikasvatus draaman ja sirkuksen keskiössä Vantaan RimCirkus-hankkeessa

RimCirkus on Vantaan kulttuuripalveluiden kolmivuotinen (2018–2021) taidekasvatushanke, joka on osa Svenska Kulturfondenin kansallista Hallå!-ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin. Havainnoimme säännöllisen taiteellisen työskentelyn vaikutuksia kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa.

Hankkeessa on mukana neljä vantaalaista päiväkotia, joista kaksi on suomenkielisiä ja toiset kaksi ruotsinkielisiä. Mukana on myös kaksi alakoulua, joista suomenkielisessä Lehtikuusen koulussa kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset oppimassa ruotsia, ja ruotsinkielisessä Västersundoms skolanissa toisen vuosikurssin oppilaat saavat opetusta suomeksi. Taideohjaajat (sirkus, draama, sanataide) kiertävät viikoittain päiväkodeissa ja kouluissa. Kieltä lähestytään taiteen keinoin, ja oppitunneilla korostuvat sosiaalinen vuorovaikutus sekä toiminnallisuus.

Draamatunneilla päiväkodeissa tuemme lasten kielen kehitystä ja sovellamme monipuolisesti erilaisia draama- ja roolileikkejä sekä osallistavaa draamaa ja tarinankerrontaa. Osallistavassa draamassa ei ole erillistä yleisöä, vaan ryhmä toimii samanaikaisesti yhdessä ja luo yhteistä tarinaa draamaopettajan johdolla. Lapselle tarjotaan mielikuvituksen kautta mielekäs yhteys kielen käyttämiseen sekä kannustetaan kuuntelemaan ja tekemään yhteistyötä muiden lasten kanssa. Tunneilla pyritään ottamaan huomioon erilaiset oppimistyylit käyttämällä tarinan osana niin kuvia, musiikkia kuin fyysistä toimintaa. Lapset ovat helmikuun alusta lähtien muun muassa keränneet käpyjä nopean oravan kanssa, paenneet pelottavaa peikkoa lumisessa metsässä, tutkineet miten hämähäkit ja leppäkertut liikkuvat sekä auttaneet mielensä pahoittanutta metsänhaltiaa. On mahtavaa huomata, miten hauskan toiminnan tai jännittävän tarinan tiimellyksessä lapset intoutuvat keksimään ratkaisuja ja puhumaan, vaikka olisivat tunnin alussa istuneet hiljaa paikoillaan.

Kouluissa RimCirkus-tunneilla painottuu toisen kotimaisen kielen oppiminen taidekasvatuksen kautta. Käymme yhdessä läpi erilaisia draama- ja sirkusharjoitteita, joissa kielen lisäksi oppii myös esimerkiksi tunteiden ilmaisua, kehonhallintaa ja yhteistyökykyjä. Oppilaat ovat pitäneet erityisesti esiintymisestä ja erilaisista roolileikeistä sekä yllättäneet ohjaajat tarkoilla havainnoillaan ja positiivisella asenteellaan. Toistaiseksi tunneilla puhutaan sekä suomea että ruotsia, mutta tarkoitus on lisätä vieraan kielen puhumista sitä mukaa kun oppilaiden sanavarasto karttuu. Oppilaita kannustetaan käyttämään uusia sanoja, mutta ketään ei siihen pakoteta. Lapset asettavat itselleen tavoitteita ja yhdessä ohjaajien johdolla pääsevät myös arvioimaan kielellistä kehitystään. Toinen kotimainen kieli on otettu innolla vastaan erityisesti Lehtikuusen koulun nelosluokkalaisten parissa, vaikka ruotsin kielen opinnot alkavat varsinaisesti vasta kuudennella luokalla. Hankkeen tavoitteena on myös luoda positiivinen suhde uuteen kieleen.

On poikkeuksellista päästä työskentelemään näin pitkäjänteisesti ja luovasti kielen parissa. Innolla odotamme, mitä kaikkea tämä kevät tuo tullessaan, puhumattakaan ensi syksystä ja tulevasta kahdesta vuodesta. Hankeen kuulumisia voi seurata muun muassa RimCirkus-blogista  ja Instagramista (@rimcirku).

Kirjoittaja:

Freia Stenbäck
taideohjaaja ja koordinaattori, RimCirkus-hanke

Vantaan kaupunki, joka hallinnoi Lastenkulttuurikeskus Toteemia ja Pessiä, on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. 

Kuva: Rebekka Barongo
Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.